Tarpeellista paimentamista

Sosiaali- ja terveysministeriö näyttää viimeinkin havahtuneen kuntouttavan työtoiminnan jatkuviin väärinkäytöksiin. Kuntiin on eilen lähtenyt paimenkirje, jossa korostetaan kuntouttavan työtoiminnan olevan sosiaalialan ammattilaisten hoidettavaksi kuuluvaa sosiaalipalvelua.

Lisäksi kirjeessä korostetaan sitä unohtunutta vaatimusta, että ennen kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamista on käytävä läpi kaikki muut työvoimapalvelun mahdollisuudet.

Nostetaanpa kirjeestä esille muutamia keskeisiä kohtia:

Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Heidän kohdallaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä laissa ensisijaisiksi määriteltyjä julkisia työvoimapalveluita kuten esimerkiksi työkokeilua ja palkkatuettua työtä, ellei suora työllistyminen avoimille työmarkkinoille ole mahdollista.  

Tätä kohtaa on kunnissa rikottu avoimesti. Käytännössä määräajan (tästä päivästä alkaen 300 päivää) työttömänä olleen polku on johtanut aktivointisuunnitelman laatimisesta suoraan kuntouttavaan työtoimintaan tekemään palkatonta työtä joko kunnalle tai jonkin yhdistyksen tai säätiön omistaman yrityksen tuotantolinjalle. Mitään muuta työvoimapalvelua ei ole edes mietitty, vaan tarkoituksena on ollut ihan avoimesti rekrytoida palkatonta työvoimaa ja vapautua kunnan maksuosuuudesta työmarkkinatukeen.

Ministeriö korostaakin nyt ihan aiheellisesti, että kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Tällä pyritään siihen, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanosta ei käytetä taloudellisen voiton tuottamiseen.

Myös yhdistys tai säätiö voidaan katsoa yritykseksi, jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa. Sama pätee avoimilla markkinoilla toimiviin liikelaitoksiin.

Tätä voivat miettiä vaikkapa Vantaan päättäjät, jotka jo ovat päättäneet perustaa palkattomalla työvoimalla toimivan suurpesulan.

Tasoltaan surkeasta huonoon vaihtelevia aktivointisuunnitelmia ovat tähän asti kunnissa laatineet erilaiset työvalmentajat ja työnsuunnittelijat, joilla ei ole minkäänlaista sosiaalialan koulutusta. Ministeriö muistuttaa, että näin ei voi jatkua:

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, johon sovelletaan sosiaalihuoltolain lisäksi mm. lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sen mukaan sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Laadultaan hyvä sosiaalihuolto tarkoittaa mm. sitä, että palvelun tarjoama tuki ja ohjaus tapahtuu sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön toimesta.

Tämäkin paimenkirje jää helposti vain kosmetiikaksi, jos asiakkaat eivät itse valvo oikeuksiaan. Jatkossakin työnsuunnittelija lähettää kutsukirjeen aktivointisuunnitelman laatimiseen. Käytännössä hän on jo ihan itse laatinut sen muutaman rivin mittaisen suunnitelman. Siinä työtön ohjataan palkattomaan työhön ja sen työnsuunnittelija sysää allekirjoitettavaksi.

Laki asettaa tiukat vaatimukset aktivointisuunnitelman sisällölle. Jos aktivointisuunnitelmaan on otettu kuntouttava työtoiminta, niin sen sisältö ja kesto on kirjattava tarkasti.

Tämän jutun voi vaikka tulostaa ja tarkistaa sen avulla, että kaikki lain vaatimat asiat on kirjattu. Jos näin ei tapahdu, niin asiasta kannattaa välittömästi ilmoittaa Aluehallintovirastolle.

1507016_1496391800627889_6849110763391439737_n

*  *  *

Minulle vuoden vaihtuminen on jo kauan merkinnyt lähinnä vain kalenterin vaihtamista. Siitäkin sen iän karttumisen huomaa. Joka tapauksessa toivotan kaikille lukijoilleni oikein hyvää alkanutta vuotta 2015. Elämä jatkuu.

Kommentit (29)
  1. Kiitos Saku! Laitoin tämän viestin ja aikaisempaan postaukseen antamasi linkin suosikkeihin. Pahoin pelkään, että kohta ovat nämä kysymykset minullekin ajankohtaisia: työttömäksi jäin elokuussa, ikää 55 vuotta, nainen. Ei pienintäkään toivoa uudesta työpaikasta. Vielä vuonna 2013 vielä sain valtiolta vuoden mittaisen vuorotteluvapaan sijaisuuden, mutta nyt ei ole ollut niitäkään tarjolla. Hakemuksiini ei edes vastata. Työkokemusta koulutustani vastaavalta alalta pitkästi yli 20 vuotta ja vieläpä erittäin hyvää sellaista. Vaan ”globalisaatio” vei senkin paikan – työpaikka myytiin ulkomaille ja uusi omistaja lakkautti sen. En voi väittää, etten olisi katkera.
    Mutta näillä mennään. Kesää odotellessa.
    Kiitos sinulle aivan parhaasta blogistasi! Jatka samaan malliin.
    Hyvää Uutta Vuotta!

  2. Vallattoman iso kiitos Sakari jatkuvasti tarkkasilmäisestä ja -korvaisesta kommentoinnistasi! Tällaista tarvitaan jatkossakin entistä kärkevämmin.
    Näin saamme vääryyksiä – jos ei muutettua – niin ainakin kuuluviin.

Kommentointi suljettu.