Laillistettua laittomuutta

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, … Jatka artikkelin Laillistettua laittomuutta lukemista