Hinnoiteltua orjatyötä

Kangaspuut, kaidelaudat ja -tolpat, aidantolpat, saunajakkarat, lintulaudat, puutarhakalustot ja kukkalaatikot. Kaikkia näitä ja paljon muuta saa ihan kohtuuhintaan Keuruun Navikasta. Näitä tuotteita saa muualtakin suunnilleen samoilla hinnoilla, mutta nämä on teetetty palkattomalla työvoimalla.

Keuruun kaupungin Navikka-toiminnot sisältävät tekstiili-, metalli- ja puupajan, alihankintatyöt, siivous-, kiinteistönhoito- ja ulkotyöt, keittiön, kaupan ja kioskin. Työtä tekevät kehitysvammaiset, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat pitkäaikaistyöttömät ja nuorisotakuun piiriin kuuluvat nuoret.

Sinne on siis koottu koko työmarkkinoiden rupusakiksi katsottu väki. Se ei ole kelvollinen saamaan palkkaa, mutta kykenee oikein hyvin tekemään myyntiin korkealaatuisia tuotteita. Elämänhallinnan opetteleminen ja yhteisöllisyyden kokeminen katsotaan heille riittäväksi palkaksi.

Keuruu Navikka

Minua alkaa kyllästyttää näistä kirjoittaminen yhtä paljon kuin teitä lukeminen. Kirjoitan kuitenkin ihan tahallani. Oikein hieron tätä asiaa tietoisuuteen, jotta ihmiset havahtuisivat ymmärtämään tämän palkattoman työvoiman käytön valtavat mittasuhteet.

Näitä erilaisia työleirejä toimii maassa valtava määrä eri nimillä. Ne voivat olla työkeskuksia, toimintakeskuksia, työpajoja tai oikeastaan mitä tahansa. Yhteistä niille kaikille on, että niissä tehdään työtä, josta ei makseta palkkaa muille kuin ohjaajille. Toimintaa pyöritetään verovaroilla ja tuotteista saadut tulot menevät suoraan toiminnan harjoittajalle eli tässä tapauksessa kaupungille.

Näitä työleirejä perustetaan koko ajan lisää varsinkin nyt, kun kunnat joutuvat maksamaan puolet työmarkkinatuesta jo 300 työttömyyspäivän jälkeen. Tolloimmat kuntapäättäjät myöntävät avoimesti, että tarkoituksena on säästää kunnan rahoja ja kenties vähän ansaitakin tuotteiden myynnillä.

Tolloja he ovat siksi, että he samalla myöntävät toimivansa tietoisesti vastoin lakia. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa käyttää kuntatalouden tasapainottamiseen, vaan kyseessä on sosiaalipalvelu. Ei sitä saa käyttää myöskään vääristämään kilpailua markkinoilla. Yritys ei yleensäkään saa järjestää kutouttavaa työtoimintaa ja myös julkinen toimija katsotaan yritykseksi, jos se toimii markkinoilla. Näin sanoo STM:n ohje:

sote-ohje

Markkinolle suunnatut tekstiili-, metalli- ja puupajan tuotteet, alihankintatyöt, siivous-, kiinteistönhoito- ja ulkotyöt, keittiö, kauppa ja kioski ovat ainakin minun mielestäni selkeästi kilpailua avoimilla markkinoilla. En tiedä miten Keuruun kaupunki selittää tämän Aluehallintovirastolle, jos ja toivottavasti kun joku tekee tästä kantelun.

Tätä blogiani muuten ilmiannetaan kovasti Facebookissa. Tässä humoristinen näkökulma asiaan Teppo Palmroosin tekstittämänä: rip ja uuninpankkopoika

Kommentit
 1. 1

  ........... sanoo

  Kiitos tästäkin tietoisuuteenhieronnasta. Aihe on kauhea ja jokainen kirjoituksesi riittää kyllä pilaamaan koko päivän.
  Miten kauan suomalaiset mahtavat alistua ja tyytyä tällaiseen.

  • 1.1

   Eija sanoo

   Ei pelkästään suomalaiset; meidän kunnassa Ruotsissa on sama meininki. Ja niin on ympäri Eurooppaa EU-alueella.

 2. 2

  Kaija Olin-Arvola sanoo

  Terve!
  Hyvä, että jaksat. Kiitos, että jaksat.

 3. 3

  Ville sanoo

  Teet Sakari tärkeää vaikuttamistyötä tuomalla kansalaisten tietoisuuteen yhteiskunnan epäkohtia, muun muassa näitä orjatyöleirejä. Kiitos, jatka samaan malliin!

 4. 4

  Minna Kulmala sanoo

  Minua todellakin kiinnostaa lukea näistä, aina uudestaan ja uudestaan. Älä missään nimessä lopeta jos vain energiasi mitenkään riittää jatkamiseen.

  • 4.1

   Jukka sanoo

   Valitukset ja kantelut voi tehdä seuraavilla keinoilla

   Muutoksenhaku Suomessa

   Kantelun oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon loukanneen perus- tai ihmisoikeuksia tai menetelleen muutoin lainvastaisesti. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät voi tutkia asiaa, jos muutoksenhaku asiaan on kesken.

   Kansainväliset valvontaelimet

   Asian saattaminen kansainväliseen valvontaelimeen

   Kansallinen tuomioistuin voi esittää käsiteltävänään olevan asian yhteydessä kysymyksen Euroopan unionin tuomioistuimelle unionin oikeuden tulkinnasta. Muutoksenhakija voi eräissä tapauksissa itse, käytettyään kaikki kotimaiset oikeusturvakeinot, valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tai muulle kansainväliselle valvontaelimelle, joka vastaanottaa yksilövalituksia ja jonka toimivallan Suomi on hyväksynyt.

   Euroopan unioni

   Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu kolmesta tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta ja virkamiestuomioistuimesta. Niiden keskeisenä tehtävänä on tutkia unionin toimien lainmukaisuus ja varmistaa, että jäsenvaltiotsoveltavat ja tulkitsevat yhdenmukaisesti unionin oikeutta.

   Sosiaalisia oikeuksia koskevan asian voi saada unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi yleensä vain, jos kansallinen tuomioistuin esittää sille kysymyksen unionin oikeuden tulkinnasta käsiteltävänään olevan asian yhteydessä.

   Yksityinen henkilö voi sitä vastoin kirjoittaa valituksen Euroopan komissiolle, jos hän katsoo, että jokin jäsenvaltio ei ole noudattanut unionin oikeuden määräyksiä. Yksityinen henkilö voi myös esittää vetoomuksen Euroopan parlamentille tai kääntyä suoraan Euroopan parlamentin jäsenen puoleen Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Lisäksi yksityinen henkilö voi kannella Euroopan oikeusasiamiehelle, jos Euroopan unionin toimielin ei toimi lain mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo ihmisoikeuksia.

   Euroopan neuvosto

   Kaikki Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiota ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolia. Sopimuksen noudattamista valvoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Lisäksi 43 jäsenvaltiota (kaikki paitsi Liechtenstein, Monaco, San Marino, ja Sveitsi) ovat ratifioineet Euroopan sosiaalisen peruskirjan tai uudistetun sosiaalisen peruskirjan. Sen noudattamista valvoo Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea.

   Muutoksenhakija voi valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle käytettyään kaikki kotimaiset oikeussuojakeinot. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ei sitä vastoin käsittele yksiövalituksia. Sosiaalisia oikeuksia koskevat asiat tulevat esiin joko jäsenvaltioiden määräaikaisraporteista, tai ne voidaan saattaa komitean huomioon järjestökanteluilla.

   Yhdistyneet kansakunnat

   YK:n TSS-komitea valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista sopimuksen 160 jäsenvaltiossa. Sen lisäksi YK:n ihmisoikeuskomitea soveltaa vapausoikeuspainotteisen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen eräitä säännöksiä myös sosiaalisiin oikeuksiin sen 167 jäsenvaltiossa.

   Sosiaalisia oikeuksia sisältyy myös kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävään sopimukseen (CEDAW). Sopimuksen oikeuksien toteutumista sen 104 jäsenvaltiossa valvoo CEDAW- komitea, joka voi käsitellä myös yksilövalituksia.

   TSS-sopimuksen yksilövalitusmekanismi tuli kansainvälisesti voimaan 5.5.2013. Suomen osalta yksilövalitusmekanismi astuu voimaan 30.4.2014. Muutoksenhakija voi myös valittaa mm. sosiaalisia oikeuksiaan koskevien menettelyiden yhdenvertaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta ihmisoikeuskomitealle. Lisäksi jos asiassa on muutoksenhakijan mielestä kyse sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, voi asiasta valittaa CEDAW-komitealle.

   YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaisten pöytäkirjojen noudattamista. Lapsen oikeuksien sopimukseen on vuonna 2011 hyväksytty uusi valinnainen pöytäkirja, jonka voimaan astumisen jälkeen lapsen oikeuksien komitea voi käsitellä yksilövalituksia. Voimaan astumiseen vaaditaan, että 10 valtiota on ratifioinut valinnaisen pöytäkirjan.

   • 4.1.1

    Marko sanoo

    Jonninjoutavia korusanoja. Minun asiaani EOAM ei hoitanut, vaikka tapauksessa ei ole mitään tulkinnallisuutta.

 5. 5

  Matelot sanoo

  Miten tuon kantelun voi tehdä? Vapaamuotoisena, vaiko jonkin määrätyn kaavan mukaan? Alan kyllästyä lukemaan näistä ”elämänhallinta jne.”-toimenpiteistä. Entisessä kotikaupungissani on vastaavalla periaatteella toimivia yrityksiä parikin. Tunnen muutaman niissä työskentelevän kaverin, jotka eivät ole mitenkään tyytyväisiä tilanteeseen, mutta eivät olleet edes kuulleet toiminnan laittomuudesta. Tietysti vastaavaa toimintaa on pääkaupunkiseudullakin, jopa sellaisissa merkeissä, että ns. paluumuuttajaperäinen väestönosa on ottamassa venäläistaustaisten kanssa toimintaa -ties mistä syystä- hallintaansa. Naapurin mamumiehen ”kuntoutus” loppui pajassa, jossa hän työskenteli ja paikan sai juuri em.-taustainen henkilö. Toisessa vast. paikassa häneltä loppui palkkatuettu työ ajokortin puuttumisen takia, jolloin ehdotin hänelle ajokortin hankkimista kotimaassaan (Portugali), missä se tietääkseni olisi huomattavasti edullisempaa.

  • 5.1

   Tuu Pointti sanoo

   Entäs jos kirjoitat ihan mitä kynä paperiin piirtää, annat palaa, kerro kaikki.
   Ei sitä ammattijargonia tartte osata, kirjoitat ihan omalla ”kielelläsi” ilman ”puutaheinää”, niinjuin asian näet ja koet.
   niin olen itte tehnyt ja aina mulle on vastattu.

  • 5.2

   Saku Timonen sanoo

   Kantelu on täysin vapaamuotoinen. Riittää, että siitä käy selvästi ilmi mitä on tapahtunut ja miltä osin haluaa kanteluviranomaisen tutkivan asiaa. Hyviä esimerkkejä löytyy vaikkapa googlettamalla Henri Auteron blogeja. Hän on kiitettävällä tavalla ollut aktiivinen epäkohtien saattamisessa valvontaviranomiasten tietoon.

   • 5.2.1

    kapotutka sanoo

    Parasta olisi, että luotaisi nimetön ilmiantojärjestelmä näistä hommista.

    Aivan kuten verottaja on luonut nimettömän ilmiantojärjestelmän mahdollisesta veronkierrosta.

    Ja nyt KELA on pohtinut samanlaisen nimettömän ilmiantojärjestelmän käyttöönoton etuja sosiaalietuisuuksien hyväksikäytön poistamiseksi.

    • 5.2.1.1

     LL sanoo

     Varmaan tarkoitit tuossa, että Kelalla on suunnitelmissa ilmiantojärjestelmä kelan etuuksien mahdollisista väärinkäytöksistä eikä ”hyväksikäytöstä”? 🙂

     Ajatus on kammottava, ja älytön, koska etuuksien alikäyttöä on moninkertaisesti enemmän kuin niiden tietoista väärinkäyttöä. Pikemminkin Kelan tulisi panostaa hyvään asiakaspalveluun ja asiakkaan/kansalaisen sosiaaliturvan puolella olemiseen kuin kehitellä ilmiantosysteemejä.

     • 5.2.1.1.1

      kapotutka sanoo

      Hyvä että korjasit aika paha moka sori 🙂

      Todellakin väärinkäytöksistä!

  • 5.3

   Hannu Siivonen sanoo

   Aville riitti puhelinsoitto minulta. En tiedä vaikuttiko asiaan se, että kantelu oli täydentävä jo eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun

 6. 6

  Haikki sanoo

  Jos yrityksen tuotteen alvittomasta myyntihinnasta puolet menisi työkuluihin ja puolet materiaaleihin, niin korvaamalla yhden ammattimiehen vaikka kahdella tai kolmella työttömällä saisi tämä yritys myytyä kolmanneksen halvemmalla saman tuotteen ja silti jäisi viivan alle saman verran. Miten helvetissä siinä mitenkään kilpailemaan voi ruveta tuollaista orjalaitosta vastaan?

  • 6.1

   yksin sanoo

   Olen ollut tähän asti TTIP-sopimuksen suhteen varsin vastahankainen, mutta tässä valossa ajatellen olisiko peräti hyvä asia päästää vaikkapa nyt amerikkalaiset yritykset (vakavaraisine lakimiehineen 😉 haastamaan Suomen valtio/kunnat oikeuteen kilpailun vääristämisestä tällä tavoin? Ilmaistyövoiman käytöstä siis.

   Tämä ajatus nyt ihan vaan puoliksi heittona, mietintämyssyihin hautumaan.

   • 6.1.1

    LL sanoo

    Tuskinpa haastavat.Ne oppivat käyttämään työttömiä ihan samoin.

   • 6.1.2

    Hannu Siivonen sanoo

    Ottarn huomioon että Yhdysvallat solmi salaa vastaavan sopimuksen tyynen meren ylittävästä kaupasta joka sallii orjuuden, en oikein usko. Ne kun voi ostaa tuotannon orjatyönä

 7. 7

  Ilona sanoo

  Hyvä, että kirjoitat! Tästä asiasta on vaan jauhettava niin kauan, että edes muutama kunta ja paja joutuu lopettamaan ilmaisen työvoiman käytön ja siirtymään palkalliseen väkeen. Ja kuntouttava on saatava vapaaehtoiseksi ja muutettava todelliseksi kuntoutukseksi niille, jotka sellaista oikeasti tarvitsevat.

 8. 8

  elimäki sanoo

  Ei pitkäaikaistyötön ole automaattisesti elämänhallintaansa menettänyt. Uskaltaisin väittää että peräti päinvastoin: selviäminen yhteiskunnassa ilman työtä varustaa ihmistä mitä moninaisimmilla uusilla tiedoilla, taidoilla sekä erityisesti elämänkokemuksella!

  Uskaltaisin väittää, että yli 90% pitkäaikaistyöttömistä on varustettu poikkeuksellisella sinnikkyydellä ja kekseliäisyydellä, hienovaraisilla tunnetaidoilla ja selkeällä järjenjuoksulla, juuri sen takia että on pitänyt pystyä erottelemaan hyvät akanoista kaikessa mitä tekee. Uskaltaisinpa väittää, että myös arvomaailma on monilla tavanomaisempaa terveemmällä ja monisyisemmällä pohjalla juuri sen ansioista, että asioita ei voi pitää enää itsestäänselvyyksinä. Oman ymmärryksen jalostaminen näiden kaikkien asioiden suhteen on pikemminkin omiaan lisäämään elämänhallintaa ja selviytymistä, kuin vähentämään sitä!

  Tämän paljon asioita kokeneen työkykyisen ihmisjoukon (jota pitkäaikaistyöttömiksi kutsutaan) lamauttaminen ilmaiseen kuntouttavaan työtoimintaan on kyllä järjen köyhyyttä sanan varsinaisessa merkityksessä. (kaikki kunnia kuntouttavalle työtoiminnalle sen alkuperäisessä ja lainmukaisessa tarkoituksessa! Niille, jotka elämänhallintaansa ovat menettäneet, se voi olla hyvä asia joskus, kunhan sekin tapahtuu omaehtoisesti).

  • 8.1

   elimäki sanoo

   Kannattanee myös muistaa, että vapaaehtoistyö ja palkaton kuntien teettämä työ ovat kaksi aivan eri asiaa. (Ensiksi mainittu on omaehtoista, toinen ei varmastikaan aina, jos koskaan).

   Mielestäni on täysin kaksinaismoralistista työttömyyskorvauksen menettämisen uhalla kieltää vapaaehtoistyön tekeminen työttömiltä, jos samaan aikaan ollaan valmiita teettämään ilmaista työtä vaikkapa nyt sitten noissa mainituissa kunnan työpajoissa. Aivan kuin ei luotettaisi ihmisen omaan arviointikykyyn siitä mikä on mielekästä ja arvokasta toimintaa, eikä siihen, että ihminen – työtön tai työtätekevä – joka tilanteessa tekee mieluiten ajallaan jotakin itselleen ja ympäristölleen merkityksellistä.

   (Viittaan tässä muistamiini pari vuotta vanhoihin uutisiin
   http://yle.fi/uutiset/osa_vapaaehtoistyosta_on_kielletty_tyottomilta/6534461
   ja
   http://yle.fi/uutiset/kahvinkeitto_kierratyskeskuksessa_katkaisi_tyottomyysturvan/6786172
   En toki ole varma onko vapaaehtoistyön kieltäminen enää käytäntönä.. toivottavasti ei!)

   Kukaan ei pysty työn merkityksellisyyden arviointia tekemään toisen puolesta. Jokainen tekee tämän itse. Ihmistä ei voi pakottaa arvojensa vastaiseen toimintaan. (ehkä yhteiskunta on huonossa jamassa juuri siksi, että niin moni tekee arvojensa vastaista työtä?)

   Miksei esimerkiksi kaikkea omaehtoista vapaaehtoistyöhön osallistumista voisi pitää hyväksyttävänä, tekeepä sitä työtön tai työllinen? Vapaaehtoistyön tekeminen omaehtoisesti ei kai nyt suoranaisesti yhteiskuntaa vie huonompaan suuntaan, vaan todennäköisesti jopa päinvastoin. Se saattaa tehdä jopa ihmisen elämästä mielekästä. (eli juuri sitä, mihin kuntouttavakin työtoiminta pyrkii, joskin varsin eri tyylillä).

   Vapaaehtoistyöhön ei voi velvoittaa, vaan sitä tehdään oman arvion ja omien arvojen perusteella.

   Jokaista työtä tulee tehdä oman arvion ja omien arvojen perusteella.

 9. 9

  PeelsePuupi sanoo

  Heh, Rip Kirbyn uudelleensanoittaminen irrotti kyllä hervottomat naurut! =D Sakun kanssa olen eri mieltä siitä, että ei tätä palstaa vakituisesti seuraavat kyllästy lukemaan näitä juttuja: ne on erinomaisesti kirjoitettu ja ovat täyttä asiaa.

 10. 10

  Amppa sanoo

  Toisaalta tulee muistaa, että nämä ns ilmaista työtä tekevät saavat kuitenkin toimeentulonsa verovaroista. Eli saavat työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyskorvausta, asumistukea, vammaistukea yms. Näillä he kustantavat toimeentulonsa. Jos he olisivat vastaavassa ns oikeassa palkkatyössä, he saisivat ehkä juuri ja juuri saman verran tai jopa vähemmän ja heidän olisi vielä vaikeampi tulla toimeen, kun eivät sitten saisi sosiaalietuuksia. Ja olisiko se sitten parempi, että he saisivat nämä sosiaalietuudet eivätkä saisi tehdä yhtään mitään? Juuri tällainen asenne ja ajattelu vievät ihmisiltä työmotivaation!

  • 10.1

   Saku Timonen sanoo

   Minun nähdäkseni juuri palkattoman työn teettäminen vie sen työmotivaation. Kaikkien työssä olevien pitäisi vastustaa tätä palkatonta työtä, koska eräänä päivänä heidätkin tullaan korvaamaan palkattomilla. Lisäksi perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään elantoon eikä perustuslaki puhu mitään työn tekemisestä perustoimeentulon vastineeksi.

   • 10.1.1

    SeniorPotamo sanoo

    Näin juuri. Yhteiskunnan pitää ansaita myös työttömän kunnioitus. Syyllistämällä ei saavuteta muuta kuin katkeruutta ja vihaa. Työttömiin pitää luottaa sen verran, että heille annetaan mahdollisuus osoittaa, että osaavat tehdä järkeviä päätöksiä itse ja myös tehdä töitä tämän yhteiskunnan hyväksi. Perustulo mielestäni mahdollistaisi tämän.

    Jos työtön kokee, ettei hänellä ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, en ihmettele, jos ei paljon huvita tämän yhteiskunnan puolesta uhrautua.

   • 10.1.2

    Marko sanoo

    Itse vuosia näissä ”toimenpiteissä” kiertäneenä ja kaiken nähneenä allekirjoitan. Hyväkin työmoraali tuhoutuu loputtomassa ilmaistyössä.

    • 10.1.2.1

     töytön sanoo

     Aika äkkiä siinä huomaa kuka koijaa rahat taskuihinsa sinun työpanksesta.

     Touhun puolustajat vetää aina esiin työttömyyskorvauksen ja mahdollisen asumistuen laskettavaksi palkkana unohtaen kaikki oikean työsuhteen edut. Itsehän varmasti suostuisivat samoin ehdoin työtään tekemään :).

     Aikamoinen parvi loi..ihmisiä siinä pärrää jostain syystä työttömän ympärillä. Nyt toki kesälomilla moni pärrääjä.

     • 10.1.2.1.1

      LL sanoo

      joo, munkin työnteosta tuolla jo naamakirjoissa kerrottiin, tosin ei minun työntekoani missään mainittu vaan ihan muiden… 🙂

     • 10.1.2.1.2

      töytön sanoo

      Voin kuvitella miten nostaa sunki motivaatiota 😀

  • 10.2

   Otto sanoo

   On todellakin iso ero sillä onko palkkatyössä työsuhteessa vai 9 euron orjana kuntouttavassa tai työkokeilussa. Työsuhde tarjoaa muitakin etuja kuin palkan mm. työterveyshuolto, lomat, eläke ja työssäoloehdon täyttyminen, joka oikeuttaa työttömäksi jäädessä ansiosidonnaiseen. Orjilla ei oikeutta moisiin ole, vaan se on töitä joka arkipäivä vuoden ympäri ilman etuja.

   Myös pienipalkkaiset työsuhteessa olevat saavat usein soviteltua päivärahaa, asumistukea ja joissain tapauksissa myös toimeentulotukea.

   • 10.2.1

    keke sanoo

    No näinhän se menee. Aika monelta unohtuu myös se vapaus mikä tulee siitä että saa palkkaa. Eli voi esimerkiksi teoriassa matkustaa viikonloppuisin eri paikkakunnalle/ulkomaille ilman pelkoa siitä että seurauksena on taloudelliset menetykset. Lisäksi teoriassa rahan säästäminen on mahdollista lisäksi ei ole pakko pakkomyydä aijemmin kenties kerääntynyttä omaisuuttaan.

    Mutta tuossa aijemmin peräänkuulutettiin sitä työmotivaatiota. Päälle arveltiin eri syitä mistä moista voitaisiin työttömille tarjota. Asiaa on tutkittu hyvinkin paljon ja tutkijat ovat päätyneet siihen lopputulokseen että esimerkiksi suorittavassa työssä se motivaation tehostaja on nimenomaan raha.

    Tuossa toisella kotimaisella vähän pohjustusta siitä miten Amerikassa asia on havainnollistettu tutkimusten eikä minkään mututuntuman perusteella:

    Hauskana yksityiskohtana on se että suorittavaatyötä mitattiin ristikoiden täyttämisen avulla. Huomattiin että mitä isompia rahapalkintoja tekijälle siitä annettiin sitä tehokkaammin hän suoriutui tehtävästään. Eli vinkkinä sinne työpajoille joissa tuskastellaan sille kun kuntoutettavat eivät viitsi niitä ristikoita oikein täytellä olisi nimenomaan katsoa tuo video ja vetää ne johtopäätökset siitä miten sitä ristikontäyttäjää voitaisiin tehostaa ja motivoida paremmin siihen työhönsä. Ideaa saa vapaasti käyttää sekä levittää.

  • 10.3

   Hannu Siivonen sanoo

   Perusoikeuksien lähtökohta on aina alin taso. Kehitysvammaisten kohtelu on mittatikku kaikkien sairaiden kohteluun. Työttömien kohtelu on mittatikku koko työvoiman kohteluun. Miksi maksettaisi palkkaa jos voi saada tuloa ilmaisen työvoiman pidosta.

   Sama periaate koskee aina kaikkea. Esimerkiksi PS:n vaatimusvkansalaisuuden ansaitsemisesta tarkoittaa että kansalaisuus voidaan ottaa keneltä tahansa pois, ja kuka tahansa voidaan karkoittaa maasta – tämä vain piilotetaan ”yhteiskuntaa rasittavien” maahanmuuttajien poliittiseksi kohteluksi. Samasta luonnonlaista johtuen Amerikan konfederaatio oli Yhdysvaltoja köyhempi. Työvoima hintakilpaili orjuuden kanssa. Työttömän työttömän, mielenterveyskuntoutujan tai kehittsvammaisen oikeus on juuri sinun oikeus

   • 10.3.1

    elimäki sanoo

    ”Perusoikeuksien lähtökohta on aina alin taso. Kehitysvammaisten kohtelu on mittatikku kaikkien sairaiden kohteluun. Työttömien kohtelu on mittatikku koko työvoiman kohteluun.”

    Loistavasti sanottu. Yhteiskunnan mitta on se kuinka se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia.

    Vanhustenhoidon tilanhan me tunnemme myös. Sekin on yhteiskuntamme kuva. Eikä kovin kaunis sellainen.

  • 10.4

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Työmarkkinatuki ei riitä edes perustoimeentuloon. Ottakaa asioista selvää ennen kuin alatte viisastelemaan.

 11. 11

  Jari Kähkönen sanoo

  Ainahan tämä on tälläistä ollut. Ei muutos työ- tai lapiolinjasta koulutus- tai hoitolinjaan mitään olennaista muuttanut siinä ylhäältäpäin valtanäkökulmasta ihmisiä katselevassa suhtautumisessa, joka työvoimapolitiikassa on aina ollut. On sanottu vaadittavan työtä, mutta vain tekeminen on ollut kunnossa, olosuhteet ovat olleet mitenkuten ja työn vastiketta parhaimmillaankin nimeksi. Varo siis nuorimies mitä huudat, kun työtä vaadit. Kenenkään asia tässä maailmassa ei ole sinulle reilusti palkattua kunnollista työtä asiallisissa oloissa antaa. Välistävedossa on aina oma tasku yhtä lähellä kuin syötäessä oma suu.

  Kuinka kuntouttava työtoiminta oikeastaan eroaa siirtotyömaasta, siis siitä original parakkijutusta, jonne matkustettiin höyryveturin vetämässä puisessa junanvaunussa? Ihan samalla lailla siinä ihmistä retuutettiin, kuin räsynukkea elämänvirrassa, toimeentulonsa menettämisen uhalla. Ei työlinjan aikaan työtä ja tekijää yhteensovitettu eikä palkkakaan ollut markkinatasoa. Ihan silkkaa kansalaisten vahingonilon ja rangaistustarpeen tyydyttämistä siinä hoidettiin, sekä rakennutettiin siinä samalla maantietä ja vaikka mitä kun kerran oli hintakin kohdallaan.

  Reilu 30 vuotta tämän jälkeen ja vuosikymmen sitten nykyajasta lukien maailmanaika oli tehnyt täyden ympyrän, vanha syntyi uudestaan tällä kertaa postmodernin näennäistieteen käsitepuuron ja ennalta tarkoitushakuisesti näkökulmatun viestin hengessä. Sinänsä huvittavaa kuinka vaikkapa Esa Timonen(kesk) -vainaakin syytti muistelmissaan nyt pakkotyön uudelleen keksineitä sosialidemokraatteja ”työ”linjansa romuttamisesta aikanaan. Loppukevennyksenä todettakoon, että tuo vennamovihainen höppänä ennusti samassa niteessä persujen tuhoa ja nusujen nousua. 😀 Ja oli niitä höpöhöpöjä toki siinä muitakin.

  • 11.1

   LL sanoo

   Näinpä juuri. Tasa- arvo, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus. Ne eivät ole asioita jotka vain syntyvät yhteiskuntaan pysyäkseen niinä yhteisinä arvoina ilman että niitä on puolustettava. Niiden eteen on koko ajan tehtävä työtä. Varsinkin aikautena jolloin ihmisten perusoikeuksia hyvin törkeästi poljetaan, ja jopa valtiomme perustuslaki halutaan eräiden poliittisten voimien mielestä mitätöidä. Nyt on niin raakalaismaiset ihmiset päässeet valloilleen, jopa kansanedustajiksi.

  • 11.2

   elimäki sanoo

   ”…siinä ylhäältäpäin valtanäkökulmasta ihmisiä katselevassa suhtautumisessa, joka työvoimapolitiikassa on aina ollut.”

   Ja tähänhän meidän tulisi saada muutos. Tämä on se asia, jonka tulisi muuttua.

   Mitä jos järjestettäisiin kampanja asiakaslähtöisyyden saamiseksi TE-keskuksiin ja työllisyyspolitiikkaan?

   Jos Sipilä tahtoo johtaa Suomea kuin hyvinmenestyvää yritystä, niin yritysmaailmassahan pätee sanonta että ”asiakas on aina oikeassa”. Sivistysvaltiosta puhuttaessa sen tulisi olla lähtökohta TE-keskuksissakin.

   Siksi me poljemme pohjamutia ja riudumme taantumassa, koska yhteiskunnan kivijalkaa, ihmisarvoa ja ihmisten itsemääräämisoikeutta, on alettu polkea. Kestävyysvaje on siinä miten ihmisiä kohdellaan.

 12. 12

  SeniorPotamo sanoo

  Näistä pitääkin kirjoittaa aina uudelleen ja uudelleen, kiitos jälleen erinomaisesta blogistasi.

  Joku aiemmin vastasi omaan kommenttiini, ettei sossuntukea saa kaikki työttömät, jotka eivät saa työmarkkinatukea ja näinhän se on. Se on todella iso epäkohta. Olisi pitänyt tarkentaa, että kaikki sellaiset saavat (tai ainakin pitäisi saada), jotka asuvat yksin ilman omaisuutta tai tuloja. Muutoin voi olla suuriakin vaikeuksia saada sossusta mitään (toki pitkäaikaistyötön pari yleensä saa ihan yhtä ”helposti” kuin yksinasuva, mutta jos puolisolla on mitään tuloja, sossu keksii kyllä miten tuet evätään lainvastaisesti tietenkin). On toki yksinkin asuessa vaikeuksia, jatkuvasti saa lisäselvityksiä tehdä ja rahat ovat aina myöhässä. Pitäisin sossun puoleen kääntymistä silti parempana kuin palkattomiin töihin alistumista, jos vain mahdollisuus on ja jos kokee selviävänsä sillä alennetulla tuella, mikä tulee joka kerta myöhässä. Kun mahdollisimman moni ei suostu orjatöihin, joutuvat niiden teettäjät pulaan ja systeemi voi jopa muuttua. Ymmärrän silti, etteivät kaikki voi jättäytyä pois orjatyömarkkinoilta, heidän tilanteensa on mielestäni kestämätön. Tällaisessa tilanteessa on lukemattomia mielenterveysongelmaisia, joiden pitäisi olla hoidon piirissä orjatöiden sijaan. Tällä tavoin oikein tehtaillaan mielenterveysongelmaisia lisää.

  Esimerkissä kerrottiin, kuinka peritty omaisuus, jota ei saa realisoitua (osa suvun mökistä) esti toimeentulotuen saamisen. Ei se oikeudenmukaista ole, mutta käsittääkseni perinnöstä voi kieltäytyä, tai sen voi lahjoittaa pois. Voi olla kannattavampaa kuin jäädä kokonaan ilman tukia, mutta tämä toki on jokaisen itsensä harkittavissa. Itse kannatan riittävän suurta perustuloa (ja harkinnanvaraisia tukia esim. vammaisia lapsia ajatellen), se poistaisi tällaiset älyttömät tilanteet.

 13. 13

  kapotutka sanoo

  Niin se on sodassakin, että ei ne viholliset kesken lopu. Aina tulee se uusia ja uusia. Ja nämä jutut on kuin ”kuulat” lippaissa orjatyön torjunnassa, joita menee kovaa tahtia.

  Ongelmallisinta on, että vihollinen on hyvin panssaroitu lailla sekä asetuksilla ja sen välinpitämättömällä valvonnalla sekä lopuksi typerien idioottien ympäröimä.

  Niin että nämä typerät idiootit ottaa ennemmin itse osumaa puolustamalla orjatöiden teettämistä. Kun itse saa vielä töistä palkkaa ja on niin maksavinaan työttömien elämisenkin ja kaiken jne. Mutta tosiasiassa maksavat ja suojaavat niitä, jotka orjatyötä järjestelemällä syö oikean palkkatyön perustan pikku hiljaa pois. Eli näiden orjatyönpuolustajienkin palkkatyö korokejalustan, joka tekee heistä parempia kuin työttömät, kunnes työt loppuu ennemmin tai myöhemmin.

  Panssarointi tulee taas tosiaan välinpitämättömästä lain noudattamisesta ja sen sormien läpi katselemisesta. Lähetellään ehkä jotain naurettavia paimenkirjeitä eduskunnasta ja sen sellaista turhaa. Joille taitaa orjatyöjärjestelijä kapot ja vastaavat pyyhkiä takapuolensa orjatyökeskusten, kuntien ja kaupunkien vessoissa räkäisesti nauraen. Ja homma sen kun jatkuu ja typerykset ottaa vapaaehtoisesti osumaa.

  Lopuksi voi kyllä sanoa, että orjatöissä ei kaikki ole niin sanottuja kapoja. Ainakin pieni osa on aivan fiksua porukkaa ja tajuaa homman järjettömyyden ja toimivat sen mukaisesti pitäen jopa työttömien puolia parhaansa mukaan. Vaikka taitaa nekin vähentyä koko ajan…

  • 13.1

   LL sanoo

   Siinäpä se onkin, virkamiehistö tekee kuten käsketään. Monet eivät voi muuta tehdä, tai ehkä mielessään ajattelevat että kyllä tämä on väärin, mutta eivät uskalla toimia toisin. Ne jotka toimivat toisin erotetaan tai pääsevät seuraavissa yt-neuvotteluissa irtisanottavien listalle. Sitä kutsutaan myös totalitaristiseksi hallintokulttuuriksi. Poliittisessa toiminnassa se näkyy militantilla tavalla johdetuissa yhden-konservatiivimiehen-puolueissa.

   • 13.1.1

    elimäki sanoo

    Yhteiskunta muuttuu joskus tosi hitaasti… Mutta useimmin se muuttuu juuri niiden rohkeiden yksilöiden ansiosta, jotka uskaltavat toimia vastavirtaan ja puolustaa sitä mikä on oikein. Omien etujen menettämisenkin uhalla.

    Onneksi niitäkin ihmisiä aina joskus löytyy.

    Kunpa Suomeen rakentuisi kulttuuri, jossa kansalaisrohkeutta pidettäisiin arvossa, ja jossa etiikka ja moraali olisivat yhteiskunnan tavoitelluimpia arvoja sen kaikissa toiminnoissa.

    • 13.1.1.1

     elimäki sanoo

     Kirjoitin ylempänä kommentissani
     ”Siksi me poljemme pohjamutia ja riudumme taantumassa, koska yhteiskunnan kivijalkaa, ihmisarvoa ja ihmisten itsemääräämisoikeutta, on alettu polkea. Kestävyysvaje on siinä miten ihmisiä kohdellaan.”

     … mutta yhteiskunnan kivijalkahan rapautuu suuresti muuten siitäkin, että osa ihmisistä joutuu tekemään eettisesti varsin kestämätöntä työtä joskus pitkäänkin. Viittaan nyt tuohon, mitä LL kommentissaan sanoo (”ehkä mielessään ajattelevat että kyllä tämä on väärin, mutta eivät uskalla toimia toisin”).

     Sellainen työkulttuuri jota johdetaan pelolla tai pakolla, tai pakotteilla, tai painostuksella, ei pidemmän päälle edesauta kestävän yhteiskunnan rakentumista lainkaan.

     Mahtaa olla melkoinen arvojen ristiriita työntekijöillä itsellään olla sellaisessa paikassa huomattava osa elinajastaan. Ja niinhän se on, että toiset reagoivat siihen muuttumalla ulkokuoreltaan ”koviksi” itsekin. Ja huonoimmassa tapauksessa laittavat vielä pahan kiertämään. Surullista.

     Rohkeita ovat ne, jotka uskaltavat välittää sekä itsestään että toisista.

 14. 14

  Epäilyksen ja luulojen takia sanoo

  Yksi kuntoutavan pahin ongelma on että leimaantuu esim alkoholistiksi tai mielenterveys ongelmaiseksi
  mitä näihin kuntoutavan työnohjaajiin tulee olen kuulut
  että ne voi puhalutaa asiakaan pelkän epäilyksen takia
  johtuu niiden asenoitumisesta kuntoutetaviin
  esim että kyseinen henkilö näytää väsyneeltä aamulla
  nöyryytyksellä ei mitään rajaa kun ihminen ei esim ole juonut vuosiin joka puhalutetaan
  jos et suostu niin oletetaan että oot krapulassa ja passitetaan himaan
  menetät sen päivän työkkärit luvaton poissa olo nimikellä
  näin on tapahtunut ihmiselle joka ei ole juonut vuosiin
  kuinka monta raksa ukoo oikeissa töissä pistetään puhaltaan pilliin jos näytää maantaina vähän raihnaselta

  • 14.1

   kapotutka sanoo

   Ihan oikeasti monilla kuntouttavan työn ja vastaavan suosijoilla on kyllä selkeästi havaittavissa paha asenneongelma. Joissa mielellään leimataan työtön kuin työtön alkoholistiksi, mielenvikaiseksi, asennevammaiseksi ja ties miksi. Joita pitää opastaa lain suomin ”valtuuksin” aina kun pienikin mahdollisuus ilmenee ja vaikka ei ilmenisikään. Jotkut ei tunnu edes ymmärtävän, että heitä koskee vaitiolovelvollisuus.

   Näitä henkilöitä on kaupunkien ja kuntien valtuustoissa työntekijöissä siinä missä kuntouttavantyön vetäjissäkin.
   Hauskinta mitä itse olen havainnut niin aika moni niistä on SDP kannattajia. Mutta kyllä muutkin tulee heti perässä ja lujaa. Ainakin tällä seudulla missä itse olen.

   • 14.1.1

    LL sanoo

    No, tuo väite on kyllä sun omaa keksintöäsi … joka puolueen kannattajakunnasta löytyy monenmoisia tyyppejä.

    Perussuomalaiset kävivät vaalikamppanjaa asenteella joka oli todella pöyristyttävää: puhuivat elämäntapaintiaaneista yms.

 15. 15

  pitkäaikaistyötön sanoo

  Työlliset eivät ymmärrä yhtään mitään työttömien työnsaannin ja toimeentulomahdollisuuksien todellisuudesta. Keskustelu menee täysin realiteettien ohi. Ensimmäiseksi pitäisi ymmärtää, että työmarkkinatuki ei riitä perustoimeentuloon. Vain murto-osa saa ansioon perustuvaa työttömyysturvaaa.

  • 15.1

   LL sanoo

   Näin on, ja ansiosidonnainen ei jatku kuin 500 päivää. Hallitus on leikkaamassa sitä 300 päivään. Ansisidonnainen on keskimäärin vain noin 1200 euroa/kk ja se estää tehokkaasti sen ettei työtön joudu hakemaan muita tukia.

  • 15.2

   Ihmettelijä sanoo

   Kuntouttavan työtoiminnan ainoa hyvä puoli on se, että kun toimii niin kuin järjestelmä haluaa, niin ainakin saa jonkin verran paremman toimeentulon kuin olemalla kotona, eikä tule ongelmia tuen kanssa.
   Ei kannata ajatella toiminnan järkevyyttä ja olla kuin se venäläinen tai neuvostoliittolainen lossivahti ja olla asemapaikalla, vaikka lossia ei enää ollut
   Omatoimisuudesta rangaistaan työn haussa kuten kävi tälle naiselle:

   http://www.iltasanomat.fi/tyoelama/art-1432026166266.html

 16. 16

  yt uhri sanoo

  Hyvällä asialla Uuninpanko poika ansiokkaasti jaksaa pitää yllä keskustelua tärkeästä asiasta.
  Kunpa joku jaksaisi/viitsisi samalla tarmolla pureutua lomautuksiin ja firmojen yhteiskunnan varojen lypsämiseen lomautusten varjolla.