Ymmärrettävää huolimattomuutta

Päätehakkuut ja kantojen kasaaminen aiheuttivat Tohmajärvellä 2008-09 useiden purojen ja talousvesilähteen samentumisen käyttökelvottomiksi. UPM ei ollut hakenut toimenpiteille asianmukaisia lupia eikä mitään valumisselvityksiä tehty. Nyt syyttäjä on todennut, että rikos on tapahtunut, mutta se on niin vähäpätöinen, että syytettä vastuussa olevaa piiripäällikköä vastaan ei ole tarpeen nostaa.

Vesilain 1 luvun 17a § kieltää yksiselitteisesti lähteiden luonnontilan vaarantamisen. Aluehallintoviranomainen (AVI) voi kuitenkin hakemuksesta myöntää luvan toiminnalle, joka saattaa vaarantaa tämän luonnontilan. Tässä tapauksessa lupaa ei haettu, työt aloitettiin ilman mitään selvityksiä eikä olemassaolevaa tietoa valumisalueista kerrottu työn varsinaisille tekijöille. Toiminta oli siis täysin laista ja jopa UPM:n omasta ohjeistuksesta poikkeavaa, mutta silti syyttäjä katsoo, että kyseessä ei ole törkeä huolimattomuus.

Syyttäjällä on oikeus syyteharkinnassaan käyttää kaikkia olemassaolevia tietoja. Niiden perusteella hän päättää, onko rikos tapahtunut, ja jos on, onko teko niin vakava, että yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Nyt syyttäjä totesi, että rikos on tapahtunut, mutta se ei ole tahallinen eikä edes törkeää huolimattomuutta. Hän siis suunnilleen totesi, että sattuuhan näitä. Perustelut syytteen nostamatta jättämiselle ovat melkoisen persoonalliset.

Syyttäjän mukaan lupien hakemisen laiminlyönti ja muut lainrikkomiset johtuivat mm. UPM:n organisaatiomuutoksista ja muista ongelmista, joiden takia yksityiskohdat unohtuivat. Lisäksi oli erinäisiä unohduksia ja sattumuksia, joiden takia tieto ei UPM:n organisaatiossa kulkenut metsään asti. Tapauksen yksityiskohtia en tunne, mutta jo syyttäjän perustelut kertovat yleisestä asennoitumisesta ympäristölainsäädäntöön. Se näyttää olevan jotenkin turhanpäivästä pipertämistä, josta ei erityisemmin tarvitse piitata. Ison metsäyhtiön taloudellisten intressien rinnalla muutaman ihmisen talousveden pilaaminen on pikkujuttu.

Jos siis päähänne pälkähtää kusaista naapurinne kaivoon, niin muistakaa vedota organisaatiomuutokseen, inhimilliseen erehdykseen, haitan vähäisyyteen, tiedonkulun puutteeseen ja muihin ongelmiin, joiden takia yksityiskohdat pääsivät unohtumaan. Syyttäjä tulee ymmärtämään teitä.

Kommentit (0)