Ei mikään uusi uutinen

Ensi vuonna työstä kieltäytyminen aiheuttaa toimeentulotuen pienenemisen, kerrottiin vuoden 2011 talousarvioesityksen uutisoinnissa. Tällaiset uutiset osoittavat taas kerran, että toimittajat eivät tunne nykyistä lakia evätkä edes viitsi ottaa siitä selvää. Tosiasiassa ainoa tulossa oleva lakimuutos aiheuttaa sen, että ensi vuonna myös muusta kuin työvoimapoliittisesta koulutuksesta kieltäytyminen aiheuttaa toimeentulotuen alennuksen. Tämä tarkoittaa lähinnä nuoria, joiden jostain syystä katsotaan kieltäytyneen ammatti- tai muusta koulutuksesta. Tuen alentaminen edellyttää kuitenkin alle 25 -vuotiaan tapauksessa työvoimaviranomaisen päätöksen karenssista.

Työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyjän toimeentulotukea on alennettu jo kauan. Ei luulisi olevan liian vaikeaa edes kesätoimittajalle lukea toimeentulotukilain 10 §, jossa asia on sanottu selvästi. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa enintään 20 %, jos henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Alennus voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä lukien. Ainoa uutuus on se, että ensi vuonna alle 25 -vuotiaan koulutuksesta kieltäytyminen sidotaan ensimmäisen kerran työvoimaviranomaisen karenssipäätökseen.

Sosiaaliviranomaiset tosin luulevat, että kyseessä on jo nyt jonkinlainen automaatti. Jos työvoimaviranomainen määrää ns. kieltäytyjälle karenssin, käyttävät kunnat automaattisesti toimeentulotuen alennusta. Tämä menettely on lainvastaista, mutta sitä ei haluta uskoa. Toimeentulotukilaki nimittäin puhuu kieltäytymisestä ilman perusteltua syytä, työmarkkinatukilaki taas kieltäytymisestä ilman pätevää syytä. Kyseessä on kaksi aivan eri asiaa, eikä näitä kahta lakia ole mitenkään kytketty toisiinsa. Kieltäytyminen voi olla perusteltua toimeentulotukilain mukaan, vaikka se ei ole pätevää työmarkkinatukilain mukaan.

Ensi vuonna siis muustakin kuin työvoimapoliittisesta koulutuksesta kieltäytyminen aiheuttaa toimeentulotuen alentamisen, mutta se edellyttää työvoimaviranomaisten päätöstä. Nyt karenssi ja toimeentulotuen alentaminen kytketään ensimmäistä kertaa toisiinsa lain tasolla, mutta vain koulutuksen ja alle 25-vuotiaiden osalta. Kaikkien muiden kieltäytyneiksi katsottujen kohdalla jatkuu villi ja laista piittaamaton menettely, ja toimeentulotukea alennetaan edelleen joko työvoimaviranomaisen karenssin perusteella tai ihan muuten vaan. Syynä voi olla vaikka kunnan säästötavoite, kunhan vain ihminen saadaan tulkittua jotenkin perusteettomasti työstä kieltäytyjäksi.

Ihan oma lukunsa on toimeentulotuen alennuksen prosenttimäärä. Lain mukaan tukea voidaan alentaa enintään 20 %, mutta en ole koskaan kuullut, että tässä asiassa olisi käytetty lain sanamuodon edellyttämää harkintaa. Alennus on aina tasan 20 %, ei yhtään vähempää. Lisäksi harkintaa käytetään nurinkurisesti, kun etsitään aina syy, jonka perusteella alennusta voidaan käyttää. Sen sijaan pitäisi harkita, voidaanko alennusta yleensä käyttää ja jos voidaan, mikä olisi kohtuullinen prosenttimäärä.

Jos joku on lukenut aiempia blogejani, nin hän varmasti huokaa, että taas se jankuttaa samasta asiasta. Jankutukseen on kaksi syytä, joista toinen on sosiaaliviranomaisten kaikkein köyhimpiin ja syrjäytyneimpiin kohdistama laista piittaamaton mielivalta. Toinen syy on toimittajien huitova tapa tehdä uutisia perehtymättä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Vielä kerran: työstä kieltäytymisen aiheuttama alennus toimeentulotukeen ei ole mikään uusi asia, vaan kauan voimassa ollutta lainsäädäntöä, jota sovelletaan puutteellisella ymmärryksellä.

Kommentit (0)