Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Luottamushenkilö luottaa

Vanhan määritelmän mukaan virkamies hoitaa virkaansa ja luottamushenkilö luottaa virkamiehen toimintaan. Näin toimitaan ainakin Espoossa, jossa kaupunginhallitus päätti äänin 13 – 2, että rikosepäilyistä oikeuteen joutuvat kaupunginjohtaja ja teknisen toimen johtaja saavat jatkaa virassaan syytteistä huolimatta.

Teknisen toimen johtaja sai syytteet 16 virkamatkasta tai tapahtumasta, joiden yhteydessä hänen epäillään syyllistyneen lahjusrikkomukseen ja virkavelvollisuuksien rikkomiseen. Kaupunginjohtaja, joka nämä virkamatkat hyväksyi, sai syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuksien rikkomisesta. Rikosprosessi on asia erikseen, mutta kaupunginhallituksen tehtävänä on tällaisissa tapauksissa päättää, nauttivatko virkamiehet prosessin ajan luottamusta eli voivatko he toimia virassaan. Jos he eivät nauti, on hallituksen esitettävä valtuustolle virantoimituksesta pidättämistä.

Espoon kaupunginhallituksen luottamus virkamiehiinsä on lähes horjumaton. Vain kaksi kaupunginhallituksen jäsentä katsoi luottamuksen puuttuvan ja kannatti hyllyttämistä. Peräti 13 jäsentä on sitä mieltä, että luottamus on edelleen olemassa. Korostan sitä, että menettely on täysin laillista eikä ketään ole oikeudessa syylliseksi todettu. Nyt oli kysymys vain luottamuksesta ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana. Syyllisyyskysymys ratkaistaan käräjäoikeudessa. Kaupunginhallitus sai jo nyt luettavakseen syytekirjelmät, mutta ne tulevat julkisiksi vasta oikeudenkäynnin alettua. Niinpä kirjelmät nähneet eivät saa niiden sisällöstä vielä puhua.

Kukaan ei voisi kuvitellakaan, että pedofiiliksi epäilty voisi jatkaa työtään lasten kanssa syytteen nostamisen jälkeen. Potilaiden surmaamisesta epäilty sairaanhoitaja hyllytettäisiin varmasti tutkimusten ja oikeudenkäynnin ajaksi. Nämä ovat liian karmeita ja kaukaa haettuja esimerkkejä, mutta puhutaan sitten lievemmistä tapauksista. Jos poliisimiestä epäillään rattijuopumuksesta, hän joko pidättäytyy itse virantoimituksesta tai hänet hyllytetään oikeudenkäyntiin asti. Jos kaupan myyjää epäillään kassasta näpistämisestä, hänen työnsä päättyy varmasti heti, vaikka oikeudenkäynti on vasta tulossa. Periaate on, että rikoksesta epäilty ei yleensä voi jatkaa tehtävässään, jos tehtävän edellyttämä luottamus puuttuu. Siitä ei äänestetä muualla kuin julkishallinnossa.

Kunnissa tämä perustuu suoraan lakiin. Johtavien viranhaltijoiden on nautittava luottamushenkilöiden luottamusta. Kuntalaisilta asiaa ei kysytä. Kuntien johtavat viranhaltijat vertaavat itseään mielellään yritysjohtajiin, varsinkin silloin, kun on kysymys palkkauksesta. Kovan paikan tullen he muuttuvat tiukasti lainsäädännöstä kiinni pitäviksi virkamiehiksi. Liike-elämän imago ei kestä julkista kritiikkiä, mutta kuntien näköjään kestää. Asiat päätetään luottamuselimissä, eivätkä ne kuntalaisille kuulu.

Normaalisti tällaisissa tapauksissa virkamiehet pidättäytyvät vapaaehtoisesti virantoimituksesta oikeudenkäynnin ajaksi. Se on omiaan puhdistamaan ilmapiiriä ja selkeyttämään tilannetta. Jos syyllisyys näytetän toteen, on erottamisprosessia helppo jatkaa. Jos epäilty todetaan syyttömäksi, on anteeksipyynnön ja ansionmenetysten korvaamisen aika. Ei vapaaehtoinen virantoimitusero ole minkäänlainen syylllisyyden tunnustus, vaan asioiden joustavaa hoitoa.

Tulevan oikeudenkäynnin asetelma on myös mielenkiintoinen jääviyden kannalta. Espoon kaupunki on jutussa asianomistaja. Kaupunkia edustaa hallintosäännön mukaan oikeudessa kaupungin johtava lakimies, jonka esimies saman hallintosäännön mukaan on kaupunginjohtaja. Syytetty on siis asianomistajan edustajan lähin suoranainen esimies. Tämä epäilemättä kiinnostaa myös käräjäoikeutta.