Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Mielipiderikos

Oikeusministeriön virkamiehet valmistelevat ministeri Braxin toimeksiannosta lakimuutoksia, joiden tarkoitus on tukkia perussuomalaisten ns. rasistisiiven suut täydellisesti. Lausuntokierrokselle lähtevien pykälien mukaan koko puolue tai muu yhdistys voitaisiin tuomita yhteisörangaistukseen viharikoksesta yhden jäsenen rasistisesta lausunnosta, jos yhdistyksen katsotaan laiminlyöneen jäsentensä valvontavelvollisuuden.

Lisäksi lakia aiotaan muuttaa niin, että myös yksittäinen nettisivujen ylläpitäjä, bloggaaja tai jopa facebookissa rasistisia linkkejä jakava yksityishenkilö voitaisiin tuomita rangaistukseen rasistisesta viharikoksesta.

Tässä vaiheessa vakaumuksellisimmankin rasismin vastustajan mielessä pitäisi herätä kysymys, mitä tässä maassa on tapahtumassa sananvapaudelle? Lainsäätäjä on määrittelemässä virallista ajattelutapaa, jota vastaan pullikoivat voidaan tuomita rangaistukseen. Vaikka äärirasistiset mielipiteet ovatkin vastenmielisiä, onko silti oikein kieltää tuomasta niitä julki?

Katsotaanpa ensin, mitä laki nykyisin sanoo yhteisörangaistuksesta. Rikoslain mukaan vain rikoksen tekijä voidaan tuomita rangaistukseen. Tekijä voi olla paitsi suoranainen toimija, niin myös rikoskumppani, avunantaja, yllyttäjä tai välillinen rikoksentekijä. Yhteisörangaistus on ainoa poikkeus tähän sääntöön. RL 9 luvun 1  §:n mukaan sakkoon voidaan tuomita sellainen oikeushenkilö, jonka toiminnassa on tehty rikos. Seuraavassa pykälässä asiaa tarkennetaan niin, että sakko voidaan tuomita myös silloin, jos oikeushenkilön toimielin tai siinä tosiasiallista valtaa käyttävä on syyllistynyt rikokseen.

Nykyinen laki ei tunne sellaista tilannetta, jossa oikeushenkilö voitaisiin tuomita rangaistukseen sen yksittäisen jäsenen tekemästä rikoksesta. Rikos on tehtävä oikeushenkilön nimissä. Suunnitteilla oleva lainmuutos muuttaisi tätä asetelmaa perusteellisesti. Tulevaisuudessa oikeushenkilön – puolueen, yhdistyksen tai ihan minkä tahansa yhteisön – rivijäsenen toiminnasta voitaisiin rangaista koko oikeushenkilöä kollektiivisen vastuun periaatteella.

En puolusta rasismia, mutta puolustan sananvapautta esittää myös valtavirrasta poikkeavia ajatuksia. Oikeusministeriö on lähtemässä tosi vaarallisille vesille aikoessaan kriminalisoida mielipiteiden ilmaisemista, olkootpa ne millaisia tahansa. Jos tälle linjalle kerran lähdetään, niin mitä mahtaa tien päässä olla? Edessä on rajaton määrä mahdollisuuksia kieltää vääriksi tai paheksuttaviksi katsottavat mielipiteet. Ajattelutavan oikeellisuuden määrittelisi kulloinenkin poliittinen vallanpitäjä. Ennen pitkää jokin hallituskoalitio julistaisi oman ajattelutapansa ainoaksi oikeaksi ja oppositiopuolueet ja muuten vain ääneen ajattelevat bloggaajat vietäisiin oikeuteen.

Ministeriö myöntää itsekin, että lakiesitys tuskin tulee menestymään poliittisesti vielä tässä vaiheessa. Kuvaavaa kuitenkin on, että siitä huolimatta asian valmistelua jatketaan innokkaasti. Onpahan lakiteksti sitten valmiina, kun liian äänekkäitä vastustajia pitää ruveta hiljentämään.