Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Oppirahat

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan epätoivoinen yritys turvata lääkäripalvelut yksityistämällä koko terveyskeskus epäonnistui täysin. Vajaassa vuodessa kävi ilmi, että Coronaria Hoitoketju Oy on kiinnostunut lähinnä saamaan sopimuksessa sovitut maksut, mutta haluton tai kyvytön järjestämään sopimuksenmukaiset lääkäripalvelut.

Coronaria aloitti toimintansa Juuassa tämän vuoden huhtikuun alussa. Jo toukokuussa sosiaali- ja terveyslautakunta huomautti yhtiölle puutteista palvelujen järjestämisessä ja syksyllä lautakunta vaati 20 000 euron sopimussakkoa palvelujen toimituskatkoista. Kunta vaatii yhtiöltä myös korvauksia 107 000 euroa saamatta jääneistä palveluista. Tällä viikolla lautakunta päätti uudesta sopimussakosta.

Coronaria on johdonmukaisesti kiistänyt kaikki kunnan vaatimukset ja väitää, että sopimuksen mukaan kunnalla ei ole mitään oikeutta edes huomautuksiin, saati sitten sopimussakkoihin. Omasta mielestään yhtiö on toiminut sopimuksen mukaan. Sen verran yhtiö on valmis tulemaan vastaan, että se olisi halukas muuttamaan sopimusta nykytilannetta vastaavaksi. Siis kun yhtiö ei pysty noudattamaan sopimusta, se haluaisi muuttaa sitä kykyjään vastaavaksi 10 %.n hinnanalennuksella neljän kuukauden ajaksi.

Kunta on kirjannut ensi vuoden talousarvioesitykseen mahdollisen ulkoistamisesta luopumisen, jonka selvitystyö aloitetaan heti alkuvuodesta. Tarkoitus on purkaa toimimaton sopimus Coronarian kanssa ja palata takaisin virkalääkärijärjestelmään. Kunnanohtaja muotoilee asian diplomaattisesti: ”Empiirinen kokemus on osoittanut, ettei ostopalveluilla aina saavuteta hyvää lopputulosta.”

Toivottavasti pelkkään selvitystyöhön on talousarvioesityksessä varattu riittävästi rahaa. Koska Coronaria on koko ajan kiistänyt kaikki kunnan väitteet ja jopa huomautus- ja sopimussakko-oikeuden, on kunta palkannut lakimiehen hoitamaan asiaa. Odotettavissa on sopimuksen tulkintaa, riitelyä, pitkällinen oikeudenkäynti tai ainakin välimiesmenettely. Se ei ole ihan halpaa touhua.

Kaikki riitelyyn käytetty raha on pois varsinaisesta asiasta eli terveyskeskuspalveluista. Paikallislehdessä haastateltu Coronarian palveluksessa toimiva lääkäri on odotetusti työnantajansa puolella ja pitää lautakunnan sopimussakkopäätöksiä ja koko toimintaa epäeettisinä ja moraalittomina. Minä pidän lautakunnan toimintaa pelkästään sinisilmäisenä.

Yksityistämiseen päädyttiin vauhdikkaasti ja ilmeisen ymmärtämättöminä sopimuksen sisällöstä. Muuten on vaikea ymmärtää Coronarian perusteita väittää, että sopimus ei oikeuta kuntaa antamaan edes huomautuksia. Saattaa tämä tietenkin olla myös yhtiön viivytystaktiikkaa, koska toiminta tuottaa yhtiölle lähes miljoonan vuodessa.

Kunnalle olisi tullut halvemmaksi ja helpommaksi palkata juristi jo sopimuksen neuvotteluvaiheessa. Nyt maksetaan moninkertainen summa pelkkinä palkkioina, kun lakimies yrittää pelastaa mitä pelastettavissa on. Muut toimintojensa yksityistämistä suunnittelevat kunnat saivat hyvän varoittavan esimerkin. Minä toivon pelkästään pysyväni terveenä.