Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Insinöörin juridiikkaa

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan teknisellä toimella on hyvin omaperäinen käsitys kunnallislainsäädännöstä ja kunnan säännöistä. Virkamiehet eivät tunnu osaavan tehdä asioita oikein edes vahingossa ja virheitä paikataan tekemällä lisää virheitä.

Kesällä kunta aloitti vanhan pesulakiinteistön saneerauksen kehitysvammaisten toimintakeskuksen tiloiksi teknisen toimen johtajan päätöksellä. Kustannuksia ennätti kertyä 100 000 euron edestä ennen kuin eräs teknisen lautakunnan jäsen huomasi, että hankkeeseen ei ole varattu talousarviossa määrärahaa eikä siitä ole päätetty missään luottamuselimessä. Teknisen johtajan hankintavaltuuksien yläraja on 50 000 euroa, joten hän todennäköisesti ehti ylitttää valtuutensa tuplaten. Lisäksi huomattiin, että työn valvojaksi kunnan puolesta on nimetty sama yritys, joka työtä myös teki.

Nyt tuli kiire saada jo tehdyt virheet korjattua. Tekninen lautakunta ohitettiin valmistelussa ja kunnanhallitus esitti suoraan valtuustolle, että hankkeeseen myönnettäisiin lisämäärärahaa. Valtuusto ei esitystä hyväksynyt, vaan palautti asian lautakunnan valmisteltavaksi.

Lautakuntaa painostettiin kiireeseen vedoten tekemään halutut esitykset nopeasti ja ilman tilojen käyttäjän eli sosiaali- ja terveyslautakunnan esitystä tai edes lausuntoa. Työterveyshuollon kriittistä lausuntoa sisäilmaongelmista ei löytynyt mistään. Korjaussuunnitelma ja sen perusteella tehdyt kustannuslaskelmat jaettiin vasta lautakunnan kokouksessa. Esityslistatekstissä väitettiin, että kustannuslaskelma perustui rakennussuunnitelmaan, vaikka tosiasiassa laskelma oli laadittu elokuussa ja rakennussuunnitelma vasta marraskuussa. Omituisesta aikaerosta ei mainittu mitään.

Lautakunta hyväksyi esityksen ilmeisen pitkin hampain ja asia eteni kunnanhallitukseen ja uudelleen valtuustoon. Valtuusto kuitenkin palautti koko asian jälleen lautakunnan valmisteltavaksi, jotta asioihin saataisiin jotain tolkkua.

Nyt ollaan siis taas kerran alkuruudussa ja jääräpäisen sinnikkäästi lähdössä väärällä jalalla liikkeelle. Lopullinen rakennuksen käyttäjä eli sosiaali- ja terveyslautakunta ei vieläkään ole esittänyt mitään eikä edes antanut asiasta lausuntoa. Vain kaksi johtavaa virkamiestä ovat allekirjoittaneet lautakunnan nimissä paperin, jonka mukaan saneeraus on tarpeellinen ja kustannuslaskelma oikea.

Kun teknisen lautakunnan oletetaan valmistelevan tällaisen erityiskäyttöön tarkoitetun rakennuksen saneeraus, luulisi olevan itsestään selvää, että käsittelyn pohjana on käyttäjälautakunnan esitys. Kun asioista keskustellaan lautakuntatasolla, ei virkamiesten allekirjoittama paperi riitä käsittelyn pohjaksi. Kunta on tekemässä mahtavaa muotovirhettä käsittelyn alkumetreillä ja siihen lopullinen päätös tulee aikanaan valitusasteissa kaatumaan.

Kokonaan toinen asia on jo tapahtunut mahdollinen toimivallan ylitys hankinnassa. Siitä asiasta ei saa puhua.

Kunnamäellä ei riemuita tästäkään kirjoituksestani. Julkisia asioita hoidettaessa pitää kuitenkin varautua siihen, että joku utelias niitä asioita seuraa. Minulle on turha suuttua, koska minä vain pitelen peiliä naaman edessä. Ellei kuva miellytä, on turha moittia peiliä tai sen pitelijää.