Ansiosidonnainen lapsilisä

Kyselytutkimuksen mukaan iso osa kansasta on sitä mieltä, että lapsilisät tulisi poistaa suurituloisilta tai ainakin porrastaa tulojen mukaan. Heti seuraavana päivänä kokoomus ja keskusta kiirehtivät torjumaan tällaiset puheet, koska lapsilisä perustuu universaaliuden periaatteelle: Jokainen edellytykset täyttävä on oikeutettu saamaan oman osansa hyvinvointiyhteiskunnan annista tuloihin katsomatta. Lapsilisä on oikeastaan ainoa jäljelläoleva muisto hyvinvointivaltiosta, eivätkä ainakaan hallituspuolueet halua sitä viedä omilta kannattajiltaan.

Viralliset perustelut ovat sinänsä ihan oikeat. Jos hyvätuloiset eivät saa enää yhtään mitään suoranaista vastinetta maksamilleen veroille, menettävät he kokonaan mielenkiintonsa rahoittaa etuuksia. Tätä tautia on liikkeellä jo ihan riittävästi, koska jatkuvasti saa lukea kiukustuneita kirjoituksia verovaroilla loisivista laiskoista sosiaalipummeista. Yksikään hallituspuolue ei uskaltaisi edes unissaan koskea lapsilisiin.

Vielä ei kukaan ole esittänyt lapsilisien muuttamista ansiosidonnaisiksi siten, että enemmän ansaitseville sitä maksettaisiin enemmän. Tämä ajattelu sopisi oikein hyvin yhteen lisääntyvän yksilökeskeisen ahneuden kanssa. Joka paljon maksaa, myös saa enemmän, koska sehän olisi oikein ja tasapuolista.

Tätä ei siis kukaan ole ääneen sanonut, vaikka voisin ihan hyvin kuvitella jonkun hyvänhajuisen näköisen kokoomuksen naiskansaedustajan näin sisimmässään ajattelevan. Sen sijaan päättäjiä ei huolestuta ollenkaan se, että lapsilisä on jo nykyisin kääntäen ansiosidonnainen.

Toimeentulotukea saavan lapsiperheen käytettävissä olevia tuloja lapsilisä vähentää siten, että se heijastuu suoraan toimeentulotukeen. Tukea pienennetään täsmälleen saman verran kuin lapsilisää maksetaan. Niinpä käytettävissä on vain sentilleen sama määrä rahaa kuin sitä olisi ilman lapsilisää. Sama ilmiö toistuu ihan kaikissa etuuksissa. Myös hallituksen suuresti ylistämä takuueläke tulee pienentämään toimeentulotukea suoraan sen eläkkeen verran. Tulojen lisäys on pyöreä nolla.

Tunnen kaikki vastaväitteet. Toimeentulotuki on viimesijainen keino ja sitä ennen on laskettava yhteen kaikki muut käytettävissä olevat varat. Vain normin alittavaan osuuteen saa toimeentulotukea, tämä on selvä sääntö. Sitä minä vain ihmettelen, että miksi tämä sääntö on niin selvä. Eikö lapsilisä olekaan tarkoitettu kaikille lapsiperheille kattamaan lapsesta aiheutuvia lisäkuluja? Onko juuri köyhän kotitalouden syötävä yhdessä ensin lapsilisänsä, kun taas suurituloiset voivat vaikka sijoittaa ylimääräisen rahan lapsen pesämunaksi?

Sen sijaan, että keskustellaan hyödyttömästi ihan spekulatiivisesta lapsilisän poistosta tai porrastamisesta, kannattaisi ehkä vilkaista sinne kaikkein huonoimmin toimeentulevien suuntaan. Tai sitten on sanottava ääneen, että jolla paljon on, sille annetaan lisää ja jolla vähän on, siltä otetaan sekin pois.

Kommentit (0)