Vaitiolo taataan

Pohjois-Karjalan radio kertoi uutisissaan, että Liperin kunta vaatii luottamushenkilöitä allekirjoittamaan vaitiolosopimuksen salassa pidettävistä asioista. Perussuomalaiset luottamushenkilöt ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta sopimusta, koska se heidän mielestään estää avointa keskustelua kuntalaisia kiinnostavista asioista.

En tiedä, millainen tilanne mahtaa kunnassa olla, mutta itse uutinen kiinnitti huomiotani. Erityisesti mietin, minkä alan maistereita Liperi mahtaa käyttää lainopillisina asiantuntijoinaan. Ainakaan he eivät ole juristeja.

Salassa pidettävät asiat ovat pääsääntöisesti sellaisia, joissa käsitellään ihmisten henkilökohtaisia asioita, kuten henkilötietoja, terveydentilaa, taloudellista asemaa tai muuta sellaista asiaa, jonka on jäätävä vain päätöksentekijöiden tietoon. Niistä ei saa puhua julkisesti, ei sittenkään, vaikka kuinka tekisi mieli levitellä tietoa naapurin mielenterveysongelmista. Toinen merkittävä salassapidettävien asioiden ryhmä ovat liikesalaisuudet. Asiat ovat julkisia, ellei niitä erikseen julisteta salaisiksi.

Luottamushenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty tarkasti ja sen asian pitäisi olla itsestään selvää jokaiselle luottamustoimeen valitulle. Asiasta on kirjoitettu lukuisia oppikirjoja ja kansantajuisia opaskirjoja, jotka on suunnattu nimenomaan kunnallisille luottamushenkilöille. Jos luottamushenkilö rikkoo salassapitovelvollisuuttaan, hän syyllistyy virkarikokseen ja kärsii lain mukaiset seuraamukset.

Koska asiasta on jo säädetty laissa, on täysin järjetöntä vaatia ketään allekirjoittamaan erikseen salassapitosopimusta. Salaiset asiat ovat salaisia jo lain mukaan. Ei poliisikaan vaadi, että me kansalaiset käymme poliisilaitoksella allekirjoittamassa sopimuksen, jossa sitoudumme noudattamaan lakia kaikessa toiminnassamme.

Joidenkin luottamushenkilöiden sinänsä tervejärkinen kieltäytyminen tällaisesta sopimuksesta saattaa kieliä paljon vakavammasta ongelmasta. Jos salassapitoa laajennetaan koskemaan myös sellaisia asioita, jotka lain mukaan eivät salaisia ole, on kyseessä sananvapauden rajoittaminen. Kunnalle saattaa tulla kiusaus yrittää rajoittaa julkista keskustelua yleistä mielenkiintoa herättävistä kiistanalaisista hankkeista. Jos kuntalaiset eivä mitään tiedä, ei kukaan ymmärrä vastustaa.

Jos kyseessä on vain pelkkä hölösuisten lautakuntien jäsenten ohjaaminen kaidalle polulle, olisi parempi keino järjestää heille lainopillinen luento. Julkisten kokousten kaikki puheenvuorot ja asiat ovat julkisia, ellei toimielin jonkin yksittäisen asian kohdalla toisin päätä. Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset ovat suljettuja ja vain päätökset julkisia, ellei jotakin päätöstä erikseen julisteta salaiseksi. Näin ollen myös käytetyt puheenvuorot on pidettävä omana tietonaan. Ei tämä sen vaikeampaa ole.

Sen sopimuspaperin voi laittaa saunanpesään myös allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus, jolla salassapitoa laajennetaan koskemaan lain ulkopuolisia asioita, on automaattisesti mitätön.

Kommentit (0)