Markkinauskonnon lipunkantajat

Kokoomusnuorten Tulevaisuusohjelmaksi nimettyä säästöpakettia koskevaa uutista lukiessani ensimmäinen ajatukseni oli, että mahtavatkohan nämä tulevaisuuden toivot oikein ymmärtää, mikä on yhteiskunta? Tietävätkö he, mikä on valtio ja mitä kunnat tekevät? Oli miten oli, niin heidän tarkoituksenaan näyttää olevan sekä valtion että kuntien lakkauttaminen.

Tulevaisuusohjelman mukaan valtion velanotto on lopetettava ja kaikilla julkisen sektorin osa-alueilla on toteutettava 20-40 prosentin säästöt ja leikkaukset Britannian tapaan. Leikkauskohteina mainitaan mm. kuntien valtionosuudet, turvapaikanhakijoiden sosiaalietuudet, kehitysapu ja korkovähennykset. Valtionyhtiöt Yleisradio ja VR mukaanlukien on kilpailutettava ja yksityistettävä. Yritysverotusta pitää keventää ja kulutusveroja nostaa.

Tämä lista osoittaa, että kyllä sen laatijat tietävät oikein hyvin, mikä on julkinen sektori. Ikävää vain, että heidän tietonsa on peräisin suoraan uusliberalismin oppikirjoista. Tämä Milton Friedmanin kehittämä fundamentalistista uskontoa muistuttava talousteoria lähtee siitä, että valtio on paha. Paha pitää hävittää ja ihan kaikki toiminnat on vapautettava rajoittamattomalle kilpailulle. Markkinoiden hallitsema maailma näyttää päällisin puolin sekavalta ja armottomalta, mutta sen kuohuvan pinnan alla vallitsee rautainen järjestys, joka muovautuu itsestään markkinavoimien lakien mukaan.

Kaikki sosiaalinen lainsäädäntö on hävitettävä, koska almujen antaminen ei tuota mitään. Samoin on luovuttava kaikista työtä, työsuojelua ja palkkausta koskevista normeista, koska vain siten myös työntekijät voivat kilpailla aidosti vapailla markkinoilla. Koska markkinavoimien hallitsema järjestelmä ei voi toimia demokratiassa, on lopullisena tavoitteena demokratiasta luopuminen. Sen korvaavat markkinavoimat.

Muilta osin Tulevaisuusohjelman leikkauslista on yksiselitteinen, mutta olisin kaivannut tarkempaa yksilöintiä kuntien toiminnan leikkauksista. Koska sitä ei ole, joudun arvailemaan.

Kuntien toiminnan kustannuksista ylivoimaisesti suurin osa kohdistuu sellaisiin perustoimintoihin kuin koulutoimi, terveydenhuolto ja sosiaalitoimi. Näistä leikkaaminen sopii oikein hyvin uusliberalismin perusideologiaan. Koulutus ja terveydenhoito yksityistetään ja sosiaalitoimi lopetetaan kokonaan. Köyhät jätetään pelkästään varakkaiden vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden varaan.

Kokoomuksen aikuiset puhuvat kauniisti mainostoimistoissa laadittuja iskulauseita, joiden mukaan ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huolta. Nuorissa on kuitenkin tulevaisuus ja meidän onneksemme he naiiviuttaan kertovat suoraan, mitä he aikovat tehdä sitten, kun pääsevät vallankahvaan.

Kommentit (0)