Into ylitti kyvyn

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tämä Kuntalain 75 §:n 3 momentti pääsi unohtumaan Lieksan tarkastuslautakunnalta kesäkuussa ja nyt seurauksena on ainakin lisää kunnan viranomaistyötä, esitutkintapyyntö kunnianloukkauksesta ja mahdollisesti myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tästäkin on jo tehty tutkintapyyntö poliisille.

Tässä kävi lehtitietojen mukaan suunnilleen näin: Jotkut tarkastuslautakunnan jäsenet olivat varmoja siitä, että kaupungin sosiaalitoimi myöntää toimeentulotukea maahanmuuttajille enemmän kuin muille hakijoille. He tekivät omin päin tutkimuksen, joka näytti tukevan lähtöolettamaa. Siitä innostuneena tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle muistutuksen antamista sosiaalijohtajalle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle.

Lautakunta ei kuitenkaan muistanut pyytää enempää asianomaisten selitystä kuin kunnanhallituksen lausuntoakaan. Tarkastuskertomus poistettiin valtuuston esityslistalta ja asiaa ruvettiin tutkimaan.

Kyllä sitä kannattikin tutkia. Lautakunnan omassa tutkimuksessa on sosiaalijohtajan nyt pyydetyn lausunnon mukaan toimittu vastoin tietosuojaa koskevia määräyksiä. Jo yli 30 asiakasta on pyytänyt tietoja siitä, keille kaikille heitä koskevia tietoja on luovutettu. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juhani Lehto on arvioinut Lieksan kaupungin toimeentulotukien myöntämiskäytännöt selkeiksi ja lainsäädännön mukaisiksi.

Sen sijaan Lehto ei kiittele näitä omatoimisen tutkimuksen tekijöitä. Hänen mukaansa tutkimus vaikuttaa sekä asiantuntemattomalta että kestämättömältä. Hän sanoo suoraan, että tutkimuksen teettämistä lienee ohjannut tietoinen pyrkimys lietsoa vastenmielisyyttä yhtä asukasryhmää kohtaan. Hänen mielestään tulisi tutkia, täyttääkö tutkimus rikollisen kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistön.

Onko tarkastuslautakunnalla sitten oikeutta tutkia toimeentulotukikäytäntöä? Tietenkin on, on jopa velvollisuus. Kuntalain 74 § sanoo näin:

Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.

Tarkastuslautakunta ei kuitenkaan saa tutkia mitään asiaa etsimällä todisteita jollekin lähtöolettamalle, kuten nyt taisi tapahtua. Olettamaa tukevat todisteet huomioitiin, mutta kaikki sitä vastaan puhuvat todisteet sivuutettiin. Ja ne salassapitoa koskevien säännösten estämättä hankitut tiedot ovat edelleen salaisia. Se tarkoittaa sitä, että niitä ei levitellä kahvipöydässä, kauppareissulla ja internetissä.

Ja tähän tulee taas vakiokommentteja, joiden mukaan kaikki tietävät, miten mamuja hyysätään ja nyt taas suvaitsevaisto tukkii toisinjattelijoiden suut. Vastaan kaikille etukäteen, että jos lautakunta olisi toiminut puolueettomasti ja noudattanut lakia, niin asia olisi selvitetty jo aikoja sitten. Nyt sen selvittäminen saattaa vaatia jopa käräjäreissun. Kaikkea ne ennakkoluulot ja yksisilmäisyys teettävät.

Kommentit (0)