On se laillista

Huoltoaseman parlamentissa on kuulemma jonkin verran pohdittu Juuan kunnanvaltuuston valitseman uuden kunnanhallituksen asemaa. Onko kunnassa nyt uusi kunnanhallitus vai vanha?  Onko kunnanhallitusta ollenkaan? Jos on uusi, niin ovatko sen kaikki tulevat päätökset automaattisesti lainvastaisia, koska toimielimen kokoonpano ei kaikilta osin ole laillinen? Tämä keskustelu juontaa tietenkin juurensa siitä, että kunnanhallituksen varajäsenten osalta tasa-arvolain vaatimukset eivät täyty.

Kunnassa on aina toimiva kunnanhallitus. Nyt vanhan hallituksen toimikausi on päättynyt ja uusi on valittu. Vaikka kokoonpano on osittain vastoin lakia, niin varsinaisten jäsenten osalta lain vaatimukset täyttyvät. Joka tapauksessa uusi kunnanhallitus toimii laillisesti siihen asti, kunnes valtuusto on tehnyt valinnan uudelleen.

Kuntalain 39 §:n 2 momentti sanoo asiasta näin:

Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu:

1) jos luottamushenkilövaalista tehdään valitus;

2) jos kieltäytymistä ei ole hyväksytty tai eroa ei ole myönnetty; tai

3) jos kunnanhallitus on 56 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.

Mainittu 56 § koskee valtuuston päätöksen lainvastaisuutta, jonka perusteella kunnahallitus ei saa panna päätöstä täytäntöön.

Nyt siis tapahtuu seuraavaa:

Ensi viikolla kokoontuva uusi kunnanhallitus jättää KuntaL 56 §:n nojalla panematta täytäntöön valtuuston päätöksen kunnanhallituksen valinnan osalta ja esittelee asian uudelleen valtuuston päätettäväksi. Siitä huolimatta uusi kunnanhallitus jatkaa 39 §:n nojalla toimintaansa siihen saakka, kunnes kunnanhallitus on valittu uudelleen.

On mukava huomata, että kunnan asiat oikeasti kiinnostavat ihmisiä. Toivottavasti kiinnostus jatkuu myös sen jälkeen, kun tämä asia on korjattu. Jo ensi viikon esityslistalla on monta mielenkiintoista asiaa, joihin voi tutustua kunnan verkkosivulla.

Kommentit (0)