Oikealta ohi

Talviolympialaisten, Ukrainan tilanteen ja tasa-arvoisesta avioliitosta käytävän keskustelun varjoon on jäänyt perussuomalaisten oman ajatuspaja Suomen Perustan julkaisu Kunnat kuntoon.

Puolueen omalta kannalta onkin varmaan parempi, että julkaisu sivuutetaan vähin äänin samaan tapaan kuin kävi europarlamentaarikko Sampo Terhon työstämälle talouspoliittiselle ohjelmalle. Ihan samalla tavalla ajatuspajan teesit lyövät korville köyhiä. Siellä esitetään mm. sosiaalitukien leikkaamista, koulujen iltapäiväkerhojen välipalojen poistamista ja päivähoito-oikeuden osittaista poistamista. Maahanmuuttajilta tietenkin otetaan ihan kaikki pois ja alkoholisteille tarjotaan rahallisen tuen sijaan ruokakuponkeja.

Ehdotuksillaan tämä ajatuspaja rynnistää jopa ajatuspaja Liberasta oikealta ohi.

Koko yli 200-sivuinen julkaisu löytyy täältä ja tiivistetysti kuntia koskevat esitykset alkavat sivulta 218. Jätän poikkeuksellisesti sosiaaliedut vähemmälle ja keskityn kuntien henkilöstöä koskeviin ehdotuksiin.

Melkoista tavaraahan sieltä löytyy ja osa ehdotuksista olisi toteutuessaan suoraan vastoin lakia. Ajatustensa esittelijöillä tuntuu olevan jotain syvää kaunaa kuntien palveluksessa olevia vastaan. Heidän lomarahojaan vaaditaan poistettaviksi ja kuntien palkankorotuksia vaaditaan jäädytettäväksi useammaksi vuodeksi. Irtisanomisia tarjoillaan vähän jokaiselle ikään kuin työttömien lisääminen olisi paras keino kohentaa taloustilannetta.

Ajattelu tuntuu perustuvan siihen ikävän yleiseen käsitykseen, että kuntien työntekijät ovat pelkkiä suojatyössä istuvia johtajia, suunnittelijoita, tutkijoita ja heidän yhtä joutavia sihteereitään. Sanalla sanoen turhaa väkeä, joita ilman kunnat voisivat paremmin ja pystyisivät keskittymään peruspalvelujen tuottamiseen.

Yllättävän moni ei oikeasti tiedä, että jokaisen kunnan hallinnossa työskentelevien määrä on hyvin vähäinen. Heitä on suunnilleen prosentin tai parin luokkaa. Laskutavasta riippuen voi määrän tietenkin saada haluamakseen.

Eivät he turhaa väkeä ole. Potkaiskaapa pois koulutoimenjohtaja, niin halvaannutatte kunnan peruskoulun ja lukion. Irtiasanokaa sosiaali- ja terveysjohtaja, niin ajatte kaaokseen koko toimialan. Kaikki heidän alaisensa opettajat ja sairaanhoitajat ovat ilman muuta päteviä omassa työssään, mutta jonkun pitää johtaa ja koordinoida toimintaa.

Tämän tietää jokainen joskus kunnanvirastossa töissä ollut, joten puheet joutavan väen irtisanomisesta menevät populismin piikkiin.

Lomarahojen poistaminen olisi suoraan vastoin lakia, mutta vielä pitemmälle menee esitys kuntaliitoksia koskevan henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojan poistamisesta taannehtivasti. Se on vastoin koko oikeusjärjestelmämme perusteita.

Kuntarakennelain 29 §:n mukaan irtisanomissuoja on viisi vuotta. Jos tätä pykälää muutetaan, niin irtisanomissuojan poistaminen voi koskea vain lakimuutoksen jälkeen tapahtuvia kuntien yhdistymisiä.

Suomen oikeusjärjestelmään kuuluu taannehtivan lainsäädännön kielto. Se tarkoittaa sitä, että laki voi koskea vain sellaisia asioita, jotka tapahtuvat lain säätämisen tai muuttamisen jälkeen. Vanhemmissa asioissa noudatetaan vanhempaa lakia paitsi silloin, kun uusi laki johtaa lievempään lopputulokseen. Irtisanomissuojan poistaminen taannehtivasti sotisi tätä periaatetta vastaan.

Taannehtivan lainsäädännön kieltoa on rikottu vain kerran olosuhteiden pakosta, kun sotasyyllisiä tuomittiin. Se oli poikkeustapaus, jonka epäoikeudenmukaisuus myönnetään yleisesti.

Ajatuspaja on heitellyt ilmoille ajatuksia, joista suurimmasta osasta puolue tulee sanoutumaan irti. Saahan sitä ajatella, mutta oikeusjärjestelmän perusteet pitäisi sentään ymmärtää ottaa huomioon varsinkin silloin, jos ajatuksia on tarkoitus esittää toteutettaviksi.

Ajatuspajoissa taotaan kaikenlaista ja asiakkaan tehtäväksi jää miettiä tuotokselle käyttöä.

 

 

 

 

Kommentit (0)