Ylenpalttinen vastaanottoraha

Facebookissa leviää taas kerran marraskuulta 2009 peräisin oleva Ylen pikku-uutinen, jonka mukaan Suomesta turvapaikkaa hakeva kahden aikuisen ja kolmen 10-17-vuotiaan lapsen perhe saa kuukaudessa toimeentulotukea 1 277 euroa. Se on enemmän kuin missään muussa EU-maassa.

Tätä lyhyttä juttua jakavat eivät ole katsoneet sen päivämäärää tai eivät piittaa siitä. Missään tapauksessa heille ei juolahda mieleen tarkistaa jutun todenperäisyyttä. Lukekaa itse tämä kestouutinen ja kauhistelkaa hyysäyksen määrää.

Katsotaanpa sitten asiaa vähän kriittisemmin. Toimittajan ammattitaito joutuu koetukselle jo ensimmäisessä lauseessa, kun jutussa kerrotaan rahan olevan toimeentulotukea. Turvapaikkaa hakeville ei myönnetä toimeentulotukea ollenkaan, vaan he saavat vastaanottorahaa. Se on  pienempi kuin toimeentulotuen perusosa ja siitä säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 20 §:ssä näin:

Vastaanottorahan perusosa kuukautta kohti on:

1) yksin asuvalla ja yksinhuoltajalla 290 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 85 euroa;

 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 18 vuotta täyttäneellä 245 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 70 euroa;

 3) perheensä kanssa asuvalla lapsella 185 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 55 euroa.

Vastaanottorahaa hakevan ja hänen perheensä tulot ja varat otetaan huomioon vastaanottorahaa myönnettäessä toimeentulotuesta annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Se siitä “toimeentulotuesta” ja siirrytään kansainväliseen vertailuun. Sisäministeriön taulukko kertoo muuta kuin neljän ja puolen vuoden takainen huitasemalla tehty uutinen.

tp-hakijan tuet

(Lähde:Sisäministeriö)

Otetaanpa taulokon avaamisessa avuksi vanhan uutisen esimerkkiperhe eli kaksi aikuista ja kolme lasta.

Jos vastaanottokeskus ei tarjoa aterioita, niin vastaanottoraha on perheenpäälle 290 euroa, puolisolle 245 euroa ja jokaiselle lapselle 185 euroa eli yhteensä 1090 euroa kuukaudessa. Jos keskus tarjoaa aterian, niin vastaanottoraha on 85 + 70 + 55 + 55 + 55 eli yhteensä 320 euroa.

Se siitä vanhan uutisen kertomasta 1 277 eurosta.

Katsotaan vertailun vuoksi pari muutakin maata. Ruotsi tosiaan maksaa vähemmän kuin Suomi eli sama perhe saa ilman aterioita 790 euroa ja ateriat tarjoavissa keskuksissa 215 euroa. Sen sijaan Tanska on paljon avokätisempi ja siellä saman perhen vastaanottoraha on ilman aterioita 1430 euroa ja aterioden kanssa 670 euroa.

Eri maiden järjestelmät kuitenkin poikkeavat toisistaan eivätkä ole kaikilta osin suoraan vertailukelpoisia. Kuitenkin jo tämä lyhyt vilkaisu vertailukelpoisiin osiin riittää todistamaan, että vanha uutinen on myös Suomen kärkisijan osalta hölynpölyä.

Muistutan, että nyt puhutaan vain vastaanottokeskuksissa asuvista turvapaikanhakijoista.

Turvapaikan jo saaneisiin sovelletaan lakia kotoutumisen edistämisestä ja sen 19 § sanoo näin:

Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikaisen toimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu tuki.

Kotoutumistukena maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Oikeus työmarkkinatukeen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus kotoutumistukeen toimeentulotukena toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

He siis saavat täsmälleen saman verran kuin syntyperäinen suomalainenkin. Ja se toimeentulotuen perusosahan on 480,20 euroa kuukaudessa.

En tiedä teistä, mutta ainakin minua hävettäisi jakaa neljä ja puoli vuotta vanhaa pikku-uutista kauhisteluiden säestämänä tarkistamatta ainoataan faktaa.

Kommentit (0)