Tosiasiat ja mielipide

– Olet sataprosenttisen väärässä ja sinun olisi aika tunnustaa tämä tosiasia.

Näin minulle sanottiin taas kerran, kun erehdyin kommentoimaan jo yli neljän vuoden takaista ja yhä edelleen Facebookissa leviävää MOT:n juttua maahanmuuttajien saamista avokätisistä sosiaalietuuksista.

Jutussa kerrottiin aikoinaan paljon huomiota saaneesta Faizan tapauksesta. Yhteistä kaikille sitä vieläkin kauhisteleville on se, että he eivät ole ymmärtäneet KKO:n ratkaisun sisältöä. KKO totesi yksiselitteisesti päätöksensä kohdassa 17, että myönnetyt sosiaalietuudet ja toimeentulotuki ovat määräytyneet kutakin etuutta ja tukimuotoa koskeneen, kyseiseen aikaan voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

KKO keskittyi siihen, oliko virheellisten tietojen perusteella myönnetty oleskelulupa voimassa. Lyhyesti sanoen KKO totesi, että vääriinkin tietoihin perustuva oleskelulupa oli voimassa ja sen perusteella Faizalla oli oikeus hakea ja saada sosiaalietuuksia samoin perustein kuin kenellä tahansa Suomessa laillisesti oleskelevalla tai täällä syntyneellä.

Oleskeluluvan voimassaolo perustui siihen, että epäillyn rikoksen tekohetkellä Ulkomaalaislaissa ei ollut sellaista säännöstä, jonka mukaan virheellisten tietojen perusteella myönnetty oleskelulupa olisi mitätön tai voitaisiin peruuttaa. Laissa oli aukko, mutta rikosepäilyissä noudatetaan tekohetken lakia ellei myöhempi laki ole syytetylle edullisempi.

Tämän tapauksen takia laissa oleva aukko tukittiin vuonna 2007. Ulkomaalaislain 58 § 4 momentti korjattiin kuulumaan näin:

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos oleskelulupaa haettaessa on tietoisesti annettu hakijan henkilöllisyyttä koskevia tai muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja taikka salattu sellainen seikka, joka olisi saattanut estää oleskeluluvan myöntämisen.

MOT kertoi, että juuri maahan saapunut kahden aikuisen ja kolmen lapsen perhe saa Suomessa tukea 2 283 euroa kuukaudessa. En tiedä miten MOT on summan laskenut, mutta se näyttäisi muodostuvat jokseenkin mielivaltaisesti yhteen lasketuista eri tukimuodoista unohtaen täydellisesti turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden väliset erot.

Turvapaikanhakijoiden saamat oikeat summat olen selvittänyt täällä. Oleskeluluvan jo saaneiden etuudet määräytyvät täysin samoin perustein kuin syntyperäisten suomalaisten. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että Suomen sosiaalietudet ovat asumisperusteisia ja Suomen perustuslain mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sampsa Kataja ilmoitti jättävänsä politiikan ja keskittyvänsä juridiikkaan. Hänen mukaansa juridiikassa pitää tunnistaa ja tunnustaa tosiasiat, kun taas politiikassa pitää koko ajan arvuutella sitä, mikä mahtaa olla kansan käsitys tosiasioista.

Ymmärrän Katajaa oikein hyvin. On äärimmäisen turhauttavaa selvittää ja selittää juridisia faktoja sellaiselle, joka ei piittaa tuon taivaallista lain kirjaimesta, vaan kumoaa sen omalla mielipiteellään ihan perstuntumalta. Korkeintaan hän esittää perusteluiksi jonkun toimittajan ammoisina aikoina tarkoitushakuisesti tekemän jutun tai vielä pahempaa, vetoaa erilaista nettisivuilta lukemiinsa kaikkihan sen tietää että mamut saavat enemmän –juttuihin.

Joskus juuri nämä samat henkilöt kiittelevät jotain muuta sosiaalietuuksista kirjoittamaani juttua, jos se sattuu vastaamaan heidän ennakkokäsitystään. Tästä päästäänkin taas kognitiiviseen dissonanssiin, josta kirjoitin jo marraskuussa 2010.

Kommentit (0)