Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kreatur, parasiter och förundersökningslotteri

19.5.2016 Saku Timonen

Polisöverstyrelsen konstaterar även som sin ståndpunkt, att asylsökande kan, på grund av deras ställning i samhället som i sin tur föranleder ett behov av skydd, ses som en sådan folkgrupp i behov av skydd, som lagen syftar till. Lagens förarbeten listar kännetecken av hot, förtal och kränkningar, som tyder på detta t ex genom att jämföra människor med djur och parasiter, att generalisera dem som kriminella eller som av lägre värde.

Polisöverstyrelsen har kommit fram till att skriften som anmälts som brottslig på grund av att den innehåller bland annat uttryck som ”mänsklig avfall” och “kreatur”, har varit så förnedrande för en folkgrupp, att även om man beaktar alla yttrandefrihetsaspekterna, har den relativt låga ribban för att öppna en förundersökning överskridits. Enligt polisöverstyrelsen har skribenten publicerat texten i sitt eget namn och är medveten om förtalet, och därigenom har kravet på avsiktlighet uppfyllts.

Så här uttalade sig alltså polisöverstyrelsen, när biträdande justitiekanslern tog sitt beslut 11 maj 2016. Texten ingår i beslutet därför att biträdande justitiekanslern var enig med polisöverstyrelsen i denna fråga. Det handlade om fallet då en loppisentreprenör påstod i Facebook att asylsökanden förstörde för dennes affärer. Diskussionen som följde innebar bland annat att asylsökanden kallades för kreatur och parasiter. Det handlar om misstänkt brott och då ska förundersökning påbörjas enligt lagen. Hela beslutet av biträdande justitiekanslern finns här (på finska).

Finlands biträdande justitiekansler tar alltid beslut om enskilda fall, men dessa påverkar även hur myndigheterna bedriver sin verksamhet. Därför är detta beslut viktigt och bör användas bredare när man funderar på att inleda en utredning av ett brott som heter hets mot folkgrupp.

Låt oss översätta allt detta till klarspråk.

För det första konstateras det att asylsökanden är en sådan folkgrupp som avses i lagen när man syftar till en grupp som behöver skydd mot hets. För det andra fastställs det att med stöd i lagens förarbeten ska det inledas en brottsutredning när någon medvetet kallar medlemmar av folkgruppen avfall, djur och parasiter, eller generellt kallas kriminella och mindre värda.

Detta är glasklart i beslutet och eftersom det ska vara ledande för myndigheter i motsvarande fall, så måste det följas. Motsvarande fall hittar man bland annat från Facebookgruppen som hör till rörelsen Stäng gränserna, där det egentligen inte finns något annat än hets. Detsamma gäller språkpublikationen MV:s texter och kommentarer. Polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna kommer vara fullt sysselsatta länge med dessa fall, när tiotals eller även hundratals fall ska lagföras.

Detta kommer förstås inte att hända, då förundersökningsledaren ännu har makten att besluta om man öppnar ett fall eller inte. Dessutom kan man inte tränsa polisen, åklagare och domstolarna för den stora uppfostringsuppgiften. Det är inte deras jobb att förbättra dålig bildning och dåliga vanor hos folket.

Vilken nytta har vi då av detta beslut? I alla fall kan anmälaren av hets mot folkgrupp alltid hänvisa till det. Och att sprida information om beslutet kan öppna ögonen hos någon av rasismen förblindad skribent som sprider förtal.

Finland har på riktigt en lag som förbjuder hets mot folkgrupp och man kan aldrig veta vem som råkar få lotten som öppnar en brottsundersökning i förundersökningslotteriet. På grund av beslutet kan vi räkna med att allt fler får en sådan lott i handen i framtiden.