Sanat ja teot

Eilen koko sivistynyt maailma järkyttyi venäläisten sotilaiden Ukrainassa tekemistä sotarikoksista, ja karmeita tietoja tulee koko ajan lisää. Meidän valtiojohtomme reagoi näihin rikoksiin ainoalla oikealla tavalla tuomiten ne jyrkästi.

Tästä ei liene kukaan eri mieltä. Ensijärkytyksen jälkeen on juridisen selvittelyn vuoro, ja aika näyttää, saadaanko rikoksiin syyllistyneet kansainvälisen sotarikostuomioistuimen eteen. Toivottavasti saadaan, vaikka se ei olekaan helppoa. Kaikille ei näytä olevan helppoa edes Suomen rikoslain ymmärtäminen. Rikoslain 11 luku käsittelee sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja sieltä löytyy myös kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Tätä asiayhteyttä eivät kaikki halua ymmärtää, ja sen näkee selvästi ylikomisario Jari Taposen eilisen twiittauksen alle tulleista kommenteista. Taponen sanoi näin:

Tästä monet suorastaan raivostuivat, ja taas toistuivat puheet poliittisesta poliisista. Taponen tanssii haudoilla ja laki on itse asiassa Neuvostoliiton sanelema. Nämä reaktiot vahvistavat Taposen sanojen osuneen oikeaan. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on juuri tuossa rikoslain luvussa siksi, että sanat johtavat tekoihin. Eivät natsit aloittaneet holokaustia rakentamalla kaasukammioita, eivät ruandalaiset päättäneet hetken mielijohteesta ruveta murhaamaan toiseen heimoon kuuluvia eikä Jugoslavian hajoamissodissa päätetty noin vain ruveta joukkomurhaamaan naapureita. Eivät venäläiset sotilaatkaan päättäneet sattumalta ruveta murhaamaan ukrainalaisia siviilejä, vaan ensin olivat sanat.

Kun jotain ihmisryhmää epäinhimillistetään puheissa tarpeeksi kauan, niin ryhmään kuuluvien surmaamisen kynnys madaltuu. Heitä ei enää koeta ihmisiksi, vaan pelkästään tuhottaviksi vihollisiksi. Jokin pieni asia voi silloin laukaista joukkomurhan. Venäläisten sotilaiden tapauksessa laukaiseva tekijä on voinut olla odotettua heikompi sotamenestys, suuret tappiot, väsymys, kylmä, nälkä, pelko ja mahdollisesti myös kelvottomilta esimiehiltä tullut suora käsky. Sotilaatkin ovat ihmisiä, ja harva ihminen tottelee suoraa murhakäskyä, jos ei sisimmässään koe sitä jollain tavalla oikeutetuksi. Oikeutus saadaan pitkäaikaisella sanallisella vaikuttamisella, ja se vaikuttaminen on kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Jos joku ei tätä asiayhteyttä tajua, niin hän on sokea. Taposen twiitin alle on kerääntynyt paljon näitä tahallaan sokeita, joiden mielestä kiihottaminen kansanryhmää vastaan pitäisi poistaa laista. He luottavat ihan liikaa omaan immuniteettiinsa sanallista kiihotusta vastaan. He eivät tajua, että monesta heistäkin voisi tietyissä olosuhteissa tulla joukkomurhaaja. Siihen tarvitaan vain kauan jatkunutta tietyn ihmisryhmän epäinhimillistämistä, joka saa koko ajan yhä pahempia muotoja. Kun ihmistä ei enää koeta ihmiseksi, niin tietyissä olosuhteissa tilaisuus tekee murhaajan.

Nyt meidän pitää varoa itseämme. Somessa nämä järkyttävät teot ovat jo nyt saaneet aikaan venäläisten epäinhimillistämistä. Nyt pitää saada ryssitellä vapaasti ja sellaisia elukoita ne kaikki ovat. Tämä sinänsä inhimillinen raivo on vaarallista, sillä meillä on omassa maassamme venäläisvähemmistö, jolla ei ole mitään tekemistä näiden sotarikosten kanssa. He ovat niistä varmasti ihan yhtä kauhistuneita kuin kaikki muutkin. Rikoslain 11 luku suojaa myös heitä.

Siteerataan vielä rikoslain 11 luvun 10 §:ä:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämä pykälä ja sitä seuraava törkeä tekomuoto ovat laissa ihan tarkoituksella, ja vastaava pykälä on kaikkien sivistysmaiden lainsäädännössä. Näin on kansainvälisesti sovittu, eikä pykäliä saa laista pois rikkomatta kansainvälisiä sopimuksia. Ukrainan uutisista näemme, mihin piittaamattomuus kansainvälisistä sopimuksista voi johtaa.

***
Tätä juttua ei voi kommentoida, koska en halua tänne Taposen twiitin alla olevaa rähinää.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka laki
Kommentit (0)