Valtuuston tahto

Jokainen tuntee vanhan vitsin entisen alokkaan asennosta. Kun vääpeli käskee korjaamaan asennon, niin alokas sanoo, että ei vanhaa kannata korjata, vaan samalla vaivalla hän tekee kokonaan uuden. Juuan kunnassa näkyy olevan samanlainen tilanne erään kyläkoulun jatkamisen tai lopettamisen kanssa. Valtuuston keväällä tekemä päätös ei kaikille kelpaa, joten sitä vaaditaan korjattavaksi.

Kunnanvaltuusto ilmaisi tahtonsa harvinaisen selkeästi 10.4.2012 näin:

Kunnanvaltuuston entinen päätös Kajoon koulun jatkamisesta pitää paikkansa, koska perusteet eivät ole muuttuneet ja lisäksi jatkossa oppilaiden vanhemmille tiedotetaan aktiivisesti, että oppilaiden vanhemmilla on vapaus valita lastensa lähikoulu.

Äänestyspäätös tehtiin vastoin kunnanhallituksen esitystä. Kunnanhallitus olisi halunnut lakkauttaa Kajoon koulun. Valtuuston päätös on aikanaan todettu lailliseksi ja pantu täytäntöön.

Nyt sitä vaaditaan korjattavaksi. Kunnanvirastossa on huomattu, että vanhemmat ovat ottaneet päätöksen tosissaan ja valinneet Kajoon koulun lastensa lähikouluksi. Tätä intoa on ruvettu jarruttelemaan määräämällä ”väärän” koulun valinneet vanhemmat maksamaan koulukuljetukset itse.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa tänään. Päätösehdotuksen mukaan valtuuston kahdeksan kuukauden takainen päätös on vastoin lakia ja siksi valtuuston pitäisi poistaa siitä loppuosa ja lisäksi jatkossa oppilaiden vanhemmille tiedotetaan aktiivisesti, että oppilaiden vanhemmilla on vapaus valita lastensa lähikoulu.”

Perustelut on löydetty Perusopetuslaista, jota siis on ruvettu tutkimaan vasta kahdeksan kuukauden kuluttua päätöksestä. Lain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun, joten vanhemmilla ei voi olla oikeutta valintaan valtuuston päätöksen edellyttämällä tavalla.

Jos koulumatka on yli viisi kilometriä, niin kunnan on järjestettävä ilmainen kuljetus. Juuri tästä kuljetuksesta kenkä puristaakin. Kunta on tietojeni mukaan jo ilmoittanut joillekin Kajoon koulun valinneille vanhemmille, että 6 §:n lähikoulun osoittamisoikeuden nojalla kunta ei järjestä kuljetusta muuanne.

Laki sinänsä on ihan selvä, mutta niin on valtuuston päätöskin. Valtuuston tahdon mukaan valintaoikeus on ja siitä seuraisi myös velvollisuus järjestää kuljetus.

Kumpaa siis noudatetaan, lakia vai valtuuston tahtoa? Laki ajaa tietenkin valtuuston päätöksen ohi, mutta asiassa on myös kompromissin mahdollisuus. Vanhemmilla voi olla valtuuston tahdon mukaisesti oikeus valita koulu ja kunta voi sitten osoittaa sen saman koulun lähikouluksi ja järjestää koulukuljetuksen. Näin ei rikota lakia eikä valtuuston päätöstä tarvitse ruveta muuttamaan.

Nyt on kuitenkin  valittu se kaikkein hankalin tie. Valtuusto joutuu käymään viime keväänä käydyn keskustelun uudelleen ja repimään auki lainvoimaisen päätöksensä. Tämä on sellaista tilkkutäkin paikkausta, johon ei pitäisi koskaan sortua. Jos esittämääni kompromissia ei haluta kustannussyistä tehdä, niin koko Kajoon koulun asia pitää tuoda uudelleen päätettäväksi ihan alusta lähtien.

Hirveä keskustelu siitä taas kerran tulee, mutta ainakaan jälkikäteen ei tarvitse pohtia mikä päätös mahtaa tällä kerralla olla voimassa. Ja sitä lakikirjaa olisi voinut tutkia jo viime keväänä.

Kommentit
 1. 1

  Se on pienestä kiinni sanoo

  Huutokaupassakin saa huutaa oman huutonsa päälle. Jos valtuusto pani lasten oikeuksissa paremmaksi kuin mitä laki sanoo, eihän se voi olla lain vastaisuus. Kyseisen koulun lapsille ja vanhemmille on annettu valtuuston päätöksellä oikeus valita, ja kun sillä on turvattu lasten normaali koulun käynti pitkien matkojen olosuhteissa, valtuuston päätöstä on kunnioitettava ja ennenkaikkea noudatettava. Valtuustolla on ollut oikeus harkita, millä tavoin perusopetus parhaiten turvataan. Ei asiaa voi vesittää vain muuttelemalla pilkkuja ja sivulauseita, vaan kumoamalla aikaisempi päätös.
  Asennon tekevä alokaskin oli asiassaan fiksumpi kuin tämän päätöksen valmistelijat. Hän oivalsi mitä vääpeli tarkoitti. Kunnanhallituksen päätöstä on tekemässä kaksi rehtoria . Mahtaako vastuu lapsista painaa vai jatkaako Juuka sivukylien tyhjentämistä?

 2. 2

  Tiedotus lopetetaan! sanoo

  Kunnanhallituksen esityksen mukaan valtuuston tulisi poistaa päätöksestään toteamus: ”ja lisäksi
  esitetään että jatkossa oppilaiden vanhemmille tiedotetaan aktiivisesti, että
  oppilaiden vanhemmilla on vapaus valita lastensa lähikoulu.” Siis lopetetaan aktiivinen tiedottaminen. Onpa siinä päätös vailla vertaa ja vailla merkitystä. Lähikoulun valintavapauteen tuolla jippoilulla ei tule muutoksia, koska myönnettyä valintavapautta ei peruuteta. Ei taida enää Juuassa kukaan tietää, mitä päätökset ja niiden veivaamiset oikeasti tarkoittavat ja millainen on yksiselitteinen päätös. Melkoista teatteria kunnanhallitukselta!

 3. 3

  Lapsivastainen kunta sanoo

  Kajoon pienet koululaiset pannaan kävelemään, jos haluavat oman kylän kouluun, mutta metsämessuja Joensuussa avustetaan 20.000 eurolla. Ei ole hallituksella arvot eikä suhteellisuuden taju kohdallaan. Mistä johtuu? Ja millä rahoilla, ei ole butjetissa avustusrahoja?

 4. 4

  Ope vm 1945 sanoo

  Perusopetuslain 32 § sanoo; Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun (nimettyyn Poikolan) kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
  Kun valtuusto päätti Kajoon koulun jatkosta ja vanhempien valinnan vapaudesta, se ei asettanut ehdoksi kuljetusten maksattamista vanhemmilla, vaikka sellainen ehto olisi ollut mahdollinen. Nyt on turha perään huudella, kun päätös on lainvoimainen ja valtuusto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa. Lain sanalla ”voidaan” on suuri merkitys, mutta nyt jälkikäteen sen perään on turha kysellä. Lupa mennä Kajooseen on annettu ja saman lain nojalla kunta on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan kuljetuksista. Näin se menee kun jaksaa lukea koko lain läpi. Jos jonkun tarkoituksena on ollut päättää toisin, opetelkaa päättämään edes oikein.