Ministeri, laki ja Raamattu

Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta.

Näin sanoo Toinen Mooseksen kirja 21:23-25. Tämä ei missään tapauksessa ole Suomen lainsäädännön mukaista toimintaa, vaan Mooseksen lain soveltaja tuomittaisiin maallisessa tuomioistuimessa tekojensa mukaan.

Sisäministeri Päivi Räsänen ei piittaa maallisesta laista, vaan kehotti kristittyjä seuraamaan Raamattua, vaikka laki sanoisi vastaan. Kristityltä vaaditaan rohkeutta asettua yleistä mielipidettä tai lakia vastaan, jos nämä ovat vastoin Jumalan sanaa.

En tiedä mitä Räsänen tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta hänen puheensa ovat vaarallisia. Jos joku uskonnollisesti tärähtänyt katsoo jumalalliseksi oikeudekseen vaikkapa surmata murhamiehen, niin vetoaminen Raamattuun ja Räsäseen ei auta. Tekijä tuomitaan rikoslain mukaan.

Suomessa noudatetaan vain Suomen lakia ja kansainvälisiä sopimuksia. Niiden rinnalle ei sallita minkäänlaista uskonnollista tai muuta tapaoikeutta.

On meillä joskus ollut toisinkin. 1590-luvun lopulla käytiin Nuijasotana tunnettu talonpoikaiskapina. Sen jälkeen sääty-yhteiskunta kehittyi hämmästyttävän nopeasti. Poliittinen ja taloudellinen valta keskittyivät harvalukuisen aatelin käsiin ja alamaisten ainoa tehtävä oli toimia järjestelmän maksajana ja ylläpitäjänä.

Tällainen yhteiskunta vaatii toimiakseen ankarat lait ja tiukan kontrollin. Kun maallinen laki ei riittänyt, niin Kaarle IX määräsi vuonna 1609 Mooseksen lain toissijaiseksi oikeuslähteeksi. Jos laki ei tuntenut jotain rikosta ja siitä määrättävää rangaistusta, niin tuomioistuin luki Vanhaa Testamenttia. Sieltä löytyi ja löytyy yhä valtava määrä rikoksia, joista kuolema on ainoa rangaistus. Tätä noudatettiin kirjaimellisesti.

Tuohon aikaan lainsäädäntö ei ollut niin kehittynyttä kuin nykyisin, joten sillä ei voitu kontrolloida kansalaisia riittävästi. Nykyisin laista löytyy pykäliä joka lähtöön, joten Räsäsen puheet ovat melkeinpä yllyttämistä rikokseen tai ainakin anarkiaan.

Jos Räsänen olisi muslimi ja kehottaisi oikeauskoisia noudattamaan vain Koraania, niin hänet pantaisiin viralta.  Kristitty fundamentalisti saa näköjään puhua läpiä päähänsä ihan vapaasti.

Tai ehkä hän sittenkin ajattelee kuten Kaarle IX ja pitää maallista lakia riittämättömänä kansan kurissapitämiseen.

Kommentit
 1. 1

  Amadeus sanoo

  Ärsyttävää, kun aina vedotaan VT:n aikaisiin lakisääntöihin, vaikka puhutaan UT:n ilmoitusta seuraavista uskovista eikä mistään juutalaisista Mooseksen lakeineen. Timosella on paljon hyviä artikkeleita, mutta kannattaisi jättää hengellisten aiheiden kommentointi, jos niistä ei oikeasti tiedä. Tai ainakin ensin ottaa selvää asioista. Ihan ensimmäisenä kannattaa ottaa selville Vanhan ja Uuden Testamentin erot ja merkitys nykypäivän uskovalle.

  Itse kirjotuksen tarkoituksesta oon toki samaa mieltä, että uskontoja on kautta aikain käytetty väärin ja tietyissä tapauksissa uskonnon ja politiikan sotkeminen voi olla vaarallista. Mutta miksi sitten ateistit saisi olla päättämässä poliittisista asioista? Sehän on vastoin uskonnonvapautta, jos ainoastaan ateistiset näkemykset saisi politiikassa hyväksyä. On turha vedota ateismiin ei-uskontona – joillekin se on uskonto, jollekin filosofia tai elämäntapa – samalla lailla nämä kaikki vaikuttaa yksilötasolla päätösten takana, eikä niitä voi eikä pidäkään erottaa politiikasta. Jos uskonto erottettaisiin, pitäisi myös kulttuuri, urheilu yms. erottaa politiikasta. Se, että nimenomaan uskonto näistä koetaan vaaralliseksi, kertoo mielestäni kolmesta asiasta. 1) Osa uskonnoista on oikeasti vaarallisia, 2) Ei-vaarallisia uskontoja on käytetty väärin ja omiin tarkoituksiin ja 3) Ihmiset eivät tiedä uskontojen sisältöä ja oppia.

  Timosen kirjoituksesta valitettavasti paistaa läpi kohta kolme, jossa Raamatun mukainen käsitys kristiinuskosta perustuu omiin ennakkokäsityksiin ja oletuksiin ja satunnaisesti valittuihin raamatunjakeisiin, jotka eivät liity perusteltavaan asiaan, vaan ovat omiaan pönkittämään omia ennakkoluuloja ja -käsityksiä. Lisäksi tekstin sanamuodoista käy esiin Timosen oma suvaitsematon suhtautuminen ns. fundamentalisteihin, jotka vain ”puhuu läpiä päähänsä” ja joita siis ei tulisi kuunnella tai ottaa vakavasti. Tällainen on huonoa ja asenteellista journalismia, jossa pyritään leimaamaan toisia sen sijaan, että otettaisiin asioista selvää, pysyttäisiin faktoissa ja toisellatavalla ajattelevia tai uskovia kunnioitettaisiin.

  Toisaalta, Saku on kuitenkin rehellinen ja myöntää, ettei tiedä mitä Räsänen oli tarkoittanut. Rehellisyys on aina hyvä asia. No, uskallan väittää, ettei Räsänen todellakaan tarkoittanut ”Raamatun seuraamisella” juutalaisille tarkottettujen Mooseksen lakien täytäntöönpanoa, vaan Uudessa Testamentissa Jeesuksen esimerkin mukaista elämäntapaa, johon kuuluu mm. heikommista huolenpito, toisen posken kääntäminen ja anteeksiantaminen. Siitä olen toki samaa mieltä, että aina löytyy niitä ”tärähtäneitä”, jotka voivat tehdä omat väärät tulkintansa vaikkapa toisten sanomisista. Tämänkin taustalla on usein varmaan tietämättömyys ja väärät tulkinnat, joiden vaikutusta Timonenkin kirjoituksellaan – varmaan tahattomasti – vahvistaa. Joku ”tärähtänyt” saattaa oikeasti luulla Räsäsen kehoittaneen tappamaan toisia ihmisiä tai puhkomaan silmiä! Sen sijaan, että tekstissä tuotaisiin esiin oikeaa ja Raamattuun perustuvaa kristinuskoa, tuotaisiin faktoja ja hälvennettäisiin ennakkoluuloja, ruokitaankin tietämättömien ennakkoluuloja ja esitetään kristinusko ja ns. fundamentalistit erittäin epäilyttävässä ja kyseenalaisessa valossa.

  Timosen tekstistä jää mielikuva, että Räsänen olisi kehoittanut tappamaan tai kostamaan. Ehkä se olikin Timosen tarkoitus? Jos toisten sanomisia ja tarkoitusperiä näin vääristellään, on vaara, että joku ”tärähtänyt” todella uskoo Timosen näkökulman ja toimii niiden mukaan. Siinä tilanteessa voidaankin kysyä, kenen sanomiset tai kirjoittamiset ovat toimineet yllyttämisenä rikokseen. Jokaisella puhujalla ja kirjoittajalla on vastuu sanoistaan – siksi on tärkeää tuntea asiat, joista puhuu/kirjoittaa – ja toki mahdollisimman ymmärrettävästi. Se, ettei Räsäsen puheita kaikki ole ymmärtäneet, tosin johtunee paljolti vähentyneestä uskonnonopetuksesta ja suomalaisten surkeasta raamatuntuntemuksesta. Selkeyttä toki tulee vaatia jokaiselta puhujalta, mutta toisaalta on jo yleissivistystä tuntea Raamattuun perustuvan yhteiskuntamme perusasiat ja -periaatteet, etenkin, kun kaikilla on halutessaan mahdollisuus tutustua Raamattuun. Jos ei rahaa ole, voi sen lainata kirjastosta.

  Yhteenvetona: Jos jotain asiaa ei ymmärrä, kannattaa ottaa ensin selvää, eikä levitellä ennakkoluuloja tai heilutella leimakirvestä. Tämä siis ohjeena meille kaikille. Kiitos, Saku, kirjoituksistasi. Ne on tavattoman usein täyttä asiaa. Halusin kuitenkin puuttua tähän asenteelliseen ja osin vääristelevään kirjoitukseesi. Otathan jatkossa paremmin selville asioiden taustoja. Toivottavasti myös pyrit enemmän objektiivisuuteen – joskin onhan kaikilla lupa kirjoittaa omia mielipiteitään. Mutta tämä olikin tämän yksittäisen lukijan mielipide. Mukavaa kesänjatkoa! 🙂

 2. 2

  kirsti era sanoo

  Miksi Räsänen sitten puhuu Raamatusta eikä Uudesta testamentista? Raamattu tarkoittaa moniaalla nimenomaan Vanhaa. – Ja suomentajana kysyisin, millä kielellä jumalansana on alunperin kirjoitettu? Ellei suomeksi, niin Räsänenkin kyllä lukee suomentajien, ei Jumalan sanaa. Ongelma toki sekin, kun suomentamisen lähteenä käytetään nykyisin hebreaa ja kreikkaa, Jeesus tiettävästi puhui arameaa – mitkä sanat siis ovat sitä jumalansanaa. Kääntämisessä kun sanasta sanaan kääntäminen johtaa vääriin tulkintoihin ja sekasotkuun, asiaa voi kokeilla vaikkapa kääntämällä suomalaisia lauseita englanniksi pingin avulla.

 3. 3

  Misodeus sanoo

  Tarpeettoman pitkäsanaiselle kommentoijalle todettakoon, että kannattaisi tosiaan jättää tällaisten aiheiden kommentointi, jos kuvittelee, että sekularismi lainsäädännössä ja yhteiskunnassa merkitsisi tosiaan sitä, että ”vain” ateistit saisivat olla päättämässä asioista. Jos käsitteiden ymmärrys on tuota tasoa, ei kannata tuhlata kaikkien aikaa tässä keskustelussa. Jännä muuten myös, miten aina tulee näitä ”oikean” kristinuskon puolustajia, jotka ovat kärkkäämpiä kritisoimaan sekularisteja kuin niitä kristittyjä, jotka ilmeisesti siis ”vääristävät” kristinuskon ”todellista” sanomaa. ”Oikeasta kristinuskosta” ja Raamatun ”oikeasta tulkinnasta” puhuminen on täysin naurettavaa, kun hiukan laskee erilaisten kristillisten kirkkokuntien, lahkojen yms. määrää ja näkemyseroja. Räsänen sentään on avoimesti viidesläinen fundamentalisti ja teokraatti, joten avoimuuden puolesta sentään on kunniallinen ihminen hän.

 4. 4

  Susibelle sanoo

  Minusta Sakun kirjoitus ei ollut vääristelevä. Se oli tasan tarkkaan ”yleinen mielipide” eli se, mitä suurin osa tapakristityistä ajattelee kuullessaan että maamme sisäministeri (jonka alaisuudessa poliisi toimii) kehoittaa ihmisiä olemaan noudattamatta Suomen lakia.
  Maassamme on uskonnonvapaus, eivätkä kaikki kuulu kirkkoon ja tunne raamattua, koska heidän ei tarvitse. Ministeritason virkamies ei voi sanoa kansalaisille että heidän pitäisi laittaa ministerin oman uskonnon ohjeet oman maansa lakien edelle. Yhteenvetona: En ymmärrä tätä asiaa lainkaan eikä näy ymmärtävän Päivi Räsänenkään.

 5. 5

  Advocatus Diaboli sanoo

  Kuules Amadeus,
  Näin entisenä uskovaisena ja uskonnon uhrina kysyn, miksi se VT on edelleen Raamatussa ja miksi sitä lainataan kaitsemaan seurakuntalaisia ja oikeuttamaan tiettyjä tekoja seurakunnallisella ja henkilökohtaisella tasolla, jos vain UT se ainoa oikea?

  Toisekseen, lueppa se UT hiukan paremmin, etenkin Paavalin Kirjeet, mitä se sanoo homojen, lasten, naisten ja vammaisten oikeuksista (joita ei ole) ja pedofiliasta, insestistä ja saman perheenjäsenen makaamisesta ja naimisesta avioliittoon (joka on hyväksyttävää).

  Raamattuni lukeneena mun mielipide on se, että Ilmestyskirjan Peto on uskovaiset itse seurakuntineen.

 6. 6

  Amadeus sanoo

  Yritän vastata lyhyesti.

  Kirsti era: Räsänen piti puheensa uskovien juhlatilaisuudessa, jotka kyllä ymmärtävät kristinuskon perusteet. Tavallisen suomalaisenkin pitäisi ymmärtää kristinuskon perustuvan juuri Uuteen Testamenttiin. On äärimmäisen valitettavaa, että uskonnonopetuksesta on luovuttu, koska kristinuskon sanoma on niin monilta niin hukassa. Puhuttaessa Raamatusta, se uskovilla tarkoittaa etusijassa Uutta Testamenttia, joskin VT on tottakai myös osa Raamattua. Kristinusko kuitenkin perustuu ennen kaikkea Jeesuksen opetuksiin, jotka siis on UT:n puolella. En ymmärrä mistä olet saanut kästyksen, että monille Raamattu nimenomaan tarkoittaisi VT:ia. Jos se on todella on yleinen käsitys suomalaisilla, on yleistieto ja kristinuskon perustieto entistäkin pahemmin retuperällä. Lisää uskonnonopetusta kouluihin ja heti, että päästäisiin näistä perustavaa laatua olevista vääristä käsityksistä liittyen kristinuskoon! Käännösvirheet tulee toki huomioida ja useat raamatuntutkijat tutkiikin sanojen alkukielisiä merkityksiä ja aika- ja kulttuurisidonnaisuuksia käännösvirheiden minimoimiseksi.

  Misodeus: Oikeaa kristinuskoa en määrittele minä, et sinä eikä kukaan muukaan, vaan Raamattu. Tulkinnoistaan riippuen kaikkia seurakuntia ei toki voikaan laskea kristillisiksi, mutta variaatiosta huolimatta kristillisillä seurakunnilla on samanlaiset tulkinnat oleellisimmista asioista. Painotuseroja toki on erilaisia. Pitkäsanaisuus ei ollut tarpeetonta, koska näköjään vielä näilläkään sanamäärillä ei viesti mennyt perille. Pyrin esittämään asiat niin, että lukijat varmasti ymmärtävät mitä haluan sanoa. Joskus se vaatii useamman tekstirivin. Jos aiemmin kritistoitiin, ettei ymmärretty mitä Räsänen oli tarkoittanut, niin nytkö teen itse väärin, jos yritän vääntää rautalangasta asiast epäselvyyksien välttämiseksi?

  Susibelle: Jos teksti kuvastaa suurimman yleisön käsitystä, mutta ei pitäydy totuudessa, se vääristelee ja vahventaa ennakkoluuloja ja mielikuvia. Vääristelevyyttä ei määrittele se, moniko asian uskoo tai ajattelee siitä samalla tavalla, vaan se, esitetäänkö tekstissä faktoja vai perustelemattomia oletuksia tai väärää informaatiota. VT:n 2000v sitten eläneille juutalaisille tarkoitettujen ohjeiden yhdistäminen nykypäivän poliitikon kristityille uskoville esitettyyn puheeseen oli erittäin tarkoitushakuista ja osoitus kirjottajan tietämättömyydestä VT:n ja UT:n eroista ja merkityksestä.

  Advocatus Diaboli: Sun kysymyksistä jokaisiin voisi varmaan kirjoittaa A4:n verran tekstiä, mutta en niihin kaikkiin aio puuttua. Pysytään asiassa. VT on osa Raamattua varmasti monestakin syystä. Ensinnäkin siellä on vuosisatoja tai tuhansia ennen Jeesusta kirjoitettuja ennustuksia, osa hyvin yksityiskohtaisia, joissa kerrotaan Jeesuksen syntymästä ja ristinkuolemasta. Lisäksi VT:ssä ilmoitettu laki osoittaa ihmiset syntisiksi ja sen, ettei hyväkään ihminen voi noudattaa kaikkia ohjeita tai täten tulla Jumalalle kelpaavaksi. VT myös osoittaa miten vakava asia synti on. Jos synti ei olisi niin vakava asia, ei Jeesuksen olisi tarvinnut koskaan tulla maan päälle kärsimään ja kuolemaan meidän puolesta. Se, että Jeesus tuli on pelkkää armoa ja osoitus Jumalan rakkaudesta meitä jokaista syntistä kohtaan. VT:n lain mukaan ei kenelläkään ollut mahdollisuutta pelastua – se oli koko lain tarkoitus. Jeesuksen esimerkiin mukaan meidän ei tule toisia ihmisiä tuomita tai esim. kivittää. Kannattaa lukea Joh. 8 luku, jossa Jeesus estää naisen kivittämisen. VT kuuluu Raamattuun, mutta ilman UT täydentää sitä ja tilanne on oleellisesti erilainen verrattuna aikaan ennen Jeesusta. Luulisi sinun entisenä uskovaisena tienneen ja ymmärtäneen tämän? Kysymyksen loppuosaa en ymmärtänyt… millä tavalla lainataan kaitsemaan tms. Kyllä VT:n kohtia voidaan myös lainata, mutta tulee erottaa mihin aikaan ja kelle kirjoitukset on tarkoitettu. Sama toki pätee myös UT:n puolella.

  Homojen oikeudet tai muut maintsemasi ei mielestäni liity millään tapaa tähän keskusteluun. Laita silti Paavalin kirjeistä raamatunkohtia, jotka liittyy esim. lasten tai vammaisten oikeuksien kieltämiseen tai pedofilian, insestin tai sukurutsan hyväksymiseen. Keksitkö nuo itse vai mistä käännöksestä tuollasia tulkintoja pystyy tehdä? En ymmärrä. Mutta haluan ymmärtää.

  PS. En jatka enempiä keskusteluja aiheesta, koska keskustelut tapaa aina mennä väittelyiksi ja usein myös henkilökohtaisuuksiin. En halua jumittua tälle foorumille. Advocatuksen raamatunpaikkoihin saatan vielä kommentoida, koska väitökset Paavalista kuulostivat niin uskomattomilta ja haluan tietää miten moisiin johtopäätöksiin ja tulkintoihiin voidaan päästä. Kiitos Advocatus, jos perustelet näkemyksesi ja jaksat kaivaa kyseiset raamatunkohdat 🙂 Myös anteeksipyyntö kaikille, jos olen sortunut henkilökohtaisuuksiin tai muutoin pahoittanut jonkun mieltä. Meillä jokaisella on oikeus mielipiteisiimme. En näitä kirjoita yhtään muiden yläpuolelta, vaan olen itsekin erehtyväinen tulkinnoissani, syntinen ja samalla viivalla Jumalan edessä. Kiitos kommenteista ja mukavaa kesää! 🙂

 7. 8

  Kallu sanoo

  ”En tiedä mitä Räsänen tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta hänen puheensa ovat vaarallisia. Jos joku uskonnollisesti tärähtänyt katsoo jumalalliseksi oikeudekseen vaikkapa surmata murhamiehen, niin vetoaminen Raamattuun ja Räsäseen ei auta. Tekijä tuomitaan rikoslain mukaan.”

  Et sitten ilmeisestikään kuunnellut/lukenut Räsäsen puheesta mitään muuta kuin asiayhteydestään irrotetun muutaman sanan. Eiköhän jokaiselle tullut selväksi että Räsänen puhui kieltäytymisestä toteuttamaan sellaisia asioita, jotka ovat sen hetkisen lainsäädännön mukaisia, mutta jotka ovat vastoin henkilökohtaista vakaumusta.

  Ensisijaisesti Räsänen ajatteli hoitohenkilökunnan oikeutta kieltäytyä osallistumasta aborttiin tai tulevaisuudessa eutanasiaan. Toisaalta hän puhui myös yleisemmin asioista, jotka eivät tällä hetkellä uhkaa meitä Suomessa, mutta toisena aikana ja/tai paikassa ehkä kylläkin. Kaikki mitä laki velvoittaa tekemään, ei välttämättä ole oikein.

  Tällaisia velvollisuuksia voi olla esimerkiksi toisella tavalla ajattelevien tai uskovien ihmisten jotka eivät ole tehneet mitään todellista rikosta, ilmiantaminen viranomaisille, vaikka ilmiantaminen merkitsee näiden ihmisten perheen hajottamista, omaisuuden menetystä ja vangitsemista. Ehkä jopa kuolemaa. Silti se on lain määräämä velvollisuus ja sen välttäminen on lain rikkomista.

  Kumpaa lakia sinä silloin noudatat, sitä jonka vallanpitäjä(t) on kirjoittanut vai sitä joka laitettu sisimpääsi, joka sanoo että se mitä kirjoitettu laki sanoo, on väärin?

 8. 9

  sakutimonen sanoo

  Siteeraanpa tähän fb-kaverini Tarja Koivumäen kommentin:
  ”Räsäsen puheeseen sisältyy kannustus lain rikkomiseen. Se oli kuitenkin provokaationa taitava. Hän puhui SEKL:n tilaisuudessa omilleen, joten kuulijoille asia ei liene jäänyt epäselväksi.

  Taustalla on semmoista että Kansanlähetys on yksi niistä ev.lutin järjestöistä, joka on ilmoittanut, että se ei Suomen työlainsäädännöstä huolimatta noudata rekrytoinnissaan tasapuolisuutta, eli ei palkkaa homoja. Tästä ilmiöstä nousi valtaisa haloo, kun SLS siunasi kehitysaputyöhön ja turistipapiksi Kambodzhaan homoparin. Suomen työlainsäädännön mukaan muu ei ollut laillista, mutta KL siis on toisella kannalla.

  No, Räsänen maalaa puheessaan laveasti ”luterilaisen arvopohjamme murenemista”, ”ajan henkeä” (herätyskristillisessä kontekstissa yhtä kuin lopunajat) ja maallisten lakien ajautumista yhä suurempaan ristiriitaan kristillisen etiikan kanssa. Hän haastaa uskonveljensä ja -sisarensa pohtimaan kuinka memetellä tässä tilanteessa ja löytää vastauksen Apostolien teoista. ”Jumalan laki velvoittaa kristittyä enemmän kuin ihminen.” Konkreettisina lakiesimerkkeinä hän mainitsee abortin ja eutanasian ja puhuu sitten homoliitoista ja -adoptioista.

  Kyseessä on pohjimmiltaan kirkkopoliittinen vääntö liberaalikristillisen ja konservatiivikristillisen näkemyksen välillä, joka jostakin syystä kulminoituu juuri homokysymykseen. Räsänen kehoittaa kuulijoitaan pysymään lujina. Vaikka se siis tarkoittaisi joskus lain rikkomista (heh, ne työlait).

  Kirjoitetusta puheesta puuttuu lisäksi eräs kohta, joka paikalla äänitetyn puheen litteroinnista löytyy: ”Kaikilla meillä varmasti tulee eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mieliidettä, normia, porukan painetta, joskus jopa lakia – tämän rohkenen sisäministerinä sanoa -, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia.” Se on siis tuo ”tämän rohkenen sisäministerinä sanoa”.Ymmärrän maltillisuuden ja kiltin tulkinnan, mutta kontekstiinsa tuotuna Räsäsen puhe on juuri sitä, mistä häntä on syytetty: ohituskaistan siunaamista oman viiteryhmän lain noudattamisessa, kirkkopoliittisesta syystä.”

 9. 10

  sakutimonen sanoo

  Ja Tarja Koivumäki jatkaa:

  ”Tämä alkoi 25 vuotta sitten naispappeuspäätöksestä. Silloin muotoiltiin ponsi, että eri raamatuntulkinnat voivat elää kirkossa, mutta kirkko hyväksyy naispappeuden. Riita ei ole laantunut yhtään. Kun ennen naispappeuden torjuvaa ei määrätty alttaripalvelukseen yhtäaikaa naispapin kanssa, torjujat ovat menneet pitemmälle eivätkä palvele enää yhdessä edes naispappeuden hyväksyvän miespapin kanssa. Sitten ne menivät niin pitkälle, etteivät jakaneet jumalanpalveluksessa ehtoollista silloiselle Helsingin piispa Eero Huoviselle (joka on konsu, mutta hyväksyi toki piispana naispappeuden). Siitä tuli repeämä, osa piispoista julistettiin harhaoppisiksi ja koko kirkko luopiokirkoksi. Syntyi Luther-säätiö, joka alkoi järjestää ympäri Suomea naispapittomia jumiksia. No, emokirkko lakkasi vihkimästä ääripään pappeja, jolloin nämä alkoivat vihityttää niitä Keniassa (tästä on olemassa luterilainen sopimus). Pääosa Suomen ev.lutin papeista liittyi tähän fraktioon. Lopulta ne katsoivat ettei heidän pappinsa ole luopiokirkon piispojen kaitsennassa ja valitsivat oman piispan! Kuin Nokian työntekijöistä osa yhtäkkiä nimittäisi oman toimitusjohtajan, sama tilanne. Lähetyshiippakunnan (ent. Luther-säätiö) järjestäytyminen omaksi uskonnolliseksi yhteisökseen on ovella, mutta eihän se heitä rahasyistä kiinnosta. Siinä menee mahdollisuus massiivisen omaisuuden hallinnointiin osana evlutissa. Joten mitä tekevät? Tulkitsevat itsensä apostolisen suksession perijöiksi (alkukirkosta alkaneen kirkon jatkajiksi) Suomessa, koska evlut ei ole enää oikea kirkko.

  Homous liittyy tähän siten, että sitä on vanhahkon ja konservatiivisen jäsenistön silmissä vuosia pidetty seuraavana askeleena kohti heinäsirkkoja ja lopunaikoja. Homous inhottaa spontaanisti isoa osaa vanhahtavasta sakista. Ja nyt jotkut etelän seurakunnat ja piispat suorastaan suosivat sitä! Tämä todistaa, että he olivat oikeassa. Ja kuin viimeisenä niittinä homojen suosikkipiispa on Suomen ensimmäinen NAISPIISPA Askola.

  Koska konsujen tappio näyttää vääjäämättömältä, lopunajat ovat käsillä. Kristittyjen vainot. Homouden sanomisesta synniksi joutuu kohta vankilaan. Homot vainoavat erityisesti rohkeaa Räsästä. SEKL (Räsäsen viidesläisen herätyksen lähetysjärjestö, kirkon virallinen lähetysorganisaatio) ei paitsi toimi naispappien lanssa, myöskään palkkaa homoja.

  Lopun varmaan muista postauksista tiedätte. Konservatiivisakkeja on muitakin, mutta kaikilla körttejä lukuunottamatta sama agenda. SLEY vissiin hyväksyy naispappeuden mutta Ei homoutta.

  Evlut on ollut haluton määrittelemään näiden keskeisiksi ilmoittamia opinkappaleita. Kirkolliskokoukseen valitaan konsuja, jotka saavat väen vaaliuurnille.

  Aivan poskettomia, mahdottomia juttuja kehittelevät, enimmäkseen rettelöidäkseen ja vastustaakseen liberaalisiipeä. Hirveästi samaa ajatusmaailmaa kuin änkyräkämyillä, uhriutumista, olkinukkemiekkailua jne.

  Tätä soppaa Räsänen hämmensi, ei yhtään mitään muuta. Bjarne Kalliksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yleispuolue KD on Räsäsen aikana valjastettu kirkkopoliittiseen ristiretkeen, sillä siellä se isompi valta ja rahat ovat, kuin mitä eduskunnasta voi repiä irti.

  Tätä mä oon inhorealistisesti ja kaunistelematta suomentanut kaikille, sillä myös liberaaleilla on oman pesän likaamisen pelko ja halu hoitaa tämä omassa piirissä. Eivät julkisesti voi haastaa Räsästä politikoinnista vaan laimeasti sanoutuvat irti. Mutta kyllä ihmiset homoillan jälkeen ovat tajunneet intuitiivisesti, että Räsäsellä on joku omaneduntavoittelu ja piiloagenda.

  Tämmöisessä tilassa on Suomen siion. Homoista ei niin väliä, ihan hyvä sijaiskärsijä.”

 10. 11

  Kallu sanoo

  Pitäisi ymmärtää ensinnäkin se että Räsänen ei kannustanut lain rikkomiseen, kuten aikaisemmassa kommentissani yritin selittää. Toiseksi kristityt, Räsänen, herätysliikkeet, seurakunta hyväksyy homoseksuaalit. Pitää osata nähdä ero ihmisen ja synnin välillä. Jumala rakastaa syntistä mutta vihaa syntiä.

  Homot ovat täysin tervetulleita seurakuntaan. He eivät ole huonompia kuin kukaan muukaan. Jokainen on syntiä tehnyt ja on armoa vailla. Syntisiä varten seurakunta on olemassa. Ongelma alkaa vasta siinä vaiheessa kuin vaaditaan että syntiä ei saisi sanoa synniksi, tai jopa vaatia synnin siunaamista (sukupuolineutraali avioliitto). Sitä seurakunta ei voi tehdä sen enempää kuin alkaa siunaamaan heteroiden yhden yön seksihurjasteluja. Kyse ei ole siitä että homot olisivat huonompia ihmisiä tjs.

 11. 12

  Kallu sanoo

  Pakko ihmetellä vielä että mistä tällainen kohu, sillä se mitä Räsänen sanoi, on juuri täsmälleen luterilaisen kirkon opin mukaista. Se on kirjattu Evl. Kirkon tunnuskirjoihin, ja niin kirkko on sekä uskonut että opettanut uskonpuhdistuksesta lähtien, siis koko luterilaisen historiansa ajan.

  [i]Se(Evankeliumi) ei kumoa valtiota eikä perhettä, vaan vaatii nimenomaan, että ne on säilytettävä jumalallisina järjestyksinä ja että rakkautta tulee harjoittaa näiden järjestysten puitteissa. Sen tähden kristittyjen tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja, mikäli ne eivät käske tekemään syntiä, sillä siinä tapauksessa heidän tulee (Apt. 5:29) totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä (Apt. 5:29). (Tunnustuskirjat, Augsburgin tunnustus XVI, Yhteiskunnallinen elämä r. 4-7)

  Ellei kuitenkaan päästä siihen, että lievennettäisiin määräyksiä, joita ei voi noudattaa syntiä tekemättä, tulee meidän seurata apostolista sääntöä, joka sanoo: Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.”
  (Tunnustuskirjat, Augsburgin tunnustus, päätössanat, r. 75) [/i].

 12. 13

  Amadeus sanoo

  Koivumäen teksti tosiaan vilisee asiavirheitä. Kallu jo oikaisikin monia kohtia ja täyttä asiaa puhui. Lisään vielä korjattavaksi, ettei se SLS:n siunaaman homoparin lähettämättäjättäminen mitenkään lainvastaista olisi ollut. Järjestöllä, kuten kirkko, on oikeus valita jäsenensä ja pitää sääntönsä – esimerkiksi ortodokseilla ei ole näiden asioiden kanssa mitään ongelmaa lain kanssa. Ei olisi myöskään ev.lut.kirkolla, mutta kirkko pyrkii miellyttämään enempi ihmisiä kuin pitäytymään omassa opissaan. Omasta mielestä koko problematiikka ei alkanut homojutuista, vaan naispappeuden sallimisesta. Senkin suhteen kirkko alunperin lupasi omantunnonvapauden työntekijöilleen, ettei ketään pakotettaisi toimimaan vakaumustaan vastaan… mutta sitten yhtäkkiä kaikki pakotettiinkin toimimaan täysin naispappien ehdoilla. Itse ajattelen, että se oli hetki, jolloin kirkko luopui opistaan ja tunnustuksestaan, annettiin pikkusormi, ja nyt ollaan sitten luopumassa kaikesta muustakin. Pitää tosiaan muistaa, ettei kirkkoon tai muihinkaan järjestöihin ole pakko kuulua, jos niiden säännöt tai oppi ei miellytä. Odotan ja toivon, että liberaalipiispat ja -kansalaiset eroaisivat, että kirkko pääsisi takaisin tekemään sitä työtä mihin se on tarkoitettu: julistamaan evankeliumia TOTUUDESSA, eli Raamatun mukaan, sitä vääristelemättä. Silti kaikki ovat kirkkoon tervetulleita, on sitten homo tai transu tai hetero. Mutta mikään pakko ei ole roikkua mukana, jos oppi ei miellytä.

  Siinä missä esim. Arhinmäki suosittelee Snowdenille turvapaikkaa, vaikka henkilö on määritelöty rikolliseksi, ei synny mitään kohua. Samoin ajattelee moni rivikansalainen. Mutta jos Räsänen mainitsee puheessaan jotain samankaltaista, vieläpä kirkon omien tunnustuskirjojen mukaan, on kohu valmis.

  Ja vielä kertauksena: Räsäsen puheeseen EI sisältynyt kannustus lain rikkomiseen. Tämänkin kohdan olisi Timonen voinut halutessaan itse tarkistaa, mutta tärkeämpää oli vaan sokeasti puolustaa omaa perusteetonta näkemystään, kuin ottaa asioista selvää ja pysyä faktoissa. Olen pettynyt tänä Timosen blogiin.