Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Ministeri, laki ja Raamattu

Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta.

Näin sanoo Toinen Mooseksen kirja 21:23-25. Tämä ei missään tapauksessa ole Suomen lainsäädännön mukaista toimintaa, vaan Mooseksen lain soveltaja tuomittaisiin maallisessa tuomioistuimessa tekojensa mukaan.

Sisäministeri Päivi Räsänen ei piittaa maallisesta laista, vaan kehotti kristittyjä seuraamaan Raamattua, vaikka laki sanoisi vastaan. Kristityltä vaaditaan rohkeutta asettua yleistä mielipidettä tai lakia vastaan, jos nämä ovat vastoin Jumalan sanaa.

En tiedä mitä Räsänen tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta hänen puheensa ovat vaarallisia. Jos joku uskonnollisesti tärähtänyt katsoo jumalalliseksi oikeudekseen vaikkapa surmata murhamiehen, niin vetoaminen Raamattuun ja Räsäseen ei auta. Tekijä tuomitaan rikoslain mukaan.

Suomessa noudatetaan vain Suomen lakia ja kansainvälisiä sopimuksia. Niiden rinnalle ei sallita minkäänlaista uskonnollista tai muuta tapaoikeutta.

On meillä joskus ollut toisinkin. 1590-luvun lopulla käytiin Nuijasotana tunnettu talonpoikaiskapina. Sen jälkeen sääty-yhteiskunta kehittyi hämmästyttävän nopeasti. Poliittinen ja taloudellinen valta keskittyivät harvalukuisen aatelin käsiin ja alamaisten ainoa tehtävä oli toimia järjestelmän maksajana ja ylläpitäjänä.

Tällainen yhteiskunta vaatii toimiakseen ankarat lait ja tiukan kontrollin. Kun maallinen laki ei riittänyt, niin Kaarle IX määräsi vuonna 1609 Mooseksen lain toissijaiseksi oikeuslähteeksi. Jos laki ei tuntenut jotain rikosta ja siitä määrättävää rangaistusta, niin tuomioistuin luki Vanhaa Testamenttia. Sieltä löytyi ja löytyy yhä valtava määrä rikoksia, joista kuolema on ainoa rangaistus. Tätä noudatettiin kirjaimellisesti.

Tuohon aikaan lainsäädäntö ei ollut niin kehittynyttä kuin nykyisin, joten sillä ei voitu kontrolloida kansalaisia riittävästi. Nykyisin laista löytyy pykäliä joka lähtöön, joten Räsäsen puheet ovat melkeinpä yllyttämistä rikokseen tai ainakin anarkiaan.

Jos Räsänen olisi muslimi ja kehottaisi oikeauskoisia noudattamaan vain Koraania, niin hänet pantaisiin viralta.  Kristitty fundamentalisti saa näköjään puhua läpiä päähänsä ihan vapaasti.

Tai ehkä hän sittenkin ajattelee kuten Kaarle IX ja pitää maallista lakia riittämättömänä kansan kurissapitämiseen.