Antiaikalainen
Antiaikalainen

Eläimellistä menoa

Mitä merkitsevät finanssikriisi ja maailmantalouden taantuma sen rinnalla, että James Ellroylta ilmestyy ensi syksynä uusi romaani? Eivät paljon mitään.
Silti talouden tapahtumiakin kannattaa pitää silmällä sen verran kuin tähdellisemmiltä riennoilta ennättää. Jos nykymuotoisen kapitalismin perusteet kiinnostavat, kannattaa lukea George Akerlofin ja Robert Shillerin uutuusteos Animal Spirits.
Animal Spirits kyseenalaistaa valtavirtataloustieteen opinkappaleen rationaalisesti toimivista ihmisistä ja tehokkaista markkinoista. Tämän opinkappaleen vaikutukset eivät rajoitu akateemisiin piireihin, vaan heijastuvat niin rahoitusmarkkinoihin kuin talous- ja työllisyyskehitykseen, kuten Akerlof ja Shiller kirjassaan osoittavat.
Herrat eivät ole mitä tahansa pamflettimaakareita. Akerlof sai vuonna 2001 taloustieteen Nobelin tutkimuksillaan, jotka osoittavat kuinka markkinat vääristyvät, kun myyjillä on tietoa enemmän kuin ostajilla. Shiller ei ole vielä saanut Nobelia, mutta lienee ”jonotuslistalla”. Suuri yleisö tuntee hänet Yhdysvaltain asuntomarkkinakuplan ennustajana.
Sattumalta eivät Akerlof ja Shiller ole antaneet kirjalleen nimeksi Animal Spirits. Nimi viittaa John Maynard Keynesin klassikkoon The General Theory of Employment, Interest and Money. Siinä Keynes katsoo, että sijoittajia eivät ohjaa niinkään rationaaliset tuotto-odotukset vaan eläimelliset vaistot. Ne vaikuttivat hänen mielestään 1930-luvun laman syntyyn. Taloustieteeseen tämä teesi ei pesiytynyt samalla tavalla kuin Keynesin ideat vastasyklisestä talouspolitiikasta ja valtion roolista taloudessa.
Akerlofin ja Shillerin mielestä valtavirtataloustiede teki virheen jättäessään eläimelliset vaistot – psykologisista ja kulttuurisista tekijöistä nousevat yllykkeet – lähes kokonaan huomiotta. Tämä johtui ekonomistien halusta tehdä taloustieteestä kovaa tiedettä. Ihmiset eivät kuitenkaan ole atomeja, eivätkä toimi kuten atomit.
Sijoittajat, yritysjohtajat ja talouspolitiikan päättäjät ovat nielleet valtavirtataloustieteen perusolettamukset pureksimatta. Usko ihmisten rationaalisuuteen ja markkinoiden tehokkuuteen on edistänyt esimerkiksi nykyisen finanssikriisin puhkeamista. Jos paketoitujen sijoitustuotteiden ostajat olisivat tiedostaneet markkinoiden alkukantaisen puolen, he olisivat olleet varovaisempia tekemisissään.
Akerlof ja Shiller väittävät pystyvänsä selittämään suhdanneheilahteluja valtavirtataloustieteen tarkastelumalleja pätevämmin. Esimerkkitapaukseksi he nostavat Yhdysvallat 2000-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa jenkkitalous ajautui taantumaan, jota Bushin hallinto torjui veronalennuksilla ja Fed koronlaskuilla. Lääkkeet tepsivät ja talous lähti nousuun. Maailma oli kuitenkin muuttunut. Kun 1990-luvun loppuvuosina taloutta olivat ruokkineet massiiviset tietotekniikkainvestoinnit, niin nyt kasvun veturiksi nousivat asuntomarkkinat.
Vuosina 2001–2005 asumiskustannukset nousivat Yhdysvalloissa 33,1 prosenttia, kun BKT kasvoi vain 11,2 prosenttia. Tulikuumat asuntomarkkinat poikivat paketoituja sijoitustuotteita, joissa riskit ensin hajautuivat ja sitten hämärtyivät. Kun kupla lopulta puhkesi, tuho levisi ensin rahoitusmarkkinoille ja myöhemmin myös reaalitalouteen.
”Nämä tapahtumat vastaavat tarkasti sitä, mikä käsityksemme mukaan aiheuttaa talouden nousut ja laskut: liiallista luottamusta seuraa luottamuksen menetys. Tarina tämän kaiken taustalla oli, että asuntojen hinnat eivät koskaan laske – mikä itse asiassa ei pidä paikkaansa – vaan jatkavat vain nousuaan. Ei siis ollut mitään menetettävää.”
Sama perusmekaniikka vaikuttaa Akerlofin ja Shillerin mielestä kaikkien suhdannevaihteluiden taustalla. Eläimellisten vaistojen avulla on mahdollista selittää niin Japanin menetetty vuosikymmen kuin Intian viime vuosien kasvubuumi – ehkäpä myös Suomen 1990-luvun lama.
Nykyinen finanssikriisi ei Akerlofin ja Shillerin mielestä merkitse tuhoa kapitalismille, mutta viime vuosikymmenet maailmaa hallinnut kapitalismin ultraliberaali malli on murenemassa.
Läntisessä maailmassa tapahtui taloudellinen vallankumous kolmisenkymmentä vuotta sitten, kun Margaret Thatcher nousi Britannian pääministeriksi ja Ronald Reagan Yhdysvaltain presidentiksi. He halusivat kutistaa valtion yövartijan rooliin. Kaksikon ajatuksiin vaikuttivat valtavirtataloustieteen opit rationaalisista ihmisistä ja tehokkaista markkinoista. Jos 1970-luvulla kaikki olivat keynesiläisiä, niin Thatcherin ja Reaganin valtaannousun jälkeen kaikista tuli monetaristeja.
Akerlof ja Shiller pahoittelevat konservatiivien toimeenpanemaa vallankumousta ja vaativat valtion roolin vahvistamista taloudessa. On luotava uudenlainen järjestelmä, jossa valvonta ja sääntely saa suuremman sijan.
”Eläimellisten vaistojen vuoksi talous heittelehtii vuoroin suuntaan ja toiseen. Ellei valtio puutu talouteen, seurauksena on massiivisia työttömyyspiikkejä ja rahoitusmarkkinoiden suistumisia kaaokseen.”

Kommentit (7)

 1. Tommi Melender

  Eivät Shiller ja Akerlofkaan väitä, että toimijoiden rationaalisuuteen ja markkinoiden tehokkuuteen uskovat taloustieteilijät kuvittelisivat malliensa olevan tarkkoja kuvauksia maailmasta, mutta he olettavat niiden selittävän tehokkaasti talouden prosessien mekaniikkaa. Ei heitä kiinnosta, uskooko homo economicus mainoksiin tai auringonpilkkuihin, heitä kiinnostaa se, että homo economicus pyrkii (heidän mielestään) maksimoimaan ja optimoimaan taloudellista hyötyä. Tämä on tietysti hyvin rajallinen ja yksinkertaistava käsitys niin maailmasta kuin ihmisistä. Ja juuri tähän Shiller ja Akerlof haluavat puuttua nostamalla eläimelliset vaistot (eli esimerkiksi juuri ne mainonnan välittämät mielikuvat ja tarinat) osaksi talouden suurten liikkeiden analyysiä. Ettei vain puhuttaisi paljaista kysynnän ja tarjonnan aggregaateista ikään kuin ne leijuisivat jossain sosiaalisen elämän ulkopuolisessa tyhjiössä ja säätelisivät sieltä talouden tapahtumia.

  Näin he summaavat tämän: ”In their attempts to clean up macroeconomics and make it more scientific, the standard macroeconomists have imposed reasearch structure and discipline by focusing on how the economy would behave if people had only economic motives and if they were also fully rational.”

 2. Mikko

  Itse olen käynyt jonkinlaisen prosessin, jossa ensin uskoin rationaaliseen kuluttajaan (ja opiskelin myös ekonomiksi), sitten menetin uskoni, ja nyt olen muodostanut näistä äärilaidoista jonkinlaisen synteesin.

  Ihminen ei ole rationaalinen kuluttaja sellaisessa naiivissa mielessä miten yleensä ajatellaan, että ihminen tietoisesti tekee erilaisia valintoja.

  Toisaalta ihminen ei ole myöskään irrationaalinen kuluttaja, erilaiset taloudelliset motiivit selvästi vaikuttavat.

  Mutta homma yksinkertaistuu kun tajutaan, että ”ihmiskokonaisuus” eli se biologinen eläin plus kulttuurin tuottama alitajunta plus tietoisen tajunnan päätökset yhdessä muodostavat sen pseudorationaalisen kuluttajan.

  Sitäpaitsi olisi hauskaa että yhteiskuntatieteilijöiden ekonomisteihin kohdistuvaa rationaalisen toimijan kritiikkiä kohdistettaisiin välillä myös omiin teorioihin. Tuntuu, että suutarin lapsella ei ole kenkiä.

  Esimerkiksi rationaalisen äänestäjän tai rationaalisen oikeustoimijan ajatuksesta pitäisi päästää myös samalla tavalla irti. Vai ovatko nämä liian lähellä että niitä voisi nähdä? Vai liian pelottavia asioita käsiteltäväksi?

Kommentoi »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *