Asiaton lehdistökatsaus
Asiaton lehdistökatsaus

Kaiken maailmanpolitiikan professori

Ei enempää eikä vähempää kuin maailmanpolitiikan (kyllä, ihan koko maailman) professori Heikki Patomäki on julkaissut uuden kirjan, jota hän kuluneella viikolla ylpeänä esitteli Huomenta Suomessa.

Haastattelussa Patomäki kritisoi muun muassa bruttokansantuotteen (BKT) ja kestävyysvajeen mittaamista. Onhan näiden mittaaminen eittämättä maailmanpolitiikan keskiössä.

Aluksi Patomäki toteaa, että  BKT mittaa pelkästään yksityisiä markkinatransaktioita. Tästä syystä Patomäen mielestä BKT kasvaa, jos julkiset palvelut yksityistetään. Tämä on tietysti täyttä puppua. BKT:hen lasketaan mukaan myös julkinen kulutus. Julkisen sektorin arvonlisää on toki vaikea mitata, mutta BKT:hen se lasketaan joka tapauksessa.

Sivuhuomautuksena mainittakoon, että tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun Patomäki kompastelee talouden peruskäsitteiden kanssa. Kannattaa kuunnella esimerkiksi tämä keskustelu, jossa Patomäki osoittaa muun muassa, että hän ei tiedä, mitä Pareto-tehokkuus tarkoittaa (alkaen 7.20). Tosin Patomäki on tässäkin keskustelussa niin täydellisen sekava, että on erittäin vaikea ymmärtää, mitä hän lopulta tarkoittaa.

Seuraavaksi Patomäki kertoo mielestään hauskan esimerkin siitä, miten hölmö mittari BKT on. Esimerkissä Helsingin keskustaan syntyy ruuhka, jolloin bensiinin kulutus ja sitä myötä BKT kasvaa. Haa! Ruuhkassa on ikävä istua, mutta silti BKT kasvaa, joten BKT:ssa täytyy olla joku syvällinen valuvika.

Sen lisäksi, että esimerkki ei ole erityisen hauska, se on täysin alytön. Järkevä tapa ajatella ruuhkan vaikutusta BKT:hen on verrata tilannetta, jossa ihmiset istuvat ruuhkassa tilanteeseen, jossa ruuhkaa ei ole. Ruuhkassa bensiiniä kulutetaan enemmän kuin ilman ruuhkaa, mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että BKT olisi ruuhkan takia suurempi. Ilman ruuhkaa autoilijoiden bensarahat säästyvät ja he käyttävät ne johonkin muuhun, kuten vaatteisiin, ruokaan tai elokuviin.

BKT on siis molemmissa tilanteissa suurin piirtein sama. Patomäki syyllistyy niin sanottuun rikotun ikkunan harhaan. Ainakaan Patomäki ei voi puolustautua sillä, että kyseinen harhakuvitelma olisi uusinta uutta taloustieteessä, koska ensimmäisenä sen esitti Frederic Bastiat 1850-luvulla.

Mielenkiintoista kyllä, Patomäki käyttää myöhemmin haastattelussa BKT:ta omien politiikkaehdotustensa perustelemiseksi. Patomäen kannattaisi ehkä päättää, onko BKT hölmö mittari vai ei.

BKT:n lisäksi Patomäki puhuu höpöjä kestävyysvajeesta. Patomäki esimerkiksi sekoittaa keskenään lyhyen aikavälin ekonometrisen ennustamisen ja pitkän aikavälin skenaariot. Ekonometrialla kun ei ole mitään tekemistä kestävyysvajearvioiden kanssa.

Patomäen mielestä kestävyysvajetta ei ole järkevää pohtia, koska kestävyysvaje häviää, jos talous kasvaa tarpeeksi nopeasti. Mutta kun juuri tämä on skenaarioiden tekemisen pointti. Skenaarioiden avulla tarkastellaan, mitä tapahtuu julkisen sektorin tuloille ja menoille erilaisilla talouskasvu-, väestörakenne- tai julkisen sektorin kustannusvaihtoehdoilla. Nopealla talouskasvulla kestävyysvajetta ei ehkä ole ja hitaalla vaje on suuri.

Patomäen puheet ovat hämmentäviä. Joko Patomäki ei oikeasti ymmärrä taloustieteen ja -politiikan peruskäsitteitä tai hän ymmärtää, mutta vääristää niitä tarkoituksella. Molemmat vaihtoehdot ovat melko huolestuttavia, koska haastattelun mukaan Patomäen kirja luo taustaa Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmalle. Vasemmistoliiton kaltainen merkittävä eduskuntapuolue ansaitsee parempaa talousosaamista talouspolitiikkansa tueksi.

Kommentit (79)

 1. Anonyymi

  Tuossa radiokeskustelussa olleesta pareto-tehokkuudesta: Kun pareto-tehokkuus tarkasteluun otetaan mukaan aika, huomataan sen olevan väistämättä jollakin tavalla arvolatautunut. Jos katsotaan tehtyjen toimien vaikutusta ajassa, joudumme tunnustamaan ettemme yleensä tiedä kuinka toimien vaikutus näkyy tuleville sukupolville. Turvallisin oletus on se että toimet jotka lisäävät tulevien sukupolvien resursseja tai vähentävän meidän kulutustamme esim. uusiutumattomien resurssien osalta ovat pareto -tehokkaita. Yleensä toimet jotka katsotaan pareto-tehokkaita tänään ovat vain sitä koska emme näe niiden vaikutusta tulevaisuuteen. Eli yleensä toteamalla jokin toimi pareto -tehokkaaksi olemme valmiit tekemään vain arvolatautuneen oletuksen, oletuksen joka perustuu vajavaiseen ymmärrykseemme tulevasta kehityksestä. Tieteen teko pareto-tehokkuudesta on siis väistämättä arvolatautunutta oman sivistyksemme / ymmärryksemme puutteiden takia. Taloustiede on paretonkin näkökulmasta poliittista.

  • Nimetön

   En täysin ymmärtänyt kommenttiasi. Miksei tulevia sukupolvia voi ottaa huomioon, kun pohditaan Pareto-tehokkuutta?

  • Anonyymi

   Tietenkin tulevat sukupolvet pitää ottaa huomioon pohdittaessa pareto-tehokkuudessa, senhän pitäisi olla itsestään selvää kaikessa, niin luotaessa teoriaa tutkimusaineiston perusteella tai annettaessa poliittisia suosituksia teorian pohjalta tai tehtäessä poliittisia päätöksiä. Mutta tällöin menetetään asian käsittelyn tieteellisyys, koska tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat niin moninaiset ettei meillä ole mitään mahdollisuutta muodostaa kuin hataria hypoteeseja siitä. Jotta voisit arvottaa jonkun toimen pareto-tehokkuutta on sinun ymmärrettävä kuinka tämä toimi vaikuttaa tulevaisuuteen, ja se on käytännössä mahdotonta. Siksi annettaessa lausunto jostakin toimesta ja se pareto-tehokkuudesta ollaan väistämättä tehty arvolatautuneita oletuksia tulevaisuudesta.

  • Nimetön

   Toki on vaikeaa tehdä vertailuja, mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Pareto-tehokkuuden käsitteeseen liittyy mitään poliittista. Se on vain määritelmä tietynlaisille tilanteille. Vaikka jokin tilanne on Pareto-tehokas, ei se tietenkään tarkoita, että tilanne olisi automaattisesti erityisen toivottava. Jos taas on mahdollista tehdä Pareto-parannus, lienemme yhtä mieltä siitä, että se kannattaa toteuttaa.

  • Anonyymi

   Pareto tehokkuuteen vetoaminen poliittisessa suosituksessa on väistämättä "poliittista" eli sisältää preferenssejä vaikka niitä kuinka yrittäisi välttää. Pareto tehokkuus voi olla ideana tieteen piiriin kuuluva, mutta sen käytännön sovellukset eivät sitä ole muuten kuin ehkä empiirisenä tutkimuksena siitä miten päin helvettiä oletukset voivatkaan mennä.

  • Anonyymi

   Missä poliittisessa päätöksenteossa vedotaan paretotehokkuuteen (ihan aidosta mielenkiinnosta siis)?

   Kuten tarkastaja T totesi, paretotehokkuus ei tarkoita (välttämättä) allokaatioita jotka ovat toivottavia. Esimerkiksi jos prosenttilandiassa on tilanne jossa yksi ihminen omistaa kaiken varallisuuden eivätkä muut yhtään mitään, on tämä tilanne myös pareto-tehokas allokaatio (olettaen että varallisuuden rajahyöty on positiivinen).

  • Anonyymi

   En minäkään tiedä missä juuri pareto-tehokkuutta olisi käytetty poliittisen suosituksen perusteena. Tarkoitukseni oli vain käyttää sitä esimerkkinä näkemykselleni siitä että poliittiset suositukset joita perustellaan ihmistieteiden kautta ovat aina poliittisia. Yleensä poliittisien suosituksien tausata oletukset jätetään kertomatta, mikä on erityisen poliittista.

   Esimerkiksi puhuttaessa "velkakriisistä" meneillään olevan laman ja valtiontalouden epätasapainon yhteydessä, jättävät puhujat järjestelmällisesti kertomatta taustaoletukset, joiden vallitessa kansantalouden tilaa voidaan nimittää "velkakriisiksi". Merkittävin oletus on tietenkin se että pysymme EMU:ssa ja että sitä ei muuteta oleellisesti.

   Kertomalla sen että omalla kelluvalla valuutalla ja funktionaalisen valtiontalouden vallitessa, ei mitään velkakriisiä olisi, eikä mitään esteitä elvytykselle (ei niitä ole juuri nytkään). Tämän kertoessaan puhujat kuitenkin antaisivat medialle ja kansalaisille mahdollisuuden punnita vaihtoehdoista.

   Puhujien motiivi, siis heidän jotka ymmärtävät mitä puhuvat, on helpottaa kansalaisien tulevaa päätöstä liittovaltiosta, jättämällä heille vain yhden vaihtoehdon kriisin ratkaisuun 🙂 (Tämä on siis oma pessimistinen tulkintani julkisista ekonomistien puheista.) Politiikkaa mitä suurimmassa määrin.

   Sama voisi olla esimerkiksi ydinvoima kysymyksessä: ""Suurelta asiantuntijalta" kysytään mitä energiantuotantoa pitää rakentaa korvaamaan vanheneva hiilivoima". Vastaus olisi ykskantaan: "Ydinvoimaa". Se olisi yksinkertainen vakuuttava vastaus joka ei jättäisi vaihtoehtoja. Kuitenkin jos hän kertoisi että: "Tuulivoiman yva-menettelyt ovat niin raskaita ettei sitä voida rakentaa riittävän nopealla aikataululla ilman lainsäädäntömuutoksia, ja tuulivoimalle sopiva uuden teknologian turvesäätövoima ei ole mahdollista rakentaa myöskään ilman lainsäädäntö ja verotusmuutoksia. Siksi esitän fissiovoimaa". Tällöin asiantuntija jättäisi päätöksentekijöille lisätietoa punnita vaihtoehdoista – josko lainsäädäntömuutokset olisivatkin mieluisampia kuin fissiovoima.

 2. Anonyymi

  Teidän Pareto-tehokkuuden käsittelystänne markkinatalouteen liittyen saa sellaisen kuvan, että Greenwald ja Stiglitz on jäänyt lukematta.

 3. Anonyymi

  Jopa laitavasemmistolaiset taloustieteen professorit pitävät talousmaallikko Patomäen luuloja taloudesta hyvin vahingollisina. Jopa Holappa ymmärtää taloutta vähemmän väärin.

  Stiglitz ja Sen ovat vasemman laidan kulkijoita, mutta tuskin hekään ovat itse kunnolla lukeneet noin virheellistä tekstiä tai ainakin he myöntäisivät katsastajien olevan oikeassa.

  Säästäminen yleensä kasvattaa kansantuotetta pitkällä tähtäimellä enemmän kuin kulutus. Tuotantokuilun ollessa poikkeuksellisen suuri tilanne voi olla toinen, mutta yleensä työttömyys johtuu lähinnä rakenteellisista tekijöistä, etenkin Suomessa ja Etelä-Euroopassa. Baltian maat osoittivat, miten talouspolitiikan uskottavuutta lisäävä jättileikkauspolitiikka auttaa lamassakin, ainakin avoimissa talouksissa.

  Väite, että BKT ei mittaa hyvinvointia on yhtä oikein kuin väite, että kauneus ei mittaa seksuaalista vetovoimaa. On se parempi mittari kuin "hyvinvointimittari" HDI, jonka mukaan pitäisi palata noin 70-luvulle, mihin vain kaikkein konservatiivisimmat suostuisivat.

  • Anonyymi

   Viitasin Greenwald-Stiglitz teoriaan markkinatalouden kyvyttömyydestä olla Pareto-tehokkaita.

 4. Anonyymi

  "…Säästäminen yleensä kasvattaa kansantuotetta pitkällä tähtäimellä enemmän kuin kulutus…"

  Investoinnit kasvattavat kansantuotetta pitkällä tähtäimellä, mutta säästäminen ei koskaan.

 5. Anonyymi

  Ihmiskunnan ylähuone diskuteerasi eilen Davosissa George Osbornen puheenvuoron pohjalta. Kirjeenvaihtajani Ambrose Evans-Pritchard Telegraph ihaili valtiovarainministerinsä itsekehu retostelua. Yleisö kuunteli monttu auki. Missähän tämän parlamentin valiokunnat kokoontuvat? Kai se vaihtelee, kun Kiina räjähti nykymenoonsa se sijaitsi hyvinkin Harvardin kampuksella.

  Englannin talous vetää ja työllisyys nousee vauhdilla. Saari on globaalisti investoijien silmissä paikka minne mennä ja panna toimeksi. Tehtaat voivat sijaita missä tahansa mutta Mikkeli on Lontoossa, kiitteli Osborne itseään. Puhetta tuli myös EKP jälkijunaisesta biljoonaelvytyksestä. George Soros ei ollut innoissaan. Hän totesi rikkaiden osakkeiden ja velkasaamisten arvojen nousevan, ja johan ne nousivat ennen kuin Draghi ehti puheensa päähän. Kuinkahan paljon Suomessakin kestävyysvaje kapeni kun Ilmarisen Varman obligaatiosalkkujen päivitys tehtiin torstai iltana. Ne kirjataan heti mark to market metodilla ja salkunhoitajat kuittaavat bonuksensa. Alenemisista he eivät kärsi palkkiomenetyksiä.

  Soros punnankaataja -92 veisteli että jos hän yhä mokkasiinijalkaisena väijyisi riistapoluilla,hän haistaisi saalista. Jätti kertomatta korvat höröllä tarkaaville että missä. Sorosta harmitti kuilun leveneminen entisestäänkin rikkaiden ja köyhien välillä. Se ei jää seurauksitta.

  Yksi seuraus voisi olla Adair Turnerin äskeisen ehdotuksen mukaan että valtiot tukkisivat vajeensa puhtaalla rahalla, ei velkarahalla. Homma tunnetaan greenback dollareista, joita Lincoln pani liikkeelle pitääkseen Amerikkansa koossa. Valkoisen talon kellarissa oli painokone ja pääovelta jaettiin. Orjuus päättyi.

  Jotain kirkasta ja sodissa koeteltua voisi Syrizalta odottaa ja menisi lävitsekin,mutta ei poikkeuksena sillä se loisi ennakkotapauksen moral hazard ja esimerkki tarttuisi. Pitäsi tulla jotain yleisempää ja kaikille makeata.

  Sellaisesta kävisi niinikään Davosihmisten julkiajattelema valtionvelkaisen keskuspankin ja saman velan saajamiehen, valtiokonttorin keskinäistensaamisten kuittaus eli velka/saamakirjojen repiminen. Väinö Tannerin arkaaisena ihmiskokoisena aikana pankkivaltuusmiehet valvoivat risojen seteleiden polttamista takassa. Siinä aisti siviilivaltansa herkkyyttä? Onneksi sotilaiden karski selkeys ja saappaiden tenhoava rytmi, panssareiden ärjyntä jo kuuluu. Päästään normaaliin.

  Wolfgang Schäuble pyörätuolistaan terroritihutyön jäljiltä kommentoi, että Saksan valtionvelka on 80 % (idän yhdistämisen jäljiltä) ja että painamme sen 60 prosenttiin kuten kirjoitettu on. Hän lisäsi ettei viitsi vaivautua enää Tsiprasin vesikidus/hukuttamis vihapuheista. Mutta pääministerinä mies kuuluisi joukkoon eikä eroa ehdoteta.

  Raha konstit löytää. Niin viime päivien loordipuhetta (Adair Turner yksi ja Obsborne jo syntyjään) päästeli Elisabetin ritari historiatietäjä Robert Skidelsky. Hän muistutti raharikkaiden välityspöydän (=murut köyhille) ääreltä Keynesin, jonka elämäkerturi Skidelsky on, sanoneen keskuspankkielvytyksestä että kyllähän se rahamalja läikkyy ylikin ennenkuin pääsee huulille asti. Se onkin toistaiseksi ja perustellusti pelättävissä lopuksikin ainut mitä elvytyksestä jää. Osborne vaati EU:sta työllistämisunionia, Skidelsky arvelee mannereuroopassa jo luovutetun työelämämahdollisuuden tarjoamista kaikille, noille Wahlroosin tarpeettomille.Jukka Sjöstedt

Kommentoi »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *