Somesotilas
Somesotilas

Viranomaiset Pridessa

Lauantain Pride-kulkueessa tehtiin historiaa. Merivoimien palveluksessa oleva ylikersantti Juho Pylvänäinen osallistui kulkueeseen palveluspuvussa. Asia sai paljon myönteistä julkisuutta, jota toivottavasti Puolustusvoimat osaa arvostaa ja hyödyntää roolissaan koko kansan puolustusvoimina. Organisaationa Puolustusvoimat ei ole mukana Pridessa ja on sisäisesti aika vaikeaselkoinen, tuskainen ja ristiriitainen asian suhteen.

Ylikersantti Juho Pylvänäinen marssi virkaunivormussaan Helsinki-Pridessa 2. heinäkuuta. Kuva: Kira Hagström (@KiraHagstrm.
Ylikersantti Juho Pylvänäinen marssi virkaunivormussaan Helsinki-Pridessa 2. heinäkuuta. Kuva: Kira Hagström (@KiraHagstrm).

Syntynyt vilkas keskustelu ja pääosin myönteinen ja kannustava palaute, mutta myös epätietoisuus Puolustusvoimienkin henkilöstön ja etenkin reserviläisten keskuudessa sekä inhottava, ihmisten kunniaa loukkaava kirjoittelu aiheesta, ovat antaneet aiheen tälle merkinnälle, jonka takana kirjoittajat vankkumattomasti seisovat.

James Mashiri nosti Pride-asian esille viime vuonna ja syntynyt kiinnostus aiheeseen poikikin Puolustusvoimien johdolta vastauksen:

[Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Mika] Kalliomaa muistuttaa että tasa-arvo on osa puolustusvoimien toimintaa ja että [puolustusvoimilla] on tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

– Eikö Pride-kulkue olisi hyvä tapa viestiä tätä?

– Toivon, että viesti näkyy toiminnassamme, sanoo Kalliomaa.

Kalliomaan mukaan sotilaan osallistuminen yksityishenkilönä [univormussa] ei kuitenkaan ole kiellettyä.

Hufvudstadsbladetin artikkeli 27.6.2015. Lähde: Hbl:n arkisto verkossa.

Puolustusvoimat ei viranomaisena osallistu Prideen ja se onkin torjunut kaikki saamansa kutsut tilaisuuteen. Vain vajaat kaksi kuukautta edellä esitetyn Puolustusvoimien johtoon kuuluvan viestintäjohtajan lausunnon jälkeen merivoimien tiedottaja käänsi Puolustusvoimien kelkan Turun Pride-tapahtumaan liittyen:

Myös puolustusvoimat kieltää yksittäistä sotilasta käyttämästä sotilaspukua mielenosoituksissa. Merivoimien tiedottajan Leeni Pellisen mukaan ”ajat saattavat olla tässä suhteessa muuttumassa”.

TS: Viranomaiset torjuivat pyynnön marssia Pride-kulkueessa. Lähde: ts.fi.

Kysymys siitä, miksi sotilas sotilaana ja asepuvussa osallistuu Prideen, ei kuulu vuoteen 2016. Tai ainakaan sen ei pitäisi. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeuden olla oma itsensä puolustaminen, ilman pelkoa uhkailusta tappamisesta tai pahoinpitelystä, uraan tai muuhun kohdistuvista kostotoimista tai julkisen nöyryytyksen kohteeksi joutumisesta, ei tulisi olla yksilön tehtävä.

Niiden, jotka kyseenalaistavat ja arvostelevat sotilaan osallistumista Pride-kulkueeseen tulisi puolestaan kyetä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Miksi Te ette seiso lujasti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon takana?

Miksi Te ette uskalla taistella yhteiskunnassa erityisen haavoittuvaisten ryhmien puolesta?

Mitä yhteiskuntamme perusoikeuksia, vapauksia ja arvoja Teidän mielestänne viranomaisten ei tulisi ilmentää tai turvata?

Miksi Te ette ole mukana Pridessa?

Kirjoittajille on selvää, että jokaisen Puolustusvoimien sotilaan tulee ilman pelkoa ja itsestäänselvyytenä kyetä selittämään, että sotilaallinen tehtävämme merkitsee ihmisten perusoikeuksien ja -arvojen vaalimista. Me teemme työtämme tarpeen tullen ase kädessä ja olemme valmiina hengellämme turvaamaan demokraattista yhteiskuntajärjestystämme, jonka perustana nämä oikeudet ovat. Kysymys ei ole seksuaalisesta suuntautumisesta vaan rohkeudesta ja mahdollisuudesta olla ihminen ja ilmentää sitä vapaasti silloin kun se on mahdollista.

Puolustusvoimien nykytila ja rooli

Puolustusvoimilla on tässä paljon opittavaa ja kasvun paikka. Viranomainen vetoaa mielellään laadittuihin ja seurattaviin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Näillä luodaan kuva siitä, että meillä olisi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hyvällä mallilla. Joissain asioissa, kyllä. Jopa todella hyvin ja tästä voimme olla syystäkin ylpeitä.

Kuitenkin Puolustusvoimien verkkosivuilla tuodaan esille että ”Puolustusvoimissa edistetään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta”. Hbltiq-vähemmistöihin suhtautuminen on valitettavasti asia, jossa laahaamme jäljessä. Meillä on tiukka Yleinen palvelusohjesääntö, joka perustuslain tapaan, edellyttää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua sekä kieltää syrjinnän ”sukupuolen, iän, etnisen ja kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Sotilasyhteisön tabun, eli homoseksuaalisuuden suhteen, tämä onkin se yleinen kielto johon tukevasti hiljaisina nojaamme.

On jopa hieman yllättävää miten vähän asiasta uskalletaan puhua. Puolustusvoimien tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta käsittelevssä esitteissä nostetaan selkeästi esille kaksi asiaa maahanmuuttajataustaisuus ja naisten osuus, käyttäen esimerkkejä kuten ”Tupakaveri voi olla kotoisin Savosta tai Somaliasta.” ja ”1–2 prosenttia varusmiehistä on naisia”. hbltiq-ihmisten kohtaamisesta taas ei mitään tai hyvin vähän. Kukaan ei siitä halua puhua. On helppoa piiloutua yhdenvertaisuuden vaatimuksen ja nollatoleranssin retoriikan taakse. Logiikka hbltiq-ihmisten suhteen kulkee puolestaan tätä rataa: Kun perusedellytyksenä on yhdenvertainen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, ei voi olla ketään, joka joutuisi syrjinnän kohteeksi tai olisi erittäin haavoittuvaisessa asemassa palveluksessa. Koska yhdenvertaisuus. Ja nollatoleranssi.

Puolustusvoimien selvitys Eri tausta, sama tahti – monimuotoisuus puolustusvoimissa. Kuva ja lähde: Puolustusvoimat.
Puolustusvoimien selvitys Eri tausta, sama tahti – monimuotoisuus puolustusvoimissa. Kuva ja lähde: Puolustusvoimat.

Suhtautumisemme hbltiq-ihmisiin on oireellista yhteiskunnalle, jossa homoseksuaalisuus oli kriminalisoitua vuoteen 1971 asti ja kymmenkunta vuotta sitten vapautuksen palveluksesta saattoi saada seksuaalisen suuntautumisen takia. Ei tietenkään kirjattuna diagnoosina, sillä homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksena jo vuonna 1981, mutta yhtä totta kuitenkin. Huolestuttava on myös nykypäivän ilmapiiri. Nuorista suomalaisesta joka neljäs (28 prosenttia) haluaisi nuorisobarometrin (2010) mukaan kieltää homoseksuaaleilta varusmiespalveluksen.

Poliisi marsimassa ja marssia turvaamassa?!

Myös poliisi voisi harkita osallistumista Prideen. On vaikea nähdä miten ”kenttähaalareissa” järjestystä turvaavat poliisit sekoitettaisiin sotilaiden palveluspukua vastaavaan poliisin vierailupuvussa marssiviin poliiseihin. Mallia voisi tässäkin ottaa Ruotsista, jossa poliisi ja puolustusvoimat kertovat tapahtumien yhteydessä siitä miten kohtelevat seksuaalivähemmistöjä ja vastaavat kysymyksiin viharikoksista ja samalla esittelevät omia poliisi- ja sotakoulujaan.

Lopuksi

Puolustusvoimien on aika päivittää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa ja tekonsa vastaamaan nykyaikaa. Palveluksen tulee olla turvallista kaikille. Monimuotoisuutta murentava syrjivä ja homoläppää viljelevä ”armeijakulttuuri” ei normeilla taltu tai muutu. Siihen tarvitaan tekoja. Ei arjen sankareiden yksittäistä rohkeutta, vaan myös koko organisaation sitoutumista. Seta ry on keskustellut Puolustusvoimien kanssa hbltiq-ihmisten asemasta varusmiespalveluksessa sekä Puolustusvoimien työssä. Tapaamisessa vuonna 2013 nähtiin, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa edelleen ongelmia. Selkeää valmiutta yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhteystyöhön järjestöjen kanssa kuitenkin oli ja molemmat osapuolet näkivät tärkeänä kouluttaa tulevaisuudessa sekä varusmiesten kouluttajia että itse varusmiehiä hlbtiq-teemoista. Mihin on unohtunut toimeenpano?

//Juho Pylvänäinen & James Mashiri

P.S. Voit seurata Juhoa Twitterissä ja Instagramissa.


Tässä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne välttämättä heijasta Puolustusvoimien tai muun viranomaisen virallista kantaa. Ne nojaavat kuitenkin Puolustusvoimien arvoperustaan, lakeihin ja normeihin sekä virallislähteisiin.

Kommentit (54)

 1. Anonyymi

  Ymmärrän, että monelle LGBT-aktiivisuus on tärkeä osa elämää ja identiteettiä. Mutta ajattele LGBT:n paikalle vaikkapa sanaa työläinen. Työläisetkin marssivat työläisten oikeuksien puolesta, työväen aatteen markkinoimiseksi. Tuntevat olevansa altavastaajia, sorrettuja, huonommassa asemassa. Kuuluuko PV mukaan vappumarsseille, sillä työväki muodostaa pitkälti armeijan rungon?

  Itse näen LGBT-toiminnan poliittiseksi, täysin muuhun aktivismiin rinnastettavaksi. Nykyisin poliittiset puolueet eivät saa ihmisiä liikkeelle, joten tilalle on tullut esimerkiksi LGBT- ja Welcome-liikkeet. Näissä edistetään jonkun ihmisryhmän asiaa, ja se on sallittua, kuuluu vapauksiin. Kuuluuko PV mukaan näihin ryhmiin, tai poliittisiin puolueisiin, vai onko PV paremmin meidän kaikkien PV olemalla ottamatta osaa? Niin työväenliikkeen, LGBT-liikkeen kuin Welcome-liikkeen sisällä nimittäin on paljon ajattelua, että jos et seiso meidän riveissä, olet vastustaja.

  Tämä ei ole oikein. En ole mukana LGBT-marssilla, mutta en ole myöskään vastustaja, saati vihollinen. En vain halua olla osa tuota aktivismia ja ryhmäjakoa, koska en koe tuota ryhmittelyä omakseni tai tarpeelliseksi.

 2. Mnn

  Hyvä kirjoitus, mutta ei kannata jättää linkkejä näennäisjournalistisiin törkylehtiin edes niiden kirjoituksia arvostellakseen. Joku sitäkin linkkiä kuitenkin klikkaa, ja mainosrahat napsahtavat sivuston ylläpitäjän tilille. Ruudunkaappaus on parempi vaihtoehto, jos moiseen moskaan täytyy viitata.

  • somesotilas

   Kiitos Mnn,

   totta osin, muta tuossa oli aihetta epäillä jatkunutta kunnianloukkausta, josta jo lehteä tutkitaan. Siksi linkki.

   //James

 3. Firmassa töissä

  Itse myös Puolustusvoimissa työskentelevänä olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että Puolustusvoimien henkilöstön ei missään nimessä kuulu osallistua mihinkään poliittisiin tai ylipäätään muihinkaan mielenilmauksiin sotilaspuvussa. Pride on yhtä lailla poliittinen mielenilmaus, kuin mikä tahansa muukin julkinen mielenilmaus, joista ammattisotilaan kuuluu pidättäytyä ei-poliittisena toimijana.

  Mielipiteet ainakin Helsingin seudulla ovat nykyisellään sen verran tasa-arvomyönteiset, että meillä ei ole ainakaan kantahenkilökunnan tietoon tullut enää vähään aikaan homojen syrjimistä tai kiusaamista yksikössäni (tosin palveluksen alussa alokkaille tehdäänkin selväksi, että toverisortoon syyllistyviä tullaan rankaisemaan). Armeijassa oleva homoläppä ja rasistiset vitsitkin, jonka ylikersanttikin mainitsee, on kuitenkin jossain määrin jäänyt, mutta ilmeisesti sen ei koeta olevan ongelma (meillä ei ainakaan ole tullut tapauksia näihin liittyen vastaan, muutama neekeriksi haukkuminen ovat muistaakseni ainoat rasismiin tai syrjintään liittyvistä tapauksista; ilmeisesti ronskimpaakaan huumoria ei oteta samalla lailla loukkaavana). Muutamakin yksikössäni palvellut homoseksuaali on jopa hakenut kadettikouluun, joten armeija kokemuksena ei liene ollut heille mitenkään vastenmielinen.

  Kaikkien varusmiesten kannalta paras palvelus saadaan siten, että yksikössä on mahdollisimman hyvä henki. Tällöin yhteishenki suojaa myös yksikössä olevia homoja (tai mustia jne.), kun he ovat aivan yhtä lailla osa porukkaa kuin muutkin.

  • somesotilas

   Hyvä upseeriveli!

   Sotilaiden oikeutta poliittiseen vapauteen on rajoitettu yhdistymisvapauden osalta ja virkapukujen käytön osalta tarkkarajaisesti. PErustuslakiuudistuksen myötä näitä rajoituksia korjattiin hieman vastaamaan uutta perustuslakia (alemman tason normi ei voi rajoittaa perustuslakia enemmän kuin on suhteellisista turvattavaan etuun ja rajoituksen on oltava täsmällinen). Samalla poistettiin (15+ vuotta sitten) sananvapauden rajoitukset. Nöiden kanssa yhä kamppailemme, koska organisaation hitaus (vrt. intertia) ei mahdollista kovin nopeaa mielipiteen ja näkemyksen muutosta.

   Sanoja poliittinen ja puoluepoliittinen on jo hallituksen esityksissä yli 15 vuotta sitten pidetty ongelmallisina tarkkarajaisuuden vaatimuksen suhteen ja käytät niitä kovin huolimattomasti.

   Se, että *ilmeisesti* valkoinen heteroupseeri ei koe homoläpän ja neekerivitsien olevan ongelma on ihan ymmärrettävää. Tuvissa on kaapit ja homot mahtuvat kyllä niihin palveluksen ajaksi?! Itse voin kertoa, että ”neekeriläppä” on ollut raskasta. Homouden voi piilottaa menemällä kaappiin, mutta minä en ole voinut valkaista itseäni. Ainoa kerta kun olimme kaikki yhtä mustia oli Panssarikoululla luukku auki tankilla huristelun jälkeen tai meikit kasvoilla maastoharjoituksissa. Silloinkin kouluttaja vapautti minut naamioväristä, koska olin jo valmiiksi musta. Kun meillä oli hypotermiakoulutusta, kouluttaja kysyi ovatko joet Zimbabwessa näin kylmiä. Kun kävin alokkaana varusvarastolla, keksivät vanhemman saapumiserän jääkärit kertoa että minulle oli tarjottu keihästä rynkyn sijaan. Asia palasi vielä kummitelemaan itsestäni riipumatta ja omaa tahtoani vastaan Eduskunnan oikeusasiamiehen muodossa ja jopa silloinen pvkom kysyi asiaa.

   Yhteishenki on tärkeää ja silloin edellytyksenä on se, että jokainen tuntee olonsa henkisesti turvalliseksi. Vain siten kasvatamme toimintakykyisiä sotilaita. Se edellyttää myös sitä, että uskallamme näyttää olevamme aito poikkileikkaus yhteiskunnasta. Amerikkalaisessa asevoimien dekonstruktiivisessa yksilön paloiksi rikkomisen ja sotilaan paloista kasaamisen mallissa tällaista ei tarvita, mutta sielläkin on herätty siihen että yksilö ei häviä palasiksi pistämällä.

   Ronski huumori on vaikea taiteenlaji. Loukkaaminen on subjektiivinen kokemus, eikä loukkaaja usein edes huomaa loukanneensa.

   Herkkyyttä ja hyvää kesää!

   //James

  • Janne M. Korhonen

   Komppaan vielä sen verran, että valtaväestöön sulautuvana miehenä ja muutenkin aika tavallisena tallaajana olen oppinut huomaamaan omankin käytökseni, oletusteni ja ”hauskojen juttujen” ongelmallisuuden monessa kohtaa vasta kolmikymppisenä, vaikka olen aina itseäni jotenkin hyvänä ihmisenä pitänyt.

   Kaikenlainen vähemmistöön ja heikompiin kohdistuva kiusaaminen on ihan hirveän helppoa jättää huomioimatta niin kauan kun se ei kohdistu suoraan itseen. Nyt vasta tajuan, miksi esimerkiksi koulukiusaamista esiintyy niin paljon: siksi, kun ne hyviksi tyypeiksi itsensä mieltävät eivät uskalla sanoa mitään etenkään silloin, kun kiusaaminen on vasta alkamassa. Vaikuttaa siltä, että sama logiikka pätee muunkinlaisessa kiusaamisessa, ja sitähän vähemmistöjen syrjintä pitkälti on.

   Tämä on vähän hankala aihe kun siitä puhuminen suututtaa väistämättä: siinä kun tulee sanoneeksi niille hyvinä tyyppeinä itseään pitäville, että he eivät ole tehneet tarpeeksi. Tiedän tämän hyvin ihan omasta kokemuksesta: olen suuttunut, valitettavasti, montakin kertaa kun minulle on huomautettu vaikkapa että olisi pitänyt avata suuni ja sanoa jotain vastaan kun joku toinen sanoo jotain loukkaavaa. Eihän se minun asiani ole ja oikeasti olen hyvä tyyppi, protestoin, tai jotain vastaavaa. Tai että ”älä nyt tuommoisesta suutu.”

   Mutta kyllä se on myös minun asiani. On vähän ongelmallista pitää itseään hyvänä tyyppinä jos se ei kuitenkaan näy nimenomaan silloin, kun hyvätyyppiys vaatisi jotain mahdollisesti epämiellyttävää, kuten vastaan sanomista. Ja vaikea on tällöin itseään yksilörohkeana pitää. Ja tämä on ainakin minulle ollut vaikeampaa kuin julkinen rohkeus, jossa pelko haudataan joukon mukana toimimisen alle. Joukon mukana olen uskaltanut mennä silloinkin kun on pelottanut niin että on meinannut tulla yhtä aikaa oksennus ja löysät housuun, mutta pirun yksinäistä ja siksi hirmuista on tuo joukon mielipiteitä vastaan käyminen.

   Ja juuri siksi näissä asioissa tarvitaankin niitä esimerkin näyttäjiä – esitaistelijoita.

   PS. Olemme muuten törmänneet joskus vuosituhannen alussa Säkylässä – koulutit minullekin ainakin partiointia ja väijytykseen vastaamista. Jäit mieleen – kyllä – myös ihonvärin mutta ennen kaikkea asenteen vuoksi, mutta kyllä monta kertaa seuraavina vuosina mietin että ei ole mahtanut sinulla olla helppoa ”firman” hommissa. Hienoa työtä, kaikin puolin.

  • Firmassa töissä

   Hyvä vastaus tuo kyllä on, ja näkemyksesi on hyvin perusteltu.
   Itse näen tuollaisen kannanoton kuitenkin haitallisena maanpuolustusnäkökohdista katsottuna. Meillä on yhteiskunnassamme paljon ihmisiä, joiden mielestä homoseksuaalien ei pitäisi saada mennä naimisiin tai että homopareille eivät kuuluisi samat oikeudet kuin heteropareille. Näiden ihmisten silmissä Puolustusvoimien tai sen henkilökunnan poliittinen kannanotto Priden puolesta on negatiivinen ja herättää heissä negatiivisia tunteita Puolustusvoimia kohtaan. Meidän tehtävänämme on olla kuitenkin koko kansan Puolustusvoimat, ja tästä syystä olisi hyvä olla ottamatta kantaa suuntaan tai toiseen, koska me menetämme kansanosien tukea ja kannatusta siten.
   Vastaavasti, herra paratkoon, jos joku vanhoillisempi virkaveljemme saa tästä suivaantuneena idean ottaa julkisesti kantaa ”Aito avioliitto” -vastaliikkeen puolesta, se olisi hyvin haitallista imagolle, ongelmallisempaa siinä kun on vielä se, että senkin kannattajat uskovat olevansa hyvän asian kannalla, vaikka liberaalimmasta näkökulmasta eivät olekaan. Media tietenkin rummuttaisi sitä paljon suuremmin, mutta osa kansasta tykkäisi siitä, ja osa paheksuisi, kuten tässäkin. Ammatillisesta näkökulmasta en pidä kummastakaan, mutta tietenkin tämä skenaario olisi omasta mielestänikin hiukan kärjistys, koska se vastustaisi vallitsevaa ihmisoikeusnäkemyksien kehitystä – mutta sen imagolliset vaikutukset olisivat kuitenkin väestössä samankaltaisia, joskin ehkä hiukan vielä negatiivisempia.
   Paras olisi mielestäni pitää kieli keskellä suuta, ja olla ottamatta kantaa suuntaan tai toiseen, jolloin välttäisimme mielensäpahoittajien huomion, ja negatiivisten tunteiden syntymisen Puolustusvoimia kohtaan. Kuten alun perin oli tarkoituskin, mutta media tarttui tiettyihin sanamuotoihin aiheuttaen taas mielensäpahoittamista siitä, että Puolustusvoimat paheksui osallistumista, vaikka kokonaisviesti oli, että PV ei halua, että näihin asioihin otetaan kantaa sotilaan ominaisuudessa.

   Lisäongelmaa tekee vielä se, että tapahtuman järjestäjällä Helsingin Setalla on oma poliittinen ideologiansa, joka on selvästi jo sijoitettavissa puoluekenttäänkin. Näin kierrellen sanottuna, oikealla se ei ainakaan ole.

   Mitä tulee siihen, että homot varusmiehet olisivat kaapissa, niin meillä yksikössämme on ollut varusmiehiä, jotka eivät ole seksuaalisuuttaan mitenkään heteroja enempää piilotelleet. Facebookista katsomalla asia on tullut harvinaisen selväksi, kun siellä on näillä ollut parisuhde lueteltuna.
   Tämä on kyllä aiheuttanut kahvihuoneessa keskustelua siitä, että aiheuttaako se kiusaamista tai ongelmia varusmiesten keskinäiseen dynamiikkaan, mutta kiusaamista ei enää muutaman viime vuoden aikana ole tullut näiden ei-kaapissa olevienkaan kohdalla ainakaan henkilökunnan tietoon, eikä myöskään mitään muita ongelmia ole havaittu. Voi tietenkin olla, että kun kantahenkilökunnan silmä välttää, jotain tällaista onkin tapahtunut, mutta ainakaan homoihin on suhtauduttu muuten yhtä toverillisesti kuin muihinkin.

   Kuten sanoit myös rasismista, se on mielestäni selkeästi suurempi ongelma Puolustusvoimissa, jopa kantahenkilökuntaa myöten. Kuitenkin yhteiskunnallinen kehitys toimii tässäkin, kun uudempien ikäluokkien väki ei enää halveksu erilaisista etnisistä taustoista tulevia, ja tällä lailla hiljainenkin halveksunta katoaa. Varsinainen aktiivinen syrjintä ja halveksuntahan on saatu muuten jo hyvin kuriin Puolustusvoimien toimin.
   Rasistinen läpänheitto on ongelmallista etenkin silloin, kun se kohdistuu henkilöihin, joista huumorilla tehdään pilaa. Sellaisissa tilanteissa se on ehdoton huonon harkintakyvyn osoitus siltä, joka sitä tekee, ellei sitten samalla kohdista itseironista läppää itseensä.

  • somesotilas

   Kiitos vastauksesta ja pitkästä pohdinnasta. Minun nähdäkseni meidän tehtävämme on olla perustuslaillinen puolustusvoimat. Se, että ”meillä on yhteiskunnassamme paljon ihmisiä, joiden mielestä homoseksuaalien ei pitäisi saada mennä naimisiin tai että homopareille eivät kuuluisi samat oikeudet kuin heteropareille” ei saa vaikuttaa siihen miten toteutamme PerL 22 § velvoitetta. Jos alkaisimme tällaiseen herkkyyteen (mitä nykyään kyllä teemmekin, kuten #pridegate osoitti) luopuisimme valtiosäännöstä sitä vastaustavien hyväksi. Koko kansan puolustusvoimat voi olla vain sellainen, jossa perustuslaki ja sen takaamat oikeudet ja vapaudet nauttivat ehdtonta arvostusta ja suojaa ja niiden rajoitukset ovat vain niin suuria kuin mitä palvelus välttämättä vaatii. Palvelus ei vaadi syrjivän mielipiteen sallimista ja huomioimista organisaationa, jokaisella on siihen oikeus, mutta organisaatio ei voi antaa sille etusijaa suhteessa perustuslakiin ja siitä sisältönsä saaviin omien tasa-arvoa ja yhdenvetaisuutta koskevien säännöstensä edelle. Kannattaa lukea tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme, henkilöstöstrategiamme ja muut keskeiset johtamistamme ja ihmisten kohtelua koskevat normimme kunnolla, niin tämän ei enää pitäisi olla kovin vaikea kysymys.

   //James

   P.S. Kadettina vm 2001 voin kertoa, että minua aikanaan suututti paraatissa mieltään osoittavat ”puunhalaajat” ja heitimme läppää siitä, että pitäisi miekan lappeella antaa isän kädestä kasvatusta. Se oli silloin hauskaa. Tänään se on osoitus siitä kuinka huonosti opimme aikanaan kunnioittamaan ja arvostamaan perusoikeuksia. Demokratiavajetta ja pilaantunutta pilssivettä, joka on syytä huuhtoa mereen. Eri foorumien kommenteista päätelleen ei perusoikeuksia vieläkään opeteta ihan tarpeeksi. Tai sitten niiden ymmärtäminen vaan vaatii kasvamista.

 4. Janne M. Korhonen

  Hyvä kirjoitus. Mielestäni suomalaisten perimmäisten vapauksien ja oikeuksien puolustaminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, ja näen seksuaalivähemmistöjen aseman itse asiassa osana informaatiosotaa, jota koko ajan käydään ihmisten mielistä. Idästä tulee nytkin homovastaisuuden tympeitä tuulahduksia ja, epäilen vahvasti, tähän liittyvää trollausta ja propagandaa jolla yhteiskuntaamme pyritään hajottamaan. Tätä vastaan taistellaan Priden kaltaisissa tapahtumissa aivan samoin kuin uskonnonvapauksiakin uhannutta vihollista vastaan käytiin jouluaattona 1939 paitsi asein, myös virsiä veisaten.

  Ymmärrän näkemyksen Puolustusvoimien henkilöstön pidättäytymisestä politiikan teosta, mutta tämän näkemyksen vieminen loogiseen johtopäätökseensä tarkoittaisi, että PV:n henkilöstö ei voisi tehdä mitään mikä voisi vaikuttaa poliittiselta – mikä tarkoittaa myös maanpuolustustyötä ja viime kädessä maanpuolustusta itsessään. Henkinen maanpuolustus ja informaatiosodankäynti on etenkin nykyään hyvin tärkeä osa kokonaismaanpuolustusta, ja arvojemme ja vapauksiemme osoittaminen ja niiden julkinen puolustaminen on tärkeä osa tätä. Rajankäynti sopivan ja ei-sopivan toiminnan välillä on tietenkin vaikeaa ja joudutaan harkitsemaan pitkälti tapauskohtaisesti, mutta näinä aikoina näkisin mieluummin erehdysten tapahtuvan suurempien vapauksien suuntaan.

  Kirjoitinkin aiheesta ja toivon, että ensi vuonna vapauksiamme voitaisiin juhlia myös Pridessä, myös Puolustusvoimien tai vähintään sen henkilökunnan toimesta.

  http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219652-avoin-kirje-puolustusvoimien-johdolle-suomalaisten-vapauksia-on-puolustettava

 5. Janne M. Korhonen

  PS. käsittääkseni Puolustusvoimien henkilökuntaa osallistuu virkapuvussa mm. MPK ry:n tapahtumiin ja erilaisiin muihin maanpuolustushenkeä edistäviin tapahtumiin. Koska rajankäynti siitä, mikä oikeastaan on poliittinen tapahtuma tai poliittista osallistumista on suuresti subjektiivista, pidän ongelmallisena jos PV:n henkilökuntaa kielletään osallistumasta vaikkapa Prideen. Samoilla perusteilla kun voitaneen kieltää osallistuminen varsin monenlaiseen toimintaan.

  Puoluepoliittiseen toimintaan osallistumisen kiellon ymmärrän hyvin, ja sitä kannatan täysin. Mutta koska lähes kaikki toimintamme on jollain tavoin poliittista, poliittisen toiminnan kieltäminen kokonaan tarkoittaisi käytännössä joko älyllisesti epärehellistä kieltoa osallistua tiettyihin poliittisiin tapahtumiin, tai sitten tasapäistävää kieltoa pidättäytyä monista mitä hyödyllisimmistäkin tapahtumista.

 6. Marcus

  Osallistuminen pride-tapahtumaan ja (instituutiota vaaliva) arvokas käyttäytyminen ei sulje toisiaan pois. Puolustusvoimat voisikin hyvin luoda itsensä näköiset ohjeistukset, miten vapautta vaalitaan uniformussa – tai yksinkertaisesti toistaa, että nykyiset ohjeet eivät poissulje pride-tapahtumaa.

  • somesotilas

   Hyvä Marcus,
   olen täysin samaa mieltä. Onneksi pv:n johto korjasi hyvin linjaustaan tästä. Pv:n osallistuminen organisaationa on resurssikysymys (ja sukupolvikysymys), mutta katsotaan sitä joskus aurinkoisemmalla kelillä.
   //James

  • alik

   Pride kulkue vain valitettavasti on rehellisesti tarkasteltuna luonteeltaan jotain ihan muuta kuin arvokasta käyttäytymistä korostava.

   Henkilökohtaisesti en usko edes monien seksuaalivähemmistöjen edustajien kokevan tätä karnevaalia omanaan, koska ainakin minä uskon, että vähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat pohjimmiltaan aivan samanlaisia ihmisiä kuin me muutkin eikä meitä kaikkia tuollainen mesoaminen todellakaan kiinnosta saati että sitä kuvailisi termeillä ”arvokkaasta käyttäytymisestä”.

   Eikai kukaan ole vaatinut ettei pv:n henkilökunta saisi osallistua Prideen. Tässähän on nyt kysymys mihin PV:n henkilökunta osallistuu virka-asussaan. Virka asussa esiintyminen on ongelmallista, koska silloin edustetaan työnantajaa. En edes ymmärrä miksi ihmeessä sinne pitäisi virka-asussa mennä? Eihän siellä muutkaan missään virkapuvuissa tai työasuissa heilu.

 7. Jukka

  ”Niiden, jotka kyseenalaistavat ja arvostelevat sotilaan osallistumista Pride-kulkueeseen tulisi puolestaan kyetä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:”

  ”Miksi Te ette seiso lujasti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon takana?”

  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat illuusiota ja haihattelua. Jos ne eivät olisi, ei meillä olisi kerjäläisiä kadunkulmissa. (En myöskään jaa rahaani ja ruokaani köyhien ja nälkäisten kanssa.)

  ”Miksi Te ette uskalla taistella yhteiskunnassa erityisen haavoittuvaisten ryhmien puolesta?”

  Uskallanpas: taistelen niin jehovan todistajien, kommunistien kuin anarkistienkin puolesta. Tärkeintä on vapaus ajatella ja puuhastella, myös vastenmielisiä juttuja.

  ”Mitä yhteiskuntamme perusoikeuksia, vapauksia ja arvoja Teidän mielestänne viranomaisten ei tulisi ilmentää tai turvata?”

  Turvallisuusviranomaisten tulee pysyä omalla tontillaan, eivätkä rientää ilmentämään oman tehtävänsä kannalta toissijaisia, vaikkakin sinänsä joillekin tärkeitä vapauksia ja arvoja, jotka kulloinkin ovat pinnalla, tai joista ei ole laajaa yksimielisyyttä.

  ”Miksi Te ette ole mukana Pridessa?”

  Se olisi minusta kiusallista ja jopa vastenmielistä. (En myöskään ole tangomarkkinoilla.)

  • somesotilas

   Hyvä Jukka!

   Kiitos. En oikein tiedä mitä tuohon sanoisin. Menisi nihilismin puolelle. Mutta otan yhdestä kopin:

   Turvallisuusviranomaisten tulee pysyä omalla tontillaan, eivätkä rientää ilmentämään oman tehtävänsä kannalta toissijaisia, vaikkakin sinänsä joillekin tärkeitä vapauksia ja arvoja, jotka kulloinkin ovat pinnalla, tai joista ei ole laajaa yksimielisyyttä.

   Laaja yksimielisyys vallitsee seuraavasta: ”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

   Tämä tarkoittaa kaikkea julkisen vallan toimintaa ja myös sitä että julkisen vallan on korjattava epäkohtia ja pyrittävä parantamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tässä uskon, että pv:n työntekijöiden osallistuminen Pride-kulkueeseen on hyvä signaali. Se lähteekö Puolustusvoimat organisaationa Prideen on resurssikysymys.

   //James

 8. Hannu Mononen

  ”Merivoimien palveluksessa oleva ylikersantti Juho Pylvänäinen osallistui kulkueeseen palveluspuvussa. Asia sai paljon myönteistä julkisuutta, jota toivottavasti Puolustusvoimat osaa arvostaa ja hyödyntää roolissaan koko kansan puolustusvoimina.”

  Miten niin koko kansan? Entäpä sitten ”inhottava, ihmisten kunniaa loukkaava kirjoittelu aiheesta” – eikö se vielä kerro riittävästi, että kansa jakautuu jyrkästi tässä tunnelatautuneessa kysymyksessä (jolla on joillekin jopa periaatteellista merkitystä mm. uskonnollisista syistä), ja todennäköisesti kyseiseen kirjoitteluun lähteneet edustavat vain jäävuoren huippua siitä kansanosasta, joka on saanut tarpeekseen Pridesta?

  Jos on tarkoitus, että maanpuolustus on jatkossakin suomalaisten yhteinen asia, Puolustusvoimilta on viisautta pitää voimassa tähänastinen kaukonäköinen periaatteensa pysytellä erillään puoluepolitiikasta ja mielenosoituksista niin puolesta kuin vastaan erilaisissa kansaa jakavissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, joilla ei ole varsinaista yhteyttä maanpuolustukseen.

  Asia muuttuu tietenkin aivan toiseksi, jos päätetään hylätä Puolustusvoimien tähänastiset tehtävät ja otetaan niiden tilalle vaikkapa yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen, poliittinen korrektius ja erilaisten muotivirtausten seuraaminen. Päätösvalta ei siinä kuulu yksittäisille sotilaille eikä siviileille, vaan menettelytavoista säätää laki.

  Toki kantahenkilökunnallakin on täysi oikeus halutessaan vaihtaa työnantajaa ja omistautua täysiaikaisesti erilaisten maailmankatsomustensa ajamiselle, jos kutsumus siihen on maanpuolustustyötä vahvempi.

  Jos lähdetään sotilaspuvussa ryhdikkäästi mielenosoituskulkueisiin minkä tahansa kiistanalaisen asian puolesta tai samalla oikeudella vastamielenosoituksiin sitä vastaan, mitä se merkitseekään kansan yhtenäisyydelle ja asenteelle asevelvollisuus / reserviläisjärjestelmää kohtaan? (Eikö muuten tasa-arvonkin pitäisi johdonmukaisimmillaan merkitä mm. sotilasarvoista ja komentosuhteista luopumista?)

  ”Organisaationa Puolustusvoimat ei ole mukana Pridessa ja on sisäisesti aika vaikeaselkoinen, tuskainen ja ristiriitainen asian suhteen.”

  Jos näin on, sehän vain osoittaa organisaatiolta realistista ja tervettä harkintaa vaikean ja monimutkaisen, kaikkea muuta kuin ilmiselvän ideologisen kysymyksen äärellä, vaikka kirjoittajat seisoisivat miten vankkumattomasti tahansa oman henkilökohtaisen idealistisen mielipiteensä takana. Kysymys on kuitenkin yksilöiden henkilökohtaisia mielipiteitä suuremmista asioista, ja pragmaattisesti kansan luottamuksesta Puolustusvoimiiin, joita ylläpidetään turvaksemme pahojen päivien varalta — eikä asenneilmaston muuttamiseksi siihen tai tähän kiistakysymykseen.

  Korostan, että pedofiliaa lukuun ottamatta kenenkään seksuaalinen suuntautuminen ei mielestäni ole mikään ongelma eikä huolen aihe ja yleisesti kannatan mahdollisimman pitkälle menevää yksilönvapautta asiassa kuin asiassa niin kauan, kuin se ei loukkaa muiden vapautta. Tarvitseeko intiimejä yksityisasioita tai niitä koskevia vapauksia esitellä huomiohakuisissa kulkueissa, on sitten asia josta kukin olkoon mitä mieltä haluaa, niin kauan kuin kullekin jää vapaus valita itse seuraako tällaisia performansseja vai ei.

  Seksuaalisuuteen liittyvien tasa-arvo- ym. hankkeiden järjestäytynyt ajaminen sen enempää kuin vastustaminenkaan ei mielestäni edelleenkään kuulu Puolustusvoimille eikä sen virka-asussa palvelevalle henkilöstölle, jonka alkuperäinen varsinainen tehtävä on yhteiskunnalle sekä oleellisempi että tärkeämpi.

  • somesotilas

   Hyvä Hannu!

   Kiitos pitkästä ja asiallisesta vastauksesta! Puolustusvoimien tehtävänä on mm. kansan perusoikeuksien turvaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen.

   Nämä tehtävät, kun huomioi yleisen asevelvollisuutemme, edellyttävät meiltä myös yhteiskunnallista läsnäoloa rauhan aikana ja sitä että uskallamme näkyä niissä foorumeissa joissa perusoikeuksia vaalitaan ja vaikuttaa silloin läsnäolollamme maanpuolustushenkeen.

   Palveluksen on myös oltava henkisesti turvallista kaikille. Homojen ei tarvitse olla kaapissa kuusi kuukautta enää. Itse en ole homo, vaan neekeriksi haukuttu. Se ”huumoriläppä” ei liittynyt mitenkään palvelukseen ja ihoani en voinut hangata valkoiseksi. Olen syntyperäinen suomalainen, joten näin tämän ohitse ja taakse, mutta tiedän HBT-ihmisiä, joiden palveluksesta asenteet ovat tehneet mahdottomat. Ja tiedän myös maahanmuuttajia, jotka eivät ole pystyneet katsomaan ”huumoriläpän” ohitse. Tämän takia puolustusvoimien olisi tärkeä olla siellä missä naisten asemaa, maahanmuuttajien kotoutumista ja muiden vähemmistöjen asemaa osana yhteiskuntaa turvataan. Silloin heidän on helppo puolustaa yhteiskuntaa ase kädessä.

   Puolustusvoimat ei joka paikkaan ehdi ja resursseja on karsittu. Se on ihan järkevää. Mutta silloin juuri on hyvä, että voimme sallia aktiivisten sotilaidemme ja siviiliemme edustaa meitä. Reippaasti ja ryhdikkäästi, kuten Juho teki.

   Jäämme varmaan erimielisiksi tästä, mutta tässä minun ajatuksiani aiheesta. Pahoittelen toistoa, jos sellaista tuli.

   //James

  • alik

   Maanpuolustustahdon edistäminen vain toteutuu tässä nyt todella huonosti. Todellinen vaikutus on todennäköisesti negatiivinen, monelle saattaa tulla olo, että mikäli pv:stä on tullut joku vasemmistoliberaalien sateenkaariaate voi sen sotilaspassinkin palauttaa turhana. Myös iltapäivälehtien kyselyssä tai kommenteissa pv:n osallistumista ei varsinaisesti toivotettu pelkästään ilolla vastaan. Yhteiskunnallista läsnäoloa voi harjoittaa muuallakin kuin Pride kulkueen tapaisessa vahvasti poliittisessa ja provokatiivisessakin tapahtumassa.

   Puolustusvoimilla varmasti riittää ihan tarpeeksi (tärkeää) työtä siinä, että syrjintä ja simputus yms. saadaan kitkettyä ja pidettyä oman talon sisältä pois. Laajemmat tasa-arvon edistämiset voi jättää niille viranomaisille, jotka ovat siihen tehtävään valittu ja joiden ei tarvitse murehtia maanpuolustuksesta.

   Tarkoitusperäsi on tässä varmasti hyvä ja oikea, mutta valitettavasti keinot jättävät nyt paljon toivomisen varaa.

 9. Juhani Putkinen

  Tietääkseni on edelleen kiellettyä osallistua sotilasvirkapuvussa mielenosoitukseen.

  Kyseinen kulkue on selvästi mielenosoitus, joten siihen osallistuminen sotilasvirkapuvussa on kiellettyä.

  Jos mielenosoitukseen osallistuminen sotilasvirkapuvussa sallitaan, niin se pitää sallia kaikenlaisissa mielenosoituksissa ja vastaavissa tilaisuuksissa.

  • somesotilas

   Hyvä Juhani!

   Mielenosoitukseen osallistuminen on kiellettyä. Kulkue ei ollut mielenosoitus. Se on Helsingin poliisin edustajan ilmoitus asiasta.

   //James

 10. Alik

  Silloin, ei niin kauan sitten, kun varusmiespalveluksen suoritin edellytettiin sotilaallista käytöstä. Ja siinä ei mielestäni ole edelleenkään mitään vikaa. Sotilas ei ole mikään sirkuspelle, eikä siten mihinkään karnevaaliin pitäisi yhdelläkään sotilaalla olla virkapuvussa tarvetta osallistua. Se on yhdentekevää minkä asian puolesta marssitaan, kun ollaan yhdenvertaisia niin silloin joka tilaisuudessa on samat säännöt, marssittin sitten liberaalien tai fasististen arvojen puolesta. Kummassakaan kulkueessa en näe toivottavana tai tarvittavana heikentää puolustusvoimien uskottavuutta ja sen neutraaliutta.

  • somesotilas

   Hyvä Alik!

   Sinulla on mielipiteeseesi oikeus. Nyt on kuitenkin tullut selväksi, että yksittäisellä sotilaalla on oikeus sotilaspuvussa osallistua tapahtumiin, joissa edistetään perusoikeuksia ja jotka eivät ole ristiriidassa puolustusvoimien arvojen ja tehtävän kanssa.

   //James

  • alik

   Selväksi se on tullut, mutta se ei silti tee siitä ollenkaan viisaampaa.

   Jäämme nimittäin odottamaan, koska ensimmäinen puolustusvoimien sotilas on puolustusvoimien arvojen mukaisesti marssimassa väkivaltaa vastaan Soldiers of Odinin partion rinnalla.

   Ylhäällä on ollut pitkiä ja hyviä kommentteja miksi tälläinen (tosiasiallisesti poliittinen) toiminta on tulella leikkimistä, josta tähän asti puolustusvoimat on pysynyt hyvin viisaasti kaukana.

  • Janne M. Korhonen

   Jos Soldiers of Odin tosiaan marssisi väkivaltaa vastaan ja jos se olisi väkivaltaa ja syrjintää vastustava järjestö, tässä ei olisikaan mitään ongelmatonta.

   Mutta koska sen ajamat tavoitteet ovat tosiasiallisesti perus- ja ihmisoikeuksia kuten yhdenvertaisuutta rajoittamaan pyrkiviä tai suoranaisesti niiden kanssa ristiriidassa, Puolustusvoimien henkilöstöä ja toimintaa velvoittava Perustuslain 22§ julkisen vallan käyttäjien velvollisuudesta edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista yhdessä Laki Puolustusvoimista 42§ asettaman ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitteen kanssa antaisi luultavasti perusteet sen tällä hetkellä Suomessa vaikuttavan Soldiers of Odinin kanssa marssivaan ammattisotilaaseen kohdistuville kurinpitotoimille, kenties erottamiselle. Asiaan ei olisi vaikutusta, marssisiko virkapuvussa vai ilman, tai vapaa- vaiko työajalla.

   En ainakaan suosittele kokeilemaan.

  • alik

   En ymmärrä, kuka ne tosiasialliset tavoitteet oikein määrittelee? Jos se on Pridessä okei niin sen on kyllä oltava okei muuallakin. Miten on mahdollista, että puolustusvoimat ottaa jonkun poliittisen kannan ja alkaa määritellä missä saa marssia ja missä ei? Siinä vaiheessa on sitten aika palauttaa sotilaspassi kun meno muistuttaa jotain punakaartia tai suojeluskuntaa.

   Lisäksi tässähän ollaan jo päätelty, että Pride ei ole mielenosoitus vaikka siellä kovasti ollaan jotain mieltä. Eli pieni tosiasioiden kaunistelukaan ole selvästikään PV nyt päätetyn linjan mukaan mikään ongelma.

   En työskentele tai muuten oleile PV:llä, mutta mieleeni ei tulisi missään nimessä lähteä ominpäin työnantajani nimissä sen enempää Prideen kuin muuallekaan sekoilemaan. Toivotaan nyt kuitenkin että PV:n henkilöstön oikealle päin kallellaan olevilla edustajilla on edes vähän enemmän harkintakykä kuin vasemmistosiivellä.

  • somesotilas

   Hyvä alik,

   Jannen vastaus on erittäin hyvä ja perusteellinen. ”Jos se on Pridessa okei niin sen on oltava muuallakin” on analogia, joka on yleisen oikeusperiaatteen vastainen. Kokoontumisvapaus käytettynä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon (perusoikeuksia) edistämiseen ei ole sama kuin kokoontumisvapaus käytettynä syrjinnän tai muun oikeuden tai vapauden rajoittamiseksi.

   Pride ei ole mielenosoitus, siitä ei enempää. Tarkasta faktasi Helsingin poliisilta, äläkä väitä että Puolustusvoimat mitään kaunistelisi, koska asiasta vastuulliset tahot ovat järjestäjät ja poliisi. Se että Pride ei ollut mielenosoitus mahdollisti ylik Pylvänäisen osallistumisen.

   //James

   P.S. Huoli pois, minäkin olisi 10–15 vuotta sitten ajatellut ja vängännyt samoin. Olin kerran kadettina paraatissa, jossa oli ”punavihervassari” mielenosoittajia. Mietimme taukopaikalla, että sietäisi miekan lappeella vähän antaa puunhalaajille kyytiä. Se oli silloin hauska ja yvä läppä, mutta nyt se on selvä osoitus siitä perusoikeuksien ymmärtämisen ja kunnioittamisen vajeesta mitä nuorilla on. Kun sitä ei myöskään opetettu, niin jotkut meistä siirsivät samaa ajatusmaailmaa ja -mallia varusmiehiin. Ja homot pysyivät nätisti kaapeissaan 6, 9 tai 12 kuukautta.

  • alik

   Olet nyt vain yksiselitteisesti väärässä. Yhtälainen oikeus mielipiteenvapauteen on myös väärillä mielipiteillä. Tämä ei ole totalitaristinen yhteiskunta. On jopa surullista, että puhut samaan aikaan tasa-arvosta kun kiellät ihmisiä olemasta väärää mieltä. Selvästi ymmärrys siitä mitä tasa-arvo ja mielipiteenvapaus tarkoittaa on nyt jäänyt ilmeisesti puolitiehen.

   Helsingin poliisi voi kutsuta tapahtumaa miksi tahansa kuten PV. Ei se silti tosiasioita muuksi muuta. Toki vanha Saksalainen viisaus kertoo, että kun valheen toistaa riittävän monta kertaa se muuttuu totuudeksi. Wikipedia määrittelee mielenosoituksen näin: ”Mielenosoitus on sananmukaisesti mielipiteen ilmaus jossa yleensä useampi kuin yksi henkilö tahtoo vaikuttaa yleiseen päätöksentekoon ja ilmaista oman mielipiteensä. Mielenosoitukset ovat usein rauhallisia mutta ne voivat karata käsistä. Mielenosoituksessa käytetään ainakin kahta erittäin merkittävää vapautta ja oikeutta, sananvapautta ja kokoontumisvapautta.”

   En tiedä miten Helsingin poliisin mielenosoituksen määrittelee, mutta yleisen määritelmän mukaan kyllä Pride nyt vain on mielenosoitus.

   Mitä tulee tuohon jälkikirjoitukseen niin selvästi et ole ajatellut samoin 10-15 vuotta sitten, etkä ajattele vieläkään. Toivottavasti se asioiden tarkastelu laajemmassa perspektiivistä kuitenkin sieltä herää. Kuten sanoin tavoite on sinänsä ihan oikea. Keinot ovat aivan täydellisen väärät ja suorastaan vaaralliset kun kerran puhumme puolustusvoimista.

  • Janne M. Korhonen

   ”Yhtälainen oikeus mielipiteenvapauteen on myös väärillä mielipiteillä. Tämä ei ole totalitaristinen yhteiskunta.”

   Ei niin. Ja kaikilla, myös ammattisotilailla, on oikeus mielipiteeseensä. Tämä on ehdottoman tärkeä arvo. Se, mikä nettikommentaattoreilta vain usein jää huomaamatta, on se, että mielipiteen ilmaisemisella voi olla seurauksia, etenkin jos niitä ilmaisee lainsäädännön erityisesti ohjaama julkisen vallan käyttäjä. Tässä tapauksessa esimerkiksi ammattisotilas, joka rikkoisi mainitun perustuslain 22§ ja lain Puolustusvoimista 42§ mainittuja ohjeita ammattisotilaan ja julkista valtaa käyttävän velvollisuuksista, voisi joutua siitä vastuuseen. Esimerkisi syytteeseen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä tai jopa rikkomisesta, jos hän toiminnallaan toimisi vastoin perustuslain 22§ julkisen vallan käyttäjille määriteltyä velvollisuutta edistää ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista.

   Näitä asioita ei ole päätetty huutoäänestyksellä eikä niistä päätä Puolustusvoimat, vaan niistä on päättänyt Suomen kansa demokraattisesti vapaissa vaaleissa valitsemiensa edustajien välityksellä asiaankuuluvassa lainsäädäntöjärjestyksessä. Perustuslain, siinä määriteltyjen oikeuksien, vapauksien ja velvollisuuksien tapauksessa määrittely on tehty peräti perustuslain säätämisjärjestyksessä eli 2/3 enemmistöllä kahden eri eduskunnan toimesta. Kyseessä ei siis ole mikään punikkitemppu, vaan niin perustavanlaatuinen kansan osoitettu tahto kuin tässä maassa on mahdollista olla.

   Jos ammattisotilas osallistuisi esimerkiksi Soldiers of Odinin järjestämään toimintaan, tarkasteltaisiin varmasti tämän järjestön tavoitteita esim. Suojelupoliisin ja muiden viranomaisten keräämän aineiston sekä järjestön ja siinä toimivien historian perusteella. Jopa kaltaiselleni maallikolle on varsin selvää, että järjestön toiminta, vaikka sikäli laillista lieneekin, ei edistä esimerkiksi perustuslain 6§ mainittuja oikeuksia vaan päinvastoin pyrkii niitä rajoittamaan. Näin ollen järjestön toimintaan osallistuva ammattisotilas mitä luultavammin loukkaisi perustuslain 22§ (julkista valtaa käyttävänä) ja luultavasti lain Puolustusvoimista 42§ (ammattisotilaan käyttäytymisvelvoite). Tällä ammattisotilaalla olisi toki oikeus mielipiteeseensä ja vaikkapa Soldiers of Odinin kannattamiseen, mutta esimerkiksi ylläolevien pykälien nojalla kansan edustajiensa välityksellä osoittama tahto ylläpitää ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia ja niiden toteutumista johtaisi luultavasti seuraamuksiin, jos mielipiteestä tehtäisiin julkinen.

   Viime kädessä asian ratkaisisi tapauskohtaisen harkinnan jälkeen tietenkin tuomioistuinjärjestelmämme, eri asteineen. Ja näin sen kuuluukin olla, nimenomaan siksi kun tämä ei ole mitään huutoäänestystä tai punakaartia.

  • alik

   Janne, tässä on vain sellainen perustavanlaatuinen asia, että oikeus mielipiteeseen on eri asia kuin oikeus mielipiteeseen puolustusvoimien virka-asussa eli puolustusvoimien edustajana. Kritiikki kohdistuu nimenomaan esiintymiseen virka-asussa.

   Mitä tuohon Odiniin tulee, niin jo moottoripyöräjengien toteaminen rikollisjärjestöiksi tuntuu olevan erittäin hankalaa. Käytäntö tuskin on ollenkaan niin itsestäänselvä tai suoraviivainen kuin kuvittelet.

  • Janne M. Korhonen

   Kysymys ei edelleenkään ole oikeudesta mielipiteeseen vaan siitä, että Puolustusvoimien henkilökunta on PerL 22§ mukaan velvoitettu edistämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Siis VELVOITETTU. Ylikersantti Pylvänäisen näkemys tästä ja asiaa koskevasta Puolustusvoimien sisäisestä ohjeistuksesta (joka on laadittu Puolustusvoimia koskevan lain perusteella) sisälsi nyt Prideen osallistumisen. Periaatteessa hän otti riskin, koska jos Pride olisi esim. ajanut PerL 6§ vastaisia tavoitteita, häntä oltaisiin nyt rankaisemassa.

   Prideen osallistumisessa on kuitenkin vaikea nähdä mitään moitittavaa, koska seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus on tarkalleen lainsäätäjän tarkoittamassa mielessä sellainen asia, jota julkisen vallan käyttäjät on PerL 22§ nojalla VELVOITETTU edistämään. Ja kas: näin onkin lakia ja lainsäätäjän tahtotilaa – ellei peräti toiminta-ajatusta – tunteva Puolustusvoimien johto linjannutkin esim. kommodori Engströmin suulla. Luota nyt hyvä mies (?) Puolustusvoimiin ja lailliseen valtiojärjestykseemme!

   Sekoitat nyt myös toiminnan rikollisuuden ja tavoitteiden tarkastelun. PerL 22§ tai laki Puolustusvoimista 42§ ei edellytä moitittavan tai kielletyn toiminnan olevan rikollista; rikolliseen toimintaan osallistumisesta säädetään erikseen esim. rikoslaissa.

 11. Juhani Putkinen

  Olisiko sitten vastaavasti sallittua osllistua sotilasvirkapuvussa kulkueeseen jossa vaaditaan Venäjää palauttamaan ”Karjala” takaisin oikealle omistajalleen Suomelle?

  • Juhani Putkinen

   Niin, minä olen osallistunut sellaiseen kulkueeseen Eduskuntatalolta Venäjän suurlähetystön eteen – mutta ei olisi tullut mieleenkään tehdä sitä sotilasvirkapuvussa. Oli siviilipuku jonka rintaan olin ommellut Suomen lipun ja myös Suomen leijonavaakunan.

   Vastaavasti Virossa osallistuin mielenosoitukseen Venäjän suurlähetystön edessä, mutta kun mukana ei ollut mitään siviilivaatteita niin jouduin vetämään maastopuvun yläosan (merkkeineen) suojaksi toiseen sotilasvirkapukuun kuuluvan takin josta poistin merkit – ja tietysti olin ilman virkapuvun päähinettä kokardeineen.

   Tämä ei ole niin yksinkertainen asia kuin jotkut näyttävät luulevan.

  • Janne M. Korhonen

   ”Tämä ei ole niin yksinkertainen asia kuin jotkut näyttävät luulevan”

   Oikeastaan se on, ja asia taitaa kiteytyä tuohon mainittuun Laki Puolustusvoimista 42. pykälään.

   Näin äkkipäätä voisin kuvitella montakin tapaa miten osallistuminen Karjalan palauttamista vaativaan mielenosoitukseen voisi olla omiaan vaarantamaan luottamuksen PV:n toimintaan, siinä missä Perustuslaki 6. pyk takaaman yhdenvertaisuuden puolesta marssimisessa (mikä on hyvin linjassa Perustuslain 22 pykälän kanssa) on vähän hankala nähdä vastaavia ongelmia.

   Toki kukin ammattisotilas voi itse asiaa kokeilla, raastuvassahan nämä sitten selviävät.

  • somesotilas

   Hyvä Juhani,

   Peitit asepukusi. Hävisikö sinusta samalla sotiluus ja katosivatko sotilaan velvollisuudet? Jos näin kävi, niin kysy itseltäsi oliko niitä koskaan. Asia on hyvin yksinkertainen. Minäkin olen halunnut osallistua mielenosoituksiin, mutta en ole edes harkinnut tekeväni sitä edes naamioituneena. Koska sotiluus ei sillä häviä ja sotilasta koskevat velvoitteet eivät poistu.

   //James

  • Juhani Putkinen

   James, minä en naamioitunut vaan olin selvästi tunnistettavissa Juhani Putkiseksi – minä noudatin sääntöä ettei sotilasvirkapuvussa saa osallistua mielenosoitukseen.

 12. alik

  Luin toisaalta aivan erinomaisen kommentin, joten haluan lainata sen vielä tähän vähän ajatusta herättämään siitä, että mistä tässä oikein on pohjimmiltaan kysymys:

  ”Sodan aikana puolustusvoimien esimiesasemissa olevilla on laillinen päätösvalta ja käskyvalta ratkaisuissa, jotka vaikuttavat heidän alaistensa elämän ja kuoleman todennäköisyyteen.

  Luottamus vallankäytön oikeudenmukaisuuteen ei tällöin ole ihan vähäpätöinen asia.

  Lähtemällä mielenosoituskulkueisiin ajamaan näkyvästi yhtä näkökulmaa asioissa, joista ei ole vallitsevaa yhteiskunnallista yksimielisyyttä, ei ole omiaan herättämään perimmäisessä tehtävässä tarvittavaa luottamusta.”

  • somesotilas

   Hyvä alik,

   Perusoikeuksista on olemassa laaja yhteiskunnallinen yksimielisyys. Sen nimiä ovat valtiosääntö ja perustuslaki. Sen noudattaminen, toteutumisen edistäminen ja vaaliminen herättää luottamusta. Pelkään enemmän niitä äärioikeistolaisia SS-, SVL-, ja SoO-ihmisiä ja mitä he sodan tullen tekisivät sotavangeille, siviileille, naisille, lapsille ja omaisuudelle. He kantavat kyllä ylpeinä isänmaan symboleita, mutta heidän tekonsa ja sanansa eivät anna heistä kuvaa eettisesti toimintakykyisinä sotilaina.

   //James

  • alik

   Tässä nyt on selvästi erittäin keskeinen asia mitä et suostu ymmärtämään. Pride on poliittinen vasemmistolainen tapahtuma. Ei Pridellä ole mitään yksinoikeutta tasa-arvoon vaikka he sitä ovat kovasti yrittäneet hankkia. Kyllä tasa-arvoa voi aivan hyvin ajaa osallistumatta vasemmistoliberaalien poliittisiin mielenilmauksiin.

   Prideen osallistuminen ei todellakaan herätä minkään valtakunnan luottamusta kuin pienessä (äänekkäässä) osassa kansaa. Suosittelen, että menet ihan itse lukemaan vaikka iltapäivälehtien kommenttipalstoja aiheesta ja katsomaan kuinka paljon luottamusta nämä PV:n linjaukset ovat reserviläisiltä keränneet.

  • somesotilas

   Hyvä alik,

   Pride on tapahtuma, joka ei omista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eikä ole näin väittänyt tekevänsä. Sen vasemmistolaisuudesta en ole varma koska Yhdysvaltain suurlähetystö on ollut Pridella mukana, kuten myös eduskuntapuolueiden edustajia. Tällä kertaa Pridessa näkyi vihreät, SDP, vasemmistoliitto ja kokoomus.

   Suosittelen että tarkastat faktat ennen kun alat jakelemaan epiteettejä ja asettamaan tapahtumia poliittiselle kartalle.

   Äänekkäitä ovat olleet tykkääjät ja vielä äänekkäämpiä ovat olleet vastustajat, joista jotkut ovat jopa suoltaneet yhteensä satoja yksittäisiä viestejä eri medioihin (en mainitse nimiä, mutta lyhenteet SS, SVL ja ps kertovat varmaan tarpeeksi).

   Emme pääse tästä yhteisymärrykseen ja puolustan oikeuttasi mielipiteeseesi. Myös väärillä faktoilla, mutta silloin kyllä korjaan, kun seinälleni kirjoitat.

   Kiitos kuitenkin hyvästä keskustelusta. Lienee aika päättää tähän ja päästää muutkin ääneen suopeassa hengessä.

   //James

 13. Jeda

  Onko homoseksuaalisuus edelleen yleinen syy palveluksesta vapauttamiseen? Niin ainakin ennen oli. Tämäkin olisi hyvä tietää, kun puhutaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

  • somesotilas

   Hyvä Jeda!

   Ei ole. Meillä palvelus on henkisesti turvallista myös hbtliq-ihmisille, kuin myös naisille, maahanmuuttajataustasille suomalasille ja ihan kaikille.

   Lue: https://fmashiri.wordpress.com/2013/07/12/maahanmuuttajat-homot-ja-naiset/ saadaksesi lisätietoa aiheesta ja vähemmistöjen asemasta puolustusvoimissa. Kirjoitus on hieman kriittinen, joten pientä suodatinta sopii käyttää. Linkkejä on kuitenkin ja tuossa sarjassa on kolme jatko-osaa, jotka myös valottavat asiaa.

   Pelätä ei pidä ja meillä on nollatoleranssi. Pitää uskaltaa ilmoittaa jos joutuu epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Se on tärkeintä. Kostoa ei tarvitse pelätä, me emme ole mikään Pohjois-Korea, vaan asiat käsittelevät heti toimivaltaiset koulutetut esimiehet.

   //James

 14. Hannu Mononen

  Hyvä James,

  Mistä lähtien poliisi on ollut suomen kielen semantiikan ylin tulkitsija? Kielitoimiston sanakirjan mukaan mielenosoitus on toiminta t. teko, jonka tarkoituksena on kärjekkäästi ja huomiota herättävästi esittää jk vaatimus, vastalause, mielipide tms.
  1. joukkoesiintymisestä, tav. joukkokokouksesta. Opiskelijoiden, työttömien mielenosoitus. Hallituksen vastainen mielenosoitus. Panna toimeen, järjestää mielenosoitus.
  2. yksityisen henkilön käyttäytymisestä. Hänen vaikenemisensa oli selvä mielenosoitus. Löi mielenosoitukseksi nyrkkiä pöytään.

  Nimittipä poliisi sitä miksi hyvänsä, Pride on mielestäni kohdan 1. tarkoittama mielenosoitus, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan (eli se on poliittinen), ja siihen tulisi päteä Puolustusvoimien aiemmin noudattama ohjeistus sotilaspuvussa esiintymisestä.

  Kirjoitat: ”Palveluksen on myös oltava henkisesti turvallista kaikille. Homojen ei tarvitse olla kaapissa kuusi kuukautta enää.”

  Asiallinen kohtelu on totta kai jokaisen Puolustusvoimissa palvelevan oikeus, mutta se on eri asia kuin julkinen esiintyminen virkapuvussa yhteiskuntaan vaikuttamiseksi.

  Sotilasammatin erityispiirteisiin kuuluu sodan oloissa esimiehille annettu legitiimi päätösvalta ja käskyvalta alaisten elämän tai kuoleman todennäköisyyteen vaikuttavissa ratkaisuissa. Onko alaisen henkisesti turvallista ottaa sotilaskäskyjä esimieheltä, joka julkisesti ajaa vastakkaista henkilökohtaista näkemystä seksuaalisesta tasa-arvosta kuin alaisensa, joka kuuluu esim. vanhalestadiolaiseen herätysliikkeeseen ja uskonnollisista syistä voi pitää esimiehensä ideologista ajattelua vain synnillisenä? (Lestadiolaiset eivät pyri hakemaan vapautusta asevelvollisuudesta, vaan suhtautuvat siihen äärimmäisen tunnollisesti.)

  Puolustusvoimat kuuluu muuttaneen viisaan konservatiivista kantaansa Pride-asiassa suorastaan tuuliviirimäisen hätäisesti, mikä tekee vahinkoa maanpuolustukselle enemmän kuin oikeutta kyseenalaisesti toimineelle ylikersantille.

  Nyt on avattu Pandoran lipas, ja aika näyttää, kuinka asepuvussa kokardeineen, aselaji- ja joukko-osastotunnuksineen lähdetään jatkossa ajamaan erilaisia jaloja ideologisia kansanliikkeitä laidasta laitaan, päätyen juridis-filosofiseen inttämiseen eivätkö kussakin tapauksessa juuri kyseisen liikkeen päämäärät edusta Puolustusvoimien puolustamia arvoja.

  Mikä arvofilosofiassa voitettiin, se sotilaskurissa hävittiin — kansan yhtenäisyyden ja maanpuolustuksen tappioksi.

  Kirjoitat: ”Itse en ole homo, vaan neekeriksi haukuttu. Se ”huumoriläppä” ei liittynyt mitenkään palvelukseen ja ihoani en voinut hangata valkoiseksi.” Olen monien muiden tavoin nostanut hattua sille, kuinka Sinulla on kantti kestänyt kaikesta tuosta sosiaalisesta paineesta huolimatta, ja arvostanut korkealle sekä sotilasammatillista osaamistasi että kielellistä ilmaisuasi netissä. Kolmen afrikkalaislapsen adoptio-isoisänä jotakin kosketusta tähän aihepiiriin on itsellänikin.

  Mutta sotilasammatti ei ole mikä tahansa ala, etenkään niissä äärimmäisissä poikkeusoloissa, joihin siinä viime kädessä varaudutaan. Minulla oli kerran etuoikeus kuunnella kenraalin Adolf Ehrnroothin esitelmä kokemuksistaan Karjalan kannaksen torjuntataisteluista 1944, ja mieleenpainuvimpia yksityiskohtia siinä oli hänen miehilleen pitämänsä puheen painokas kohta: ”Minä luotan teihin rajattomasti, mutta minä en jätä teitä pulaan!”.

  Arvokasta, jos tuollainen suhde syntyy esimiehen ja johdettavien välille kovissa oloissa, ja samalla se suhde on paras tae kaikkensa antamisesta tosi paikassa. Sen erityissuhteen etukäteen suojeleminen on tarkoituksena, kun ammattisotilaan poliittisen osallistumisen oikeutta palvelusaikana rajoitetaan, ja tämän rajoitteen hyväksymisen pitäisi myös olla tiedossa etukäteen kaikille niille, jotka sotilasammatin valitsevat.

  • somesotilas

   Hyvä Hannu,

   kielitoimisto voi sanoa mitä vaan, mutta lain määritelmä mielenosoituksesta ja yleisötilasuudesta on se määräävä. Jos et tiedä mikä laki, niin etsi finlex.fi:stä 530/1999 ja siihen yksityiskohtaiset perustelut hallituksen esityksestä 145/1998. Palaa sitten semantiikkaan, jos vielä huomaat ristiriitoja. Hallintovaltaa käyttävä ja lakia toiminnassaan soveltava (Huom: ei tulkitseva!) poliisi on tässä oikeassa.

   Turvallista ja luotettavaa on noudattaa kuria ja järjestystä organisaatiossa, joka myös itse noudattaa tarkoin lakia. PerL 22 § on tässä se määräävä. Vaikka alainen olisi sitä mieltä, että homot on kivitettävä ja julkihomoesimies pitäisi ampua, niin ongelmaa ei synny, kun jokainen tarkoin pidättäytyy laissa ja sen vapauksissa ja oikeuksissa ja niissä rajoituksissa, jotka ovat palveluksen kannalta aivan välttämättömiä ja jotka on ohjesäännöllä tai muulla määräyksellä saatettu voimaan. Mitään perusoikeuksia rajoittavia kieltoja näiden ulkopuolella ei voi olla, koska se on laillisuusperiaatteen vastaista, johon oikeusvaltiomme viranomaiset nojaavat.

   Esittämäsi perusoikeuksia rajoittavien mielipiteiden huomioiminen johtaa lopulta epäselvyyteen siitä mikä on sallittua ja mikä ei, mikä on oikein ja mikä taas väärin. Sotaväessä sotaväen tavalla – puolustusvoimien tapa on valtiosääntö, perustuslaki ja sen takaamat perusoikeudet ja viranomaisen tehtävä. Voi olla että lestadiolainen varusmies on sitä mieltä että homot eivät ansaitse oikeutta avioliittoon. Se on kuitenkin perusoikeutena nykyään taattu, joten sen kanssa on vain elettävä. Myös kokoontumisvapaus on taattu. Kun se tapahtuu perusoikeuksia kunnioittaen ja niitä edistäen se on ongelmatonta. Kun se on syrjivää ja pyrkii rajoittamaan muiden perusoikeuksia se on väärin eikä sovi sotilaalle.

   Sanot, että ”sen erityissuhteen etukäteen suojeleminen on tarkoituksena, kun ammattisotilaan poliittisen osallistumisen oikeutta palvelusaikana rajoitetaan, ja tämän rajoitteen hyväksymisen pitäisi myös olla tiedossa etukäteen kaikille niille, jotka sotilasammatin valitsevat.”

   Olet oikeassa yhdistymisvapauden suhteen; en saa osallistua puoluepoliittiseen toimintaan. Olet oikeassa politiikan suhteen; en ole vaalikelpoinen kansanedustajaksi. Muutoin kuvittelemiasi rajoituksia on varsin vähän, koska lainsäätäjä on toimeenpanovallan esityksestä päättänyt ne poistaa sopimattomina nykyaikaiseen demokraattisen valtion asevoimiin. Voit puhua niiden takaisin tuomisen ja lainsäädännön tiukentamisen puolesta. Mallia saa Venäjältä, jossa oikeusvaltiota ja yhteiskuntasopimusta on yksipuolisesti rikottu turvallistamisen nimissä.

   //James

   P.S. Voinemme päättää tämän keskustelun erimielisyyteen asiassa?

  • Hannu Mononen

   Hyvä James,

   Kiitoksia viittauksistasi lakitekstiin ja lain perusteluihin, jotka ovat mielenkiintoisia. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa lukee:

   ”Mielenosoitusten ja muiden yleisten kokousten muodot saattavat vaihdella paljonkin asian, paikan ja tilanteen mukaan. Mielenosoituksessa kokoontumisen tarkoituksena voidaan kuitenkin pitää julkista mielipiteiden ilmaisua tai vaatimusten esittämistä jostakin asiasta joko halutulle kohderyhmälle tai ennalta määräämättömälle yleisölle. Harkittaessa kokoontumislain soveltuvuutta erilaisiin mielenosoitusten kaltaisiin tilaisuuksiin keskeistä olisi ihmisten kokoontuminen yhteen tilapäisesti yhteisessä tarkoituksessa.”

   Mikä muu on Pride-kulkueen tarkoitus kuin ”julkinen mielipiteiden ilmaisu tai vaatimusten esittäminen jostakin asiasta”? Jos lakia ”soveltava” Helsingin poliisi antaa ymmärtää jotakin muuta, sehän nimen omaan silloin tulkitsee lakia, vieläpä kielemme semantiikan kannalta epäpätevästi.

   Onko tässä kaikkein keskeisintä, että Pride-kulkueen järjestäjä (SETA?) ei ole virallisesti rekisteröity puoluerekisteriin? Tästäkö seuraa, ettei SETA:n poliittinen toiminta olekaan ”puoluepoliittista”, eikä näin ollen eksplisiittisesti kiellettyä sotilaspuvussa?

   Kaikki se, mikä ei ole laitonta eikä rajoitettua, ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista eikä viisasta.

   Onko Puolustusvoimilta psykologisesti viisasta sen perustehtävää maanpuolustusta ajatellen profiloitua yhtäkkiä vähemmistöjen puolustusvoimana, kun tähän asti asiaa ei ole tarvinnut nostaa tikun nokkaan ja virkapukuisten sotilaiden neutraali suhtautuminen yhteiskunnallisiin näkemyseroihin ja kiistakysymyksiin on saanut kansan luottamuksen? Onko näkyvästi julkisuuteen tulleessa ylikersantin tapauksessa muutettava ohjeistusta hätäisesti heittämällä vain siksi, ettei yksilön omavaltainen toiminta johtaisi sanktioihin? Herättääkö tämä kansassa luottamusta organisaation hallinnolliseen johdonmukaisuuteen?

   Sinulla näkyy olevan kova kiire lopettaa keskustelumme yksimielisyyden julistukseen erimielisyydestämme. Omasta puolestani pidän maanpuolustusnäkökohdista katsottuna nimimerkin ”Firmassa töissä” järkevästi perusteltuja kannanottoja Puolustusvoimille viisaampina kuin lähtemistä yhteiskunnallisen muutoksen airueksi. Toivottavasti et koe saivarteluna sitä, että minä ja muut debattiin osallistuvat haluamme oppia ja perkata yksityiskohtaisemmin eri aspekteja virkapuvun käytöstä runsasta mediajulkisuutta saaneessa tapauksessa, emmekä näe sitä yksinomaan juhlittavana sankaritekona. Ellemme kokisi maanpuolustusta tärkeäksi, voisimme toki ohittaa sen välinpitämättömästi.

 15. alik

  Kylläpäs nyt tulee kerrassaan vahvaa selittelyä ja suoranaista potaskaa.

  [loppukommentti ylläpitäjän poistama]

 16. alik

  Jahas. Mielenkiintoista miten blogin kirjoittaja poistaa itkupotkuhengessä viestit kun argumentointikyky loppuu ilmeisesti kesken eikä kiusallisiin kysymyksiin löydy vastausta. Viimeinen sana on kuitenkin pakko päästä sanomaan jonka jälkeen voi julistaa keskustelun päättyneeksi. Ei kovin aikuista, mutta ehkä sotilaallista käytöstä?

  Ennenkuin pääset taas sensuroinnin makuun kannattaisi, ehkä miettiä kannattaako keskusteluun osallistua näistä lähtökohdista ollenkaan.

  Toivoisin myös, että sinussa olisi miestä poistamaan viestit kokonaan sen sijaan, että jätät tarkoitushakuisesti muiden nimissä jäljelle yksittäisiä vihjailevia rivejä joista viestin sisältö ei enää ollenkaan selviä.

  • Janne M. Korhonen

   Ongelma tässä on se, että Sinä nimim. Alik olet väärässä ja James oikeassa. Koska emme elä punakaartissa, asiaa ei ratkaista analogioilla, mielipiteillä Priden luonteesta, jankuttamalla tai jonkinlainen väitteiden keskiarvo hakemalla, vaan sen on ratkaissut lainsäätäjämme ja lakia soveltavat tahot. Tästä syystä Sinun pitäisi joko perehtyä asiaan – perehtymistä ei ole nettisivujen eikä varsinkaan omaa näkökantaasi tukevien nettisivujen lukeminen – tai tiedustella mielipidettä esim. perusoikeuksia ja niiden tulkintakäytäntöä tuntevalta juristilta. Itse tein jälkimmäisellä tavalla, koska asia on varsin monimutkainen minun itseni tulkittavaksi. Siksi ja vain siksi tiedän vähäsen kirjoitella esim. siitä, mitä perustuslaki sanoo ja miten sitä tulkitaan, vaikken tietenkään ole kuin maallikko asiassa. Maallikollekin perustuslaki on kyllä varsin selvää tekstiä, ja ilmeisesti juristille vielä selvempää – ainakaan mitään epäselvyyttä ei kyseisellä juristilla asiasta ollut.

   Jos pystyt näyttämään ne pykälät ja käytännön joiden mukaan perustuslaillisten Puolustusvoimiemme tulisi toimia jotenkin toisin, niin olet toki aivan vapaa niitä esittämään ja esimerkiksi Puolustusvoimien toiminnasta valituksen tekemään. Huonot, oikeudellisesti pätemättömät analogiat ja jankutus siitä, mikä mielestäsi on Priden luonne eivät valitettavasti ole kuin pätemättömiä analogioita ja jankutusta, eikä sellaista jaksa kukaan loputtomasti. En tietenkään voi puhua kuin omasta puolestani, mutta olen mielipiteesi rekisteröinyt ja sen perustelut heikoiksi havainnut.

 17. alik

  Näin siviilissä 🙂 asiat ratkaistaan käsittelemällä jokainen väite loppuun asti. Ei niin, että julistaudutaan voittajaksi, poistetaan kommentit ja vihjaillaan rivien välistä halventavasti muille kommentoijille siinä vaiheessa kun omasta mielestään on oikeassa ja muut väärässä. Toivottavaa on keskustelun mielekkyyden kannalta, että löydetään yhteinen sävel ja opitaan toisten kommenteista. Muuten on ihan turha aloittaa edes keskustelua. Ymmärrän kyllä viittaukset perustuslakiin, mutta se nyt ei ole tässä asiassa se viimeinen totuus vielä. Viittaus kokoontumislakiin sen sijaan ontuu, koska tuossa laissa ei juurikaan määritellä milloin mielenosoituksen tunnnusmerkistöt täyttyvät.

  Kun poistetussa kommentissa juurikin kyseltiin mm. mikä ihmeen laki määrää siitä missä tilaisuudessa saa käyttää puolustusvoimien virka-asua ja missä ei voit siihen toki sinäkin vastata kun olet tästä kannasta selvästi kovin varma. Tämä on täysin puolustusvoimien sisäinen asia ja siitä sotilaspuvusta tämä koko ongelma alunperin tuli. Tähän asti viitatut pykälät eivät ole minun nähdäkseni koskeneet sotilaspuvun käyttöä, vaan sotilaan toimintaa ylipäänsä. Ei ole tietääkseni olemassa mitään sellaista lakia joka antaisi sen enempää työntekijälle kuin virka-miehelle tahi sotilaalle oikeutta esiintyä virka-asussaan missä tahansa tilaisuudessa.

  Erillisenä huomiona on hyvä huomata, että vaikka perustuslaki on selvää tekstiä, perustuslain tulkinta on oikeusasteissa tuntunut olevan sitten jotain aivan muuta. Osana tätä ogelmaa on, että maassa ei ole olemassa minkäänlaista perustuslakituomioistuinta.

  Siitä voimme toki päätyä olemaan sitten eri mieltä on, että onko pv:n järkevää ohjeistaa henkilökuntansa hillumaan oman halunsa mukaan virka-asussa ympäri kyliä, missä ikinä sattuu tykkäämään. Voihan sitä tasa-arvon puolesta käydä sitten puhumassa vaikka paikallisissa räkälöissä, vaikka nyt unohdettaisiin ne odinit tästä pois.

  En ole myöskään jankuttanut Priden luonteesta, vaikka siihenkin olisi ollut edelleen aihetta. Eiköhän tuo Priden luonne ole toivottavasti jo kaikille ihan selvä, tai oli sitä jo ennestään.

  • Janne M. Korhonen

   Väitteet on nähdäkseni käsitelty loppuun asti.

   Puolustusvoimat, kuten muutkin julkisen vallan käyttäjät, toimii virkavastuulla lakien ja asetusten mukaan. Pride-kulkue on todettu yleisötapahtumaksi, ei mielenosoitukseksi, lakia lainmukaisesti soveltavan ja asiassa riidatta toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Puolustusvoimien sisäisessä ohjeistuksessa ei ole mitään tälläiseen toimintaan virkapuvussa osallistumisen estävää pykälää, eikä perustuslain 22§ ja sen ns. perusoikeusmyönteisen tulkintakäytännön perusteella ole nähtävissä mitään syytä miksi tälläistä pitäisi olla, jos kohta ohjeistuksen muuttaminenkaan ei välttämättä olisi vastoin lakia, mikäli tälläistä halutaan.

   Joten mitään päteviä perusteita sanktioida ylikersantti Pylvänäisen toimintaa ei ole; sen sijaan moraaliselta kannalta on useitakin syitä kiittää häntä yksilörohkeudesta vaikean asian puolustamisessa. Koska lähtökohtana tulisi olla se, että asiat ovat sallittuja mikäli ne eivät ole erikseen kiellettyjä, asia on siis näiltä osin käsittääkseni loppuun käsitelty.

   Jälleen, tämä ei ole kuitenkaan ennakkotapaus joka sallisi virkapuvussa osallistumisen sanktioitta mihin tahansa tilaisuuteen jonka luonteeksi ilmoitetaan ”yleisötapahtuma.” Perustelut edelleen samat mihin olen viitannut jo pariin kertaan ylempänä. (Ammattisotilaan osallistumista muunlaisiin tapahtumiin, virkapuvussa tai ilman, kukaan ei itse asiassa voi ennakolta kieltää; mutta osallistumisesta voi seurata sanktioita jos toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin tämän katsoo tarpeen olevan. Aivan samalla tavalla kun vaikkapa poliisina esiintyminen on tietenkin ilmaisunvapauden puitteissa mahdollista, mutta siitä seuraa lähes varmasti sanktio.)

   Voimme toki käydä filosofisia keskusteluja esimerkiksi totuuden perimmäisestä luonteesta; itse olen sitä mieltä, että lopullisia totuuksia on tuskin saavutettavissa, mutta tämäkään ei liene lopullinen totuus.

   Mutta käytännölliseltä kannalta etenkin perustuslaki ja muut soveltuvat lait sekä niiden tulkintakäytännöt ovat julkista valtaa käyttävien näkökulmasta niin lopullinen totuus kuin tässä asiassa on inhimillisesti katsoen mahdollista saavuttaa. Vähintäänkin tätä voidaan pitää riittävänä approksimaationa totuudesta ja kansan tahdosta, samalla tavalla kuin newtonilainen fysiikka riittää approksimaatioksi useimpiin tilanteisiin vaikka tarkkaan ottaen se ei paikkaansa pidäkään.

   Asia voisi olla toinen, jos esimerkiksi perustuslaki tai sen tulkinta olisi ristiriidassa vaikkapa jonkin eettisen yhteishyvän kanssa. Tällöin voisi tulla kysymykseen kritiikki muotoa ”mikä on laki, ei välttämättä ole oikeus.” Tässä nimenomaisessa tapauksessa laki kuitenkin nimenomaan on linjassa esim. yhdenvertaisuus-yhteishyvän kanssa, ja kritiikki ylik Pylvänäisen esiintymistä kohtaan vaikuttaa olevan pitkälti kritiikkiä yhdenvertaisuus-yhteishyvää tai sen edistämistä (perustuslain 22§ velvoittama tehtävä) kohtaan.

   Juteltuani asiasta perusoikeuksia ymmärtävän ja niihin erikoistuvan juristin kanssa, minulle selveni, että ehkäpä 99% nettikritiikistä, Sinun kritiikkisi mukaanlukien, vaikuttaa olevan lakeja ja tulkintakäytäntöjä tuntemattomien ihmisten käsialaa, ja sellaisena melko vastaavaa kuin jos joku kritisoisi minua insinöörinä siitä, etten huomioi relativistista fysiikkaa jos suunnittelen esim. istuinta. Tähän voisin vastata kerran tai pari yrittäen selittää miksi relativististen ilmiöiden huomioiminen ei kyseisessä tilanteessa ole tarpeen tai edes järkevää vaikka tiukan newtonilainen fysiikka ei tarkkaan ottaen ihan totta olekaan, mutta jos keskustelija jatkaa aiheesta ilman aiettakaan perehtyä vastauksiini tai itse asiaan tarkemmin, niin jossain vaiheessa varmasti itsekin saattaisin tuskastua.

   Ainakin kyseinen juristi lähinnä pyöritteli silmiään kun kerroin mm. sinun kritiikistäsi, samaan tapaan kuin itse ehkä pyörittelisin silmiäni yllämainitun kaltaisessa fysiikkakiistelyssä.

 18. Juhani Putkinen

  Sotilasvirkapuvun käytön ongelmista minulla on melko tuore esimerkki.

  Kansallinen Kokoomus (puolue) järjesti turvallisuuspoliittisen seminaarin – siis ei puoluepoliittisen.

  Esitelmöijinä oli mm. kaksi Puolustusvoimain virassa olevaa everstiä ja taisi olla yksi majuri.

  Toinen eversteistä oli varmuuden vuoksi pukeutunut siviilipukuun ilmeisesti siksi kun järjestäjä oli puolue – silti hän selvästi edusti Puolustusvoimia. Toinen eversti ja muistaakseni majuri esiintyivät sotilasvirkapuvussa. Yleisön joukossakin oli virkapukuisia.

  Minun mielestäni tämäkin siviilipuvussa esiintynyt eversti olisi juuri tällaisessa tilaisuudessa voinut esiintyä virkapuvussa, mutta ilmeisesti hän varmuuden vuoksi oli siviileissä.

 19. Hannu Mononen

  Lakia Puolustusvoimista on syytä ajantasaistaa omaksutun käytännön mukaiseksi.

  Lakiin on saatava määrittely, että Puolustusvoimien julkisuuskuvaan merkittävästi vaikuttavat ratkaisut tehdään ylikersanttivetoisesti näiden kulloistenkin päähänpistojen mukaan. Siihenastinen voimassa ollut ohjeistus muutetaan aina nopeassa aikataulussa sensaatioarvoa tavoitellen ylikersantin päätöksen mukaiseksi.

 20. Ossi

  Miksi puhutaan homojen yli esimerkiksi mitä tulee heidän kohteluun armeijassa? Miksi James puhuu homoista, aivan kuin he olisivat säälittäviä ja syrjittyjä raukkoja armeijassa? Ehkä homoilla on ihan hyvät oltavat armeijassa, eikä voisi vähempää kiinnostaa tämä jauhaminen…

  • Janne M. Korhonen

   Ehkä, tai ehkä ei. Onneksi tätäkin asiaa on selvitetty.

   Tänä vuonna julkaistu gradu homo- ja bimiesten kokemuksista armeijassa:

   https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163866

   ”Homo- ja bi-miesten näkökulmasta Puolustusvoimat ei ole kyennyt luomaan sellaista hyväksyvää ilmapiiriä, jossa homo- ja bi-miehet voisivat suorittaa palveluksensa ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta. ”

  • Ossi

   Jaa, no en minä siellä mitään pelkoa kokenut. Voisiko olla niin, etteivät monet meistä homoista ylipäätään tunne oloaan kovin luontevaksi heteromiesten parissa, eikä siihen auta mitkään sössötykset ilmapiirin parantamisesta?

Kommentoi »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *