Somesotilas
Somesotilas

Viranomaiset Pridessa

Lauantain Pride-kulkueessa tehtiin historiaa. Merivoimien palveluksessa oleva ylikersantti Juho Pylvänäinen osallistui kulkueeseen palveluspuvussa. Asia sai paljon myönteistä julkisuutta, jota toivottavasti Puolustusvoimat osaa arvostaa ja hyödyntää roolissaan koko kansan puolustusvoimina. Organisaationa Puolustusvoimat ei ole mukana Pridessa ja on sisäisesti aika vaikeaselkoinen, tuskainen ja ristiriitainen asian suhteen.

Ylikersantti Juho Pylvänäinen marssi virkaunivormussaan Helsinki-Pridessa 2. heinäkuuta. Kuva: Kira Hagström (@KiraHagstrm.
Ylikersantti Juho Pylvänäinen marssi virkaunivormussaan Helsinki-Pridessa 2. heinäkuuta. Kuva: Kira Hagström (@KiraHagstrm).

Syntynyt vilkas keskustelu ja pääosin myönteinen ja kannustava palaute, mutta myös epätietoisuus Puolustusvoimienkin henkilöstön ja etenkin reserviläisten keskuudessa sekä inhottava, ihmisten kunniaa loukkaava kirjoittelu aiheesta, ovat antaneet aiheen tälle merkinnälle, jonka takana kirjoittajat vankkumattomasti seisovat.

James Mashiri nosti Pride-asian esille viime vuonna ja syntynyt kiinnostus aiheeseen poikikin Puolustusvoimien johdolta vastauksen:

[Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Mika] Kalliomaa muistuttaa että tasa-arvo on osa puolustusvoimien toimintaa ja että [puolustusvoimilla] on tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

– Eikö Pride-kulkue olisi hyvä tapa viestiä tätä?

– Toivon, että viesti näkyy toiminnassamme, sanoo Kalliomaa.

Kalliomaan mukaan sotilaan osallistuminen yksityishenkilönä [univormussa] ei kuitenkaan ole kiellettyä.

Hufvudstadsbladetin artikkeli 27.6.2015. Lähde: Hbl:n arkisto verkossa.

Puolustusvoimat ei viranomaisena osallistu Prideen ja se onkin torjunut kaikki saamansa kutsut tilaisuuteen. Vain vajaat kaksi kuukautta edellä esitetyn Puolustusvoimien johtoon kuuluvan viestintäjohtajan lausunnon jälkeen merivoimien tiedottaja käänsi Puolustusvoimien kelkan Turun Pride-tapahtumaan liittyen:

Myös puolustusvoimat kieltää yksittäistä sotilasta käyttämästä sotilaspukua mielenosoituksissa. Merivoimien tiedottajan Leeni Pellisen mukaan ”ajat saattavat olla tässä suhteessa muuttumassa”.

TS: Viranomaiset torjuivat pyynnön marssia Pride-kulkueessa. Lähde: ts.fi.

Kysymys siitä, miksi sotilas sotilaana ja asepuvussa osallistuu Prideen, ei kuulu vuoteen 2016. Tai ainakaan sen ei pitäisi. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeuden olla oma itsensä puolustaminen, ilman pelkoa uhkailusta tappamisesta tai pahoinpitelystä, uraan tai muuhun kohdistuvista kostotoimista tai julkisen nöyryytyksen kohteeksi joutumisesta, ei tulisi olla yksilön tehtävä.

Niiden, jotka kyseenalaistavat ja arvostelevat sotilaan osallistumista Pride-kulkueeseen tulisi puolestaan kyetä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Miksi Te ette seiso lujasti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon takana?

Miksi Te ette uskalla taistella yhteiskunnassa erityisen haavoittuvaisten ryhmien puolesta?

Mitä yhteiskuntamme perusoikeuksia, vapauksia ja arvoja Teidän mielestänne viranomaisten ei tulisi ilmentää tai turvata?

Miksi Te ette ole mukana Pridessa?

Kirjoittajille on selvää, että jokaisen Puolustusvoimien sotilaan tulee ilman pelkoa ja itsestäänselvyytenä kyetä selittämään, että sotilaallinen tehtävämme merkitsee ihmisten perusoikeuksien ja -arvojen vaalimista. Me teemme työtämme tarpeen tullen ase kädessä ja olemme valmiina hengellämme turvaamaan demokraattista yhteiskuntajärjestystämme, jonka perustana nämä oikeudet ovat. Kysymys ei ole seksuaalisesta suuntautumisesta vaan rohkeudesta ja mahdollisuudesta olla ihminen ja ilmentää sitä vapaasti silloin kun se on mahdollista.

Puolustusvoimien nykytila ja rooli

Puolustusvoimilla on tässä paljon opittavaa ja kasvun paikka. Viranomainen vetoaa mielellään laadittuihin ja seurattaviin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Näillä luodaan kuva siitä, että meillä olisi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hyvällä mallilla. Joissain asioissa, kyllä. Jopa todella hyvin ja tästä voimme olla syystäkin ylpeitä.

Kuitenkin Puolustusvoimien verkkosivuilla tuodaan esille että ”Puolustusvoimissa edistetään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta”. Hbltiq-vähemmistöihin suhtautuminen on valitettavasti asia, jossa laahaamme jäljessä. Meillä on tiukka Yleinen palvelusohjesääntö, joka perustuslain tapaan, edellyttää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua sekä kieltää syrjinnän ”sukupuolen, iän, etnisen ja kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Sotilasyhteisön tabun, eli homoseksuaalisuuden suhteen, tämä onkin se yleinen kielto johon tukevasti hiljaisina nojaamme.

On jopa hieman yllättävää miten vähän asiasta uskalletaan puhua. Puolustusvoimien tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta käsittelevssä esitteissä nostetaan selkeästi esille kaksi asiaa maahanmuuttajataustaisuus ja naisten osuus, käyttäen esimerkkejä kuten ”Tupakaveri voi olla kotoisin Savosta tai Somaliasta.” ja ”1–2 prosenttia varusmiehistä on naisia”. hbltiq-ihmisten kohtaamisesta taas ei mitään tai hyvin vähän. Kukaan ei siitä halua puhua. On helppoa piiloutua yhdenvertaisuuden vaatimuksen ja nollatoleranssin retoriikan taakse. Logiikka hbltiq-ihmisten suhteen kulkee puolestaan tätä rataa: Kun perusedellytyksenä on yhdenvertainen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, ei voi olla ketään, joka joutuisi syrjinnän kohteeksi tai olisi erittäin haavoittuvaisessa asemassa palveluksessa. Koska yhdenvertaisuus. Ja nollatoleranssi.

Puolustusvoimien selvitys Eri tausta, sama tahti – monimuotoisuus puolustusvoimissa. Kuva ja lähde: Puolustusvoimat.
Puolustusvoimien selvitys Eri tausta, sama tahti – monimuotoisuus puolustusvoimissa. Kuva ja lähde: Puolustusvoimat.

Suhtautumisemme hbltiq-ihmisiin on oireellista yhteiskunnalle, jossa homoseksuaalisuus oli kriminalisoitua vuoteen 1971 asti ja kymmenkunta vuotta sitten vapautuksen palveluksesta saattoi saada seksuaalisen suuntautumisen takia. Ei tietenkään kirjattuna diagnoosina, sillä homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksena jo vuonna 1981, mutta yhtä totta kuitenkin. Huolestuttava on myös nykypäivän ilmapiiri. Nuorista suomalaisesta joka neljäs (28 prosenttia) haluaisi nuorisobarometrin (2010) mukaan kieltää homoseksuaaleilta varusmiespalveluksen.

Poliisi marsimassa ja marssia turvaamassa?!

Myös poliisi voisi harkita osallistumista Prideen. On vaikea nähdä miten ”kenttähaalareissa” järjestystä turvaavat poliisit sekoitettaisiin sotilaiden palveluspukua vastaavaan poliisin vierailupuvussa marssiviin poliiseihin. Mallia voisi tässäkin ottaa Ruotsista, jossa poliisi ja puolustusvoimat kertovat tapahtumien yhteydessä siitä miten kohtelevat seksuaalivähemmistöjä ja vastaavat kysymyksiin viharikoksista ja samalla esittelevät omia poliisi- ja sotakoulujaan.

Lopuksi

Puolustusvoimien on aika päivittää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa ja tekonsa vastaamaan nykyaikaa. Palveluksen tulee olla turvallista kaikille. Monimuotoisuutta murentava syrjivä ja homoläppää viljelevä ”armeijakulttuuri” ei normeilla taltu tai muutu. Siihen tarvitaan tekoja. Ei arjen sankareiden yksittäistä rohkeutta, vaan myös koko organisaation sitoutumista. Seta ry on keskustellut Puolustusvoimien kanssa hbltiq-ihmisten asemasta varusmiespalveluksessa sekä Puolustusvoimien työssä. Tapaamisessa vuonna 2013 nähtiin, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa edelleen ongelmia. Selkeää valmiutta yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhteystyöhön järjestöjen kanssa kuitenkin oli ja molemmat osapuolet näkivät tärkeänä kouluttaa tulevaisuudessa sekä varusmiesten kouluttajia että itse varusmiehiä hlbtiq-teemoista. Mihin on unohtunut toimeenpano?

//Juho Pylvänäinen & James Mashiri

P.S. Voit seurata Juhoa Twitterissä ja Instagramissa.


Tässä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne välttämättä heijasta Puolustusvoimien tai muun viranomaisen virallista kantaa. Ne nojaavat kuitenkin Puolustusvoimien arvoperustaan, lakeihin ja normeihin sekä virallislähteisiin.

Kommentit (54)

 1. alik

  Jahas. Mielenkiintoista miten blogin kirjoittaja poistaa itkupotkuhengessä viestit kun argumentointikyky loppuu ilmeisesti kesken eikä kiusallisiin kysymyksiin löydy vastausta. Viimeinen sana on kuitenkin pakko päästä sanomaan jonka jälkeen voi julistaa keskustelun päättyneeksi. Ei kovin aikuista, mutta ehkä sotilaallista käytöstä?

  Ennenkuin pääset taas sensuroinnin makuun kannattaisi, ehkä miettiä kannattaako keskusteluun osallistua näistä lähtökohdista ollenkaan.

  Toivoisin myös, että sinussa olisi miestä poistamaan viestit kokonaan sen sijaan, että jätät tarkoitushakuisesti muiden nimissä jäljelle yksittäisiä vihjailevia rivejä joista viestin sisältö ei enää ollenkaan selviä.

  • Janne M. Korhonen

   Ongelma tässä on se, että Sinä nimim. Alik olet väärässä ja James oikeassa. Koska emme elä punakaartissa, asiaa ei ratkaista analogioilla, mielipiteillä Priden luonteesta, jankuttamalla tai jonkinlainen väitteiden keskiarvo hakemalla, vaan sen on ratkaissut lainsäätäjämme ja lakia soveltavat tahot. Tästä syystä Sinun pitäisi joko perehtyä asiaan – perehtymistä ei ole nettisivujen eikä varsinkaan omaa näkökantaasi tukevien nettisivujen lukeminen – tai tiedustella mielipidettä esim. perusoikeuksia ja niiden tulkintakäytäntöä tuntevalta juristilta. Itse tein jälkimmäisellä tavalla, koska asia on varsin monimutkainen minun itseni tulkittavaksi. Siksi ja vain siksi tiedän vähäsen kirjoitella esim. siitä, mitä perustuslaki sanoo ja miten sitä tulkitaan, vaikken tietenkään ole kuin maallikko asiassa. Maallikollekin perustuslaki on kyllä varsin selvää tekstiä, ja ilmeisesti juristille vielä selvempää – ainakaan mitään epäselvyyttä ei kyseisellä juristilla asiasta ollut.

   Jos pystyt näyttämään ne pykälät ja käytännön joiden mukaan perustuslaillisten Puolustusvoimiemme tulisi toimia jotenkin toisin, niin olet toki aivan vapaa niitä esittämään ja esimerkiksi Puolustusvoimien toiminnasta valituksen tekemään. Huonot, oikeudellisesti pätemättömät analogiat ja jankutus siitä, mikä mielestäsi on Priden luonne eivät valitettavasti ole kuin pätemättömiä analogioita ja jankutusta, eikä sellaista jaksa kukaan loputtomasti. En tietenkään voi puhua kuin omasta puolestani, mutta olen mielipiteesi rekisteröinyt ja sen perustelut heikoiksi havainnut.

 2. alik

  Näin siviilissä 🙂 asiat ratkaistaan käsittelemällä jokainen väite loppuun asti. Ei niin, että julistaudutaan voittajaksi, poistetaan kommentit ja vihjaillaan rivien välistä halventavasti muille kommentoijille siinä vaiheessa kun omasta mielestään on oikeassa ja muut väärässä. Toivottavaa on keskustelun mielekkyyden kannalta, että löydetään yhteinen sävel ja opitaan toisten kommenteista. Muuten on ihan turha aloittaa edes keskustelua. Ymmärrän kyllä viittaukset perustuslakiin, mutta se nyt ei ole tässä asiassa se viimeinen totuus vielä. Viittaus kokoontumislakiin sen sijaan ontuu, koska tuossa laissa ei juurikaan määritellä milloin mielenosoituksen tunnnusmerkistöt täyttyvät.

  Kun poistetussa kommentissa juurikin kyseltiin mm. mikä ihmeen laki määrää siitä missä tilaisuudessa saa käyttää puolustusvoimien virka-asua ja missä ei voit siihen toki sinäkin vastata kun olet tästä kannasta selvästi kovin varma. Tämä on täysin puolustusvoimien sisäinen asia ja siitä sotilaspuvusta tämä koko ongelma alunperin tuli. Tähän asti viitatut pykälät eivät ole minun nähdäkseni koskeneet sotilaspuvun käyttöä, vaan sotilaan toimintaa ylipäänsä. Ei ole tietääkseni olemassa mitään sellaista lakia joka antaisi sen enempää työntekijälle kuin virka-miehelle tahi sotilaalle oikeutta esiintyä virka-asussaan missä tahansa tilaisuudessa.

  Erillisenä huomiona on hyvä huomata, että vaikka perustuslaki on selvää tekstiä, perustuslain tulkinta on oikeusasteissa tuntunut olevan sitten jotain aivan muuta. Osana tätä ogelmaa on, että maassa ei ole olemassa minkäänlaista perustuslakituomioistuinta.

  Siitä voimme toki päätyä olemaan sitten eri mieltä on, että onko pv:n järkevää ohjeistaa henkilökuntansa hillumaan oman halunsa mukaan virka-asussa ympäri kyliä, missä ikinä sattuu tykkäämään. Voihan sitä tasa-arvon puolesta käydä sitten puhumassa vaikka paikallisissa räkälöissä, vaikka nyt unohdettaisiin ne odinit tästä pois.

  En ole myöskään jankuttanut Priden luonteesta, vaikka siihenkin olisi ollut edelleen aihetta. Eiköhän tuo Priden luonne ole toivottavasti jo kaikille ihan selvä, tai oli sitä jo ennestään.

  • Janne M. Korhonen

   Väitteet on nähdäkseni käsitelty loppuun asti.

   Puolustusvoimat, kuten muutkin julkisen vallan käyttäjät, toimii virkavastuulla lakien ja asetusten mukaan. Pride-kulkue on todettu yleisötapahtumaksi, ei mielenosoitukseksi, lakia lainmukaisesti soveltavan ja asiassa riidatta toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Puolustusvoimien sisäisessä ohjeistuksessa ei ole mitään tälläiseen toimintaan virkapuvussa osallistumisen estävää pykälää, eikä perustuslain 22§ ja sen ns. perusoikeusmyönteisen tulkintakäytännön perusteella ole nähtävissä mitään syytä miksi tälläistä pitäisi olla, jos kohta ohjeistuksen muuttaminenkaan ei välttämättä olisi vastoin lakia, mikäli tälläistä halutaan.

   Joten mitään päteviä perusteita sanktioida ylikersantti Pylvänäisen toimintaa ei ole; sen sijaan moraaliselta kannalta on useitakin syitä kiittää häntä yksilörohkeudesta vaikean asian puolustamisessa. Koska lähtökohtana tulisi olla se, että asiat ovat sallittuja mikäli ne eivät ole erikseen kiellettyjä, asia on siis näiltä osin käsittääkseni loppuun käsitelty.

   Jälleen, tämä ei ole kuitenkaan ennakkotapaus joka sallisi virkapuvussa osallistumisen sanktioitta mihin tahansa tilaisuuteen jonka luonteeksi ilmoitetaan ”yleisötapahtuma.” Perustelut edelleen samat mihin olen viitannut jo pariin kertaan ylempänä. (Ammattisotilaan osallistumista muunlaisiin tapahtumiin, virkapuvussa tai ilman, kukaan ei itse asiassa voi ennakolta kieltää; mutta osallistumisesta voi seurata sanktioita jos toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin tämän katsoo tarpeen olevan. Aivan samalla tavalla kun vaikkapa poliisina esiintyminen on tietenkin ilmaisunvapauden puitteissa mahdollista, mutta siitä seuraa lähes varmasti sanktio.)

   Voimme toki käydä filosofisia keskusteluja esimerkiksi totuuden perimmäisestä luonteesta; itse olen sitä mieltä, että lopullisia totuuksia on tuskin saavutettavissa, mutta tämäkään ei liene lopullinen totuus.

   Mutta käytännölliseltä kannalta etenkin perustuslaki ja muut soveltuvat lait sekä niiden tulkintakäytännöt ovat julkista valtaa käyttävien näkökulmasta niin lopullinen totuus kuin tässä asiassa on inhimillisesti katsoen mahdollista saavuttaa. Vähintäänkin tätä voidaan pitää riittävänä approksimaationa totuudesta ja kansan tahdosta, samalla tavalla kuin newtonilainen fysiikka riittää approksimaatioksi useimpiin tilanteisiin vaikka tarkkaan ottaen se ei paikkaansa pidäkään.

   Asia voisi olla toinen, jos esimerkiksi perustuslaki tai sen tulkinta olisi ristiriidassa vaikkapa jonkin eettisen yhteishyvän kanssa. Tällöin voisi tulla kysymykseen kritiikki muotoa ”mikä on laki, ei välttämättä ole oikeus.” Tässä nimenomaisessa tapauksessa laki kuitenkin nimenomaan on linjassa esim. yhdenvertaisuus-yhteishyvän kanssa, ja kritiikki ylik Pylvänäisen esiintymistä kohtaan vaikuttaa olevan pitkälti kritiikkiä yhdenvertaisuus-yhteishyvää tai sen edistämistä (perustuslain 22§ velvoittama tehtävä) kohtaan.

   Juteltuani asiasta perusoikeuksia ymmärtävän ja niihin erikoistuvan juristin kanssa, minulle selveni, että ehkäpä 99% nettikritiikistä, Sinun kritiikkisi mukaanlukien, vaikuttaa olevan lakeja ja tulkintakäytäntöjä tuntemattomien ihmisten käsialaa, ja sellaisena melko vastaavaa kuin jos joku kritisoisi minua insinöörinä siitä, etten huomioi relativistista fysiikkaa jos suunnittelen esim. istuinta. Tähän voisin vastata kerran tai pari yrittäen selittää miksi relativististen ilmiöiden huomioiminen ei kyseisessä tilanteessa ole tarpeen tai edes järkevää vaikka tiukan newtonilainen fysiikka ei tarkkaan ottaen ihan totta olekaan, mutta jos keskustelija jatkaa aiheesta ilman aiettakaan perehtyä vastauksiini tai itse asiaan tarkemmin, niin jossain vaiheessa varmasti itsekin saattaisin tuskastua.

   Ainakin kyseinen juristi lähinnä pyöritteli silmiään kun kerroin mm. sinun kritiikistäsi, samaan tapaan kuin itse ehkä pyörittelisin silmiäni yllämainitun kaltaisessa fysiikkakiistelyssä.

 3. Juhani Putkinen

  Sotilasvirkapuvun käytön ongelmista minulla on melko tuore esimerkki.

  Kansallinen Kokoomus (puolue) järjesti turvallisuuspoliittisen seminaarin – siis ei puoluepoliittisen.

  Esitelmöijinä oli mm. kaksi Puolustusvoimain virassa olevaa everstiä ja taisi olla yksi majuri.

  Toinen eversteistä oli varmuuden vuoksi pukeutunut siviilipukuun ilmeisesti siksi kun järjestäjä oli puolue – silti hän selvästi edusti Puolustusvoimia. Toinen eversti ja muistaakseni majuri esiintyivät sotilasvirkapuvussa. Yleisön joukossakin oli virkapukuisia.

  Minun mielestäni tämäkin siviilipuvussa esiintynyt eversti olisi juuri tällaisessa tilaisuudessa voinut esiintyä virkapuvussa, mutta ilmeisesti hän varmuuden vuoksi oli siviileissä.

 4. Hannu Mononen

  Lakia Puolustusvoimista on syytä ajantasaistaa omaksutun käytännön mukaiseksi.

  Lakiin on saatava määrittely, että Puolustusvoimien julkisuuskuvaan merkittävästi vaikuttavat ratkaisut tehdään ylikersanttivetoisesti näiden kulloistenkin päähänpistojen mukaan. Siihenastinen voimassa ollut ohjeistus muutetaan aina nopeassa aikataulussa sensaatioarvoa tavoitellen ylikersantin päätöksen mukaiseksi.

 5. Ossi

  Miksi puhutaan homojen yli esimerkiksi mitä tulee heidän kohteluun armeijassa? Miksi James puhuu homoista, aivan kuin he olisivat säälittäviä ja syrjittyjä raukkoja armeijassa? Ehkä homoilla on ihan hyvät oltavat armeijassa, eikä voisi vähempää kiinnostaa tämä jauhaminen…

  • Janne M. Korhonen

   Ehkä, tai ehkä ei. Onneksi tätäkin asiaa on selvitetty.

   Tänä vuonna julkaistu gradu homo- ja bimiesten kokemuksista armeijassa:

   https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163866

   ”Homo- ja bi-miesten näkökulmasta Puolustusvoimat ei ole kyennyt luomaan sellaista hyväksyvää ilmapiiriä, jossa homo- ja bi-miehet voisivat suorittaa palveluksensa ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta. ”

  • Ossi

   Jaa, no en minä siellä mitään pelkoa kokenut. Voisiko olla niin, etteivät monet meistä homoista ylipäätään tunne oloaan kovin luontevaksi heteromiesten parissa, eikä siihen auta mitkään sössötykset ilmapiirin parantamisesta?

Kommentoi »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *