Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Valpas vahti

1990-luvun lopulla Helsingin kaupunginkanslian kokenut kaupunginsihteeri jäi eläkkeelle. Kun kysyin, mitä hän on suunnitellut eläkepäivinä tekevänsä, hän vastasi aikovansa halvaannuttaa koko kaupungin päätöksentekokoneiston valituksilla ja täytäntöönpanokielloilla. Onneksi hän oli huumorimies, joten tietenkään hän ei aikonut leikillistä uhkaustaan toteuttaa. Hän olisi nimittäin halutessaan voinut osaamisellaan tehdä todella pahaa jälkeä ja jarruttaa kaikkia tärkeitä päätöksiä.

Kaupunginsihteeri oli huumorimies, mutta Juuan entinen kunnanjohtaja ei ole. Hänen valituksensa ovat johtaneet monien päätösten kumoamiseen ja lisää on odotettavissa. Jokin aika sitten kirjoitin valtuuston kokouksesta, jossa varikkoalueen kaupassa tehtiin menettelyvirhe, kun kannatettua pöydällepanoehdotusta ei otettu äänestykseen ennen pääasian päättämistä. Nyt kunnanhallitus aikoo lausunnossan hallinto-oikeudelle esittää, että valtuuston päätös tämän takia kumottaisiin. Tämä oli täysin odotettavissa.

Kunnanhallitus päätti toukokuussa ostaa neljä tilaa, yhteispinta-alaltaan 3,5 ha ja hinnaltaan 150 000 euroa. Entinen kunnanjohtaja teki asiasta oikaisuvaatimuksen ja sen jälkeen valitti hallinto-oikeuteen. Nyt kunnanhallitus aikoo esittää, että valitus hylättäisiin, koska kauppa hallintosäännön mukaan kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan ja syntyi oikeassa järjestyksessä. Kunnanhallitus haluaa sivuuttaa sellaisen pikkuseikan, ettei talousarviossa ollut varattuna kauppaan tarvittavaa määrärahaa. Lisämäärärahan myöntäminen tarkoitukseen kuuluu valtuustolle, eikä valtuuston päätöstä kauppaa solmittaessa ollut tehty. Kunnanhallituksen kannalta asia näyttää ikävältä.

Ex-kunnanjohtajan toimintaa on paheksuttu paikallislehden pääkirjoitusta myöten. Hän kuulemma heittelee tahallaan kapuloita rattaisiin ja hankaloittaa asioiden sujumista. Minä en paheksu hänen toimiaan ollenkaan, itse asiassa minä kannatan niitä lämpimästi. Kunnan päätöksenteko on tiukasti lakiin ja kunnan omiin sääntöihin sidottua. Jos jonkun mielestä asioiden sujuva hoitaminen tarkoittaa sitä, että lakipykälät ja säännöt sivuutetaan aina tarpeen mukaan, hän ansaitseekin saada näpäytyksen.

Valittajan mahdolliset henkilökohtaiset motiivit ovat täysin sivuseikka, koska hän käyttää vain laissa säädettyä kuntalaisen valitusoikeutta. Ja ammatitaidolla käyttääkin, mikä saa valmistelijat, esittelijät ja päättäjät varmasti tarkistamaan lipsuneita käsityksiään asioiden hoitamisesta tuttujen kesken joutavat pykälät sivuuttaen.

Minulle oli muuten uusi tieto, että kunnan hallintosäännön mukaan maakauppa kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Ilmeisesti koko hallintosääntö ansaitsisi tulla uudelleen tarkastelluksi, koska viime vuosina valtuusto on kokoontunut vain pari kertaa vuodessa. Toisessa kokouksessa vahvistetaan talousarvio ja toisessa hyväksytään tilinpäätös. Kaikki muu on delegoitu kunnanhallitukselle, lautakunnille ja virkamiehille. Hallintosääntö on epäilemättä lain mukainen, mutta valtuusto ei ole sen hyväksyessään tainnut ymmärtää päätöksensä sisältöä. Se on luopunut likipitäen kaikesta toimivallastaan ihan itse. Valtuusto voisi halutessaan myös korjata tilanteen, mutta kenellekään ei asia ole tainnut tulla mieleen.