Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Sontatunkio ja taskulamppu

Viimeksi tänään törmäsin keskustelupalstalla työttömien puolustajaan, jonka mielestä suurin ongelma on työstä tai koulutuksesta ilman pätevää syytä kieltäytyväksi katsotun joutuminen 60 päivän karenssiin työmarkkinatuen saannissa. Annan tällaisille ihmisille täydet pisteet yrittämisestä ja hyvän asian puolesta puhumisesta, mutta hylätyt tiedot asiaosaamisesta.

Nämä hyvää hyvää tarkoittavat ihmiset eivät tunne lakia työttömyysturvasta. Heidät täytyy yhä uudelleen ja uudelleen taluttaa sontatunkion ääreen ja antaa taskulamppu kouraan, mutta he eivät sittenkään näe sitä tunkiota. Heidän uskottavuutensa karisee kummasti tällaisen tietämättömyyden paljastuessa.

Kahden kuukauden karenssi on sekin totta ja ongelmallinen juttu sen kokeville ihmisille, mutta se on kuitenkin vain ohimenevä kiusa. Varsinainen ongelma on piilotettu joulukuussa 2005 voimaan tulleeseen lain 8 luvun 4a §:n säädökseen. Se määrää käytännössä ikuisen karenssin pitkäaikaistyöttömälle.

Jos 500 päivää työmarkkinatukea saaneen katsotaan kieltäytyneen ilman pätevää syytä työstä tai eronneen tai tultua omasta syystään työstä erotetuksi, on hänen takaisin työmarkkinatuelle päästäkseen oltava töissä tai koulutuksessa viisi kuukautta. Sama koskee sellaista, jonka katsotaan kieltäytyneen työharjoittelusta, koulutuksesta, työkokeilusta tai työelämävalmennuksesta tai keskeyttäneen tällaisen toiminnan.

Tämä viisi vuotta sitten vähin äänin lisätty lainkohta on se varsinainen sontaläjä, johon on piilotettu kenenkään tietämätön määrä pitkäaikaistyöttömiä. Heidän määräänsä ei kukaan tiedä, eikä sitä kukaan pysty laskemaankaan. Tähän kasaan heitetyn on yhä edelleen käytävä TE-toimistossa ilmoittautumassa työnhakijaksi, mutta häntä ei tilastoida työttömäksi. Häntä ei käytännössä enää ole olemassa muualla kuin toimeentulotuen asiakasrekisterissä.

Tähän joukkoon joutuu helposti vaikkapa vain kieltäytymällä jostain leikkikoulua vastaavasta valmennuskurssista. Joskus tuntuu siltä, että TE-toimistot oikein vaanivat, kenet saisivat sinne kipattua pois rumentamasta tilastoja. TE-toimisto antaa lausuntonsa Kelalle, joka automaattisesti sen perusteella poistaa työmarkkinatuen. Valitus Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja edelleen Vakuutusoikeuteen ei auta, koska nämä valitusviranomaiset ottavat myös lähtökohdakseen TE-toimiston lausunnon.

Mitäpä työttömälle sitten tapahtuu? Hän joutuu hakemaan kunnalta toimeentulotukea, jota sitäkin pienennetään kieltäytymisen perusteella 20 % kahden kuukauden ajalta. Jos sosiaalitoimi sattuu olemaan oikein keljulla päällä, se voi katsoa kahden kuukauden kuluttua kieltäytymisen toistuneen, jolloin alennus on peräti 40 %.

Tämä asia ei tunnu menevän oikein kenenkään periaatteessa hyvää tarkoittavan ihmisen päähän. Siksi kirjoitin siitä taas, ties kuinka monennen kerran.