Ei sitä kaikille kerrota

Pohjoiskarjalainen Juuan kunta on juhlapuheissaan avoimen hallinnon vankkumaton kannattaja, mutta käytännössä avoimuus koskee vain julkisuuskuvan kannalta mukavia asioita. Hallinnon töppäilyt tahi muuten vain suoriksi vedetyt koukerot kätketään tutkiskeltaviksi vain salaisissa kokouksissa. Julkisilta esityslistoilta löytyy mahdollisimman niukka teksti ilman liitteitä ja ilman päätösehdotusta.

Liitteiden puuttuminen kunnan kotisivulla julkaistavista esityslistoista ja pöytäkirjoista perustellaan teknisillä ongelmilla. Se on aika kummallinen perustelu, koska kunta kuitenkin osaa julkaista esityslistatekstin verkossa. Samanlaista kirjoitettua tekstiä ne liitteetkin ovat, mutta kaikkea ei vain haluta kertoa kaikille. Saattaisivat jotkut vaikka innostua niitä lukemaan ja sehän ei sovi kunnassa, jossa tehdään vain hyviä hyviä päätöksiä asiallisin perustein.

Kunnanjohtaja päätti 31.12.2010 valita sosiaalijohtajan viransijaisen yli puolentoista vuoden ajaksi ilman julkista hakua. Valituksi tuli tehtävään ilmoittautunut kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen ja edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Koulutukseltaan henkilö on oikeustieteen kandidaatti ja ammatiltaan henkikirjoittaja.

Kunnan jäsen teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka käsitellään kunnanhallituksessa huomenna 1.2.2011. Esityslistalla asiasta on tekstiä viisi riviä ja kunnanjohtajan päätösehdotus tullaan antamaan kokouksessa. Itse oikaisuvaatimus on jaettu jäsenille liitteenä, mutta muualla se ei ole nähtävissä.

Koska kyseessä kuitenkin on julkinen asiakirja, niin minä kerron sen sisällön pääpiirteittäin. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöstä poistettavaksi seuraavilla perusteilla:

Kunnanjohtaja on nimitysasiassa ylittänyt toimivaltansa. Hallintosäännön 40 §:n mukaan sosiaalijohtajan viransijaisena toimii kunnanjohtajan kulloinkin tehtävään määräämä sosiaalityöntekijä, ei ulkopuolinen. Vaikka hallintosääntö toisaalla sanookin, että kunnanjohtaja ottaa palvelualueen päällikön sijaisen, ei se voi tapahtua ottamatta huomioon 40 §:n määräystä. Kunta aikoo ilmeisesti vedota 40 §:n määräykseen, jonka mukaan kiireellisessä tai muuten välttämättömässä tapauksessa kunnanjohtaja voi määrätä sijaisuudesta myös toisin. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan puolitoista vuotta jatkuva viransijaisuus ei ole kiireellinen tai muuten välttämätön tilanne käyttää poikkeamisoikeutta.

Toinen oikaisuvaatimuksen pääkohta koskee pätevyyttä. Käytännössä sosiaalijohtaja on mukana sosiaalityössä sekä itsenäisesti, sosiaalityöntekijöiden rinnalla tai tehdessään päätöksiä sosiaalityöntekijän esittelystä. Laki sosiaalihuollon ammatillisesta kelpoisuudesta edellyttää, että tällaisissa tapauksissa henkilöllä on oltava lain mukainen pätevyys. Valittu ei oikeustieteen kandidaattina täytä säädettyä kelpoisuutta, koska hänellä ei ole sosiaalialan koulutusta eikä käytännön kokemusta sosiaalityöstä. Käytännön kokemukseksi oikaisuvaatimuksen tekijä ei katso puhtaasti hallinnollista työtä sosiaalitoimen talouspäällikkönä kymmenen vuotta sitten.

Olisi oikaisuvaatimuksessa muutakin mielenkiintoista, mutta en pitkästytä lukijoita enempää juridiikalla. Valitettavasti ette pääse näkemään koko tekstiä muuten kuin käymällä henkilökohtaisesti kunnanvirastossa. Edes kunnanhallituksen jäsenet eivät vielä tässä vaiheessa tiedä, mitä kunnanjohtaja aikoo ehdottaa päätökseksi. Se selviää vasta kokouksessa.

Seuraavana asiana kunnanhallituksen listalla on selvityksen antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle sosiaalijohtajan viransijaisen kelpoisuudesta. Avi vaatii tietoa ainakin seuraavista asioista:

Kuuluuko sosiaalijohtajan viransijaisen tehtäviin sosiaalihuollon kelpoisuuslain edellyttämiä tehtäviä ja päätöksentekoa esimerkiksi lastensuojelussa? Kuuluuko tehtäviin päihdehuoltolain mukaisia päätöksiä tahdonvastaisesta hoidosta? Kuuluvatko tehtäviin sosiaalityön ammatilliset johtotehtävät ja onko valitulla henkilöllä vaadittava pätevyys?

Näin äkkiä katsoen minä vastaan, että kuuluu, kuuluu, kuuluvat ja pätevyyttä ei ole. Sitä en tietenkään tiedä, mitä kunnanhallitus aikoo vastata, koska kunnanjohtajan päätösehdotus tässäkin asiassa annetaan vasta kokouksessa. Avi:n selvityspyyntö kokonaisuudessaan on tietenkin vain jäsenille jaettuna liitteenä. Esityslistalla tekstiä on asiasta 14 riviä ja kymmenkunta kirjoitusvirhettä.

Kunnassa luultavasti ajatellaan, että tällaiset oikaisuvaatimukset ovat vain keljuilua ja asioiden jarruttamista, eikä valvovalle viranomaiselle annettavassa selvityksessä ole mitään yleistä mielenkiintoa herättävää. Tai sitten ajatuksena on hoitaa ikävät asiat vähin äänin, ettei kukaan vain saisi päähänsä ruveta tutkimaan asioita tarkemmin. En halua edes ajatella sitä mahdollisuutta, että kunnanhallituksen jäsenet halutaan saada tekemään sopiva päätös ilman riittävää perehtymistä asiaan. He nimittäin ovat virkavastuussa päätöksistään ja väärän tiedon antaminen valvovalle viranomaiselle on vakava juttu.

Kommentit (0)
  1. Luulen että niukka esityslista ja lause päätösehdotus kokouksessa johtuu siitä että kunnanjohtaja oli esityslistan lähtöaikaan lomalla. Kyllä esityslistan liitteet voidaan käsitykseni mukaan julkaista kun laittaa vain asianhallintajärjestelmässä jossa esityslistat ja pöytäkirjat tehdään rastin että lista ja liitteet on valmiit. Itse olen yrittänyt edistää avoimuutta, pitääpä taas ottaa asia sopivassa tilaisuudessa puheeksi. Tarkastuslautakuntakin on asiasta samaa mieltä.

  2. Asiat ovat niinkuin ne näyttävät, ei niin kuin niiden jälkikäteen selitetään olevan. Miten kunnanjohtaja voi viedä asian esityslistalle ,jos ei olisi ollut sitä itse valmistelemassa? Siitäkö se johtuukin se sekava päätöksenteko, joka Juuassa nyt vallitsee, ettei asioita valmistella huolella, niitä vain laitellaan listalle ja päätetään sitten muutaman sanan perusteluilla kokouksessa esitettävällä tavalla. Marja edellä kirjoittaa,että kunnanjohtaja olisi ollut lomalla. Mikäs selitys se on hyvän ja huolellisen valmistelun ja avoimuuden näkökulmasta. Oletettavasti oikaisuvaatimus on jätetty jo viikkoja siten,koska kunnanjohtajan päätöskin on tehty jo viime vuonna. Olisi siinä ollut aikaa valmistella asia huolellisemmin,niin että koko asia olisi nähtävissä verkkolistalla. Eli kyllä Uuninpankkopoika ihan perustellusti on blogissaan ihmetellyt kunnan tapaa ajaa tässäkin asiasa sammutetuin lyhdyin,eikähän tämä ole suinkaan ensimmäinen kerta.