Selitysten suossa

Pohjoiskarjalainen Juuan kunta rimpuilee kuin suohon pudonnut selitellessään sosiaalijohtajan viransijaisen pätevyyttä. Tehtävään valittiin tiskinaluspäätöksellä luottamushenkilönä kaksi vuotta pätevöitynyt oikeustieteen kandidaatti, jolla ei ole sosiaalihuollon ammatillisesta pätevyydestä annetun lain mukaista kelpoisuutta. Eilen kunnanhallitus odotetusti hylkäsi valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja antoi Itä-Suomen aluehallintoviraston vaatiman selvityksen viransijaisen kelpoisuudesta.

Selitykset ovat mielenkiintoisia. Kunnanhallituksen mukaan sosiaalijohtajan tehtäviin ei kuulu ollenkaan sosiaalityöntekijän tehtäviä, vaan virka on puhtaasti hallinnollinen. En ole ennen kuullut, että 5 000 asukkaan kunnassa kannattaa pitää sosiaalijohtajaa, joka ei millään tavalla osallistu käytännön sosiaalityöhön.  Johtaja ei siis ollenkaan opasta tai ohjeista kolmea alaistaan sosiaalityöntekijää yksittäistapauksissa eikä koskaan tee mitään käytännön sosiaalityöhön liittyviä tehtäviä.

Selitys on outo jo senkin takia, että nyt virkavapaalla olevaa sosiaalijohtajaa valittaessa pätevyysvaatimuksena oli nimenomaan sosiaalityön ammatillinen pätevyys, koska tehtäviin kuuluu käytännön sosiaalityötä. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei missään vaiheessa ole muuttanut viranhaltijoiden toimenkuvia, joten sijaiselta vaaditaan täsmälleen samanlainen pätevyys kuin siltä, jonka sijaisena hän toimii.

Aluehallintovirastolle antamassaan selityksessä kunta oikeastaan tunnustaa, että sijainen ei ole pätevä. Kunnanhallitus nimittäin ilmoittaa aikovansa muuttaa kunnan hallintosäännössä määrättyjä tehtäviä siten, että sijaisesta tulee pätevä tehtäviinsä. Suunnitellut muutokset koskevat päätöksentekoa päihdehuoltolain mukaisessa lyhytaikaisessa tahdonvastaisessa hoidossa ja kaikissa lastensuojelulain mukaisissa päätöksissä. Edelliset aiotaan siirtää lautakunnan ja jälkimmäiset sosiaalityöntekijöiden päätettäviksi.

Nykyisen hallintosäännön mukaan päätökset näissä asioissa tekee sosiaalijohtaja. Koska sijaisella ei ole pätevyyttä päätöksentekoon, tuli kunnalle kiire muuttaa hallintosääntöä. Tulevaisuudessa johtaja ei siis edes neuvo ja ohjeista alaisiaan sosiaalityöntekijöitä lastensuojelun yksittäistapauksissa, vaan pelkästään johtaa hallinnollisesti. Mitähän tällainen johtaminen mahtaa tehdä yleiselle työilmapiirille?

Avi:lle antamassaan selityksessä kunnanhallitus väittää, että nykyinen hallintosääntö on ristiriidassa lainsäädännön kanssa, koska lautakunnalta ei voida siirtää virkamiehen vastuulle päätöksentekoa päihdehuoltolain mukaisesta tahdonvastaisesta hoidosta. Tämä ei pidä paikkaansa, joten kunnanhallitus on höynäytetty antamaan virheellinen selitys valvovalle viranomaiselle.

Päihdehuoltolain 12 §:n mukaan päätöksen lyhytaikaisesta tahdonvastaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella tekee sosiaalihuoltolain 10 § 2 momentin mukainen viranomainen. Tämä viranomainen on lain nimenomaisen määräyksen mukaan viranhaltija, jolla on sosiaalityön ammatillinen pätevyys. Tähän asti päätöksen on tehnyt sosiaalijohtaja, mutta koska sijainen ei sitä voi tehdä, aiotaan päätöksenteko siirtää lautakunnalle. Joku asian valmistelija on lukenut lakikirjaa ikävästi väärin ja saanut kunnanhallituksen uskomaan virheellistä tulkintaansa.

Kunnahallituksen lupaus hallintosäännön tulevasta muutoksesta on katteeton. Sääntöä ei nimittäin muuta kunnanhallitus, vaan kunnanvaltuusto. Jos valtusto ei muutoksiin suostu, ei hallitus mahda asialle mitään.

Satun tietämään, että eilen hylätty oikaisuvaatimus saa jatkoa ja asia käsitellään seuraavaksi hallinto-oikeudessa. Vs. sosiaalijohtajalla riittää siis jatkossakin hallinnollista työtä, kun hän kirjoittaa vastineita ja todennäköisesti vielä selityksen valvovalle viranomaiselle annetusta väärästä laintulkinnasta.

Kommentit (2)
  1. Tarmo Aaltonen
    2.2.2011, 10:47

    Hyvä kirjoitus. Tällaista tapahtuu monissa kunnissa, ne eivät vaan tule ilmi, kun kukaan ei osaa, tai uskalla niihin puuttua. Kokemusta on Keski-Suomesta ja Lapista, yleensä kepuvoittoisista kunnista.

    Maanviljelijän poika riittää pätevyydeksi, kun niin päätetään, sanoi laki asiasta mitä tahansa.

  2. Asiaahan sieltä tuli kun sen vielä jotka päättävät ymmärtäisivät mitä se tarkoittaa, kun sanotaan sopiva mutta ei pätevä, kyllähän niitä selityksiä löytyy joka asiaan. Tuntuu vain joskus siltä, että koetellaanko meitä päättäjiä tarkoituksella, onko tämä virkamiesten piittaamattomuutta, vai tietämättömyyttä asioiden esittelyssä kokouksissa.
    Mutta pääasia JUHANNUS lähestyy uhkaavasti.

Kommentointi suljettu.