Laillinen rikos

Jos työsyrjinnässä asetetaan työntekijä tai työnhakija huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työntekijän tai työnhakijan taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuomittava kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämä Rikoslain 47 luvun 3 a § näyttäisi sanamuotonsa puolesta soveltuvan ihan sellaisenaan kaikkiin niihin tapauksiin, joissa työtön tekee palkatonta työtä työharjoittelun, kuntouttavan työtoiminnan, työelämävalmennuksen tai minkä tahansa työllistämistoimenpiteen nimellä. Työntekijän taloudellista ahdinkoa käytetään hyväksi uhkaamalla häntä työttömyysetuuksien menettämisellä ja toimeentulotuen leikkauksella, ellei hän suostu työskentelemään työmarkkinatuella ja yhdeksän euron ruokarahalla ihan missä tahansa TE-toimiston määräämässä paikassa.

Yllytyksestä säädetään Rikoslain 5 luvun 5 §:ssä: Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Näyttäisi siis siltä, että jokainen työttömän palkattomaan työhön ottanut työnantaja syyllistyy kiskonnan tapaiseen työsyrjintään ja välittäjänä toiminut TE-toimiston virkailija rikokseen yllyttämiseen. Ikävä kyllä asia vain näyttää siltä, koska muualla lainsäädännössä on nähty oikeaksi suosia palkatonta työtä. Työelämävalmennus, työharjoittelu ja kuntouttava työtoiminta ovat täysin laillista työsyrjintää, koska kyse on työllistämisen pyhästä missiosta.

Vai onko toiminta sittenkään laillista? Jätän kysymyksen tahallani auki, koska kenelläkään ei ole siihen vastausta. Sitä ei nimittäin ole koskaan oikeudessa tutkittu. Minun tietääkseni kukaan ei ole milloinkaan tehnyt esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta rikosilmoitusta.

Kysyä kuitenkin sopii, miksi vaikkapa ravintolatyöntekijän palkkaaminen tuhannen euron kuukausipalkalla on kiskonnan tapaista työsyrjintää, mutta saman työntekijän ottaminen harjoittelijaksi 400 euron työmarkkinatuella ja yhdeksän euron päivittäisellä ruokarahalla ei ole.

Kommentit (5)
 1. Harri Kesti
  8.2.2011, 09:34

  Tervehdys !
  Saku Timonen
  Olet ottanut esille todella tärkeän asian. Samoja asioita ihmettelin minäkin ollessa vastaavassa tilanteessa. Asiaa on hyvä käsitellä laajemminkin, koska asia todellakin kuvaamasi kaltainen.
  En ota kantaa onko kyseessä laillinen rikos, mutta jollakin tavalla epätasaarvoinen tilanne kuitenkin
  on. Entinen yrittäjä.

 2. Siis tuollainen pykälä on? Nyt postia eduskuntaan ja pykälät vertailuun! Sama roisto, joka rikoslaissa käyttää minua törkeästi hyödykseen, onkin työvoimalaissa hyväntekijä ja valtion tuen arvoinen?

Kommentointi suljettu.