Suo siellä, vetelä täällä

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan sosiaalitoimi on jo puolentoista kuukauden ajan ollut samassa tilanteessa kuin vanhojen pilapiirrosten itsensä nurkkaan maalannut lattiamaalari. Kunta ei pysty tekemään laillista päätöstä päihdehuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta tahdonvastaisesta hoidosta eikä lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä huostaanotosta. Syy tähän lainvastaiseen olotilaan on lainsäädännön, kunnan hallintosäännön ja sosiaalijohtajan viransijaisen ammatillisen pätevyyden välinen ristiriita.

Viransijaiseksi nimettiin kunnanjohtajan päätöksellä oikeustieteen kandidaatti, jolla ei ole laissa säädettyä sosiaalityöntekijän ammatillista pätevyyttä. Päihdehuoltolain 12 §:n mukaan lyhytaikaisesta tahdonvastaisesta hoidosta päättää sosiaalihuoltolain 10 § 2 momentin mukainen viranomainen, jolla on sosiaalityön ammatillinen pätevyys. Kunnan oman hallintosäännön mukaan päätöksen tekee kuitenkin sosiaalijohtaja. Tähän asti ei mitään ongelmia ole ollut, koska vakinaisella viranhaltijalla on laissa säädetty pätevyys. Ammatillinen päteyys oli vaatimuksena, kun virka täytettiin vakinaisesti.

Ihan sama on tilanne lastensuojelulain mukaisissa kiireellisissä huostaanotoissa. Hallintosäännön mukaan niistäkin päättää sosiaalijohtaja, vaikka laki edellyttää päätöksentekijältä ammatillista pätevyyttä.

Kunnanhallitus on ilmoittanut Itä-Suomen aluehallintovirastolle, että hallintosääntöä tullaan muuttamaan siten, että päätökset näissä kiireellisissä asioissa tekee joko sosiaalijohtajan alainen sosiaalityöntekijä tai sosiaali- ja terveyslautakunta. Hallintosäännön muutoksella asia kyllä korjaantuu, mutta sääntöä ei muuta kunnanhallitus. Siitä päättää valtuusto ja aina siihen päätökseen asti vallitsee lainvastainen pattitilanne.

Jos hallintosäännön muutosta odoteltaessa sattuu tilanne, jossa vaaditaan joko kiireellistä lapsen huostaanottoa tai lyhytaikaista tahdonvastaista päihdehoitoa, ei päätöstä pysty tekemään kukaan ilman muotovirhettä. Tomivallan rajojen ylittäminen tulee väkisin eteen ja päätös kaatuu ensimmäisessä valitusasteessa siihen.

Päihdehuoltolain mukaisen hoitopäätöksen voi tehdä laillisesti pätevä sosiaalityöntekijä, mutta päätös on silloin kunnan hallintosäännön vastainen. Jos päätöksen tekee hallintosäännön mukaisesti vs. sosiaalijohtaja, rikotaan suoraan lakia. Lyhytaikaista tahdonvastaista päihdehoitoa ei voi viedä edes lautakunnan päätettäväksi, koska lain nimenomaisen sanamuodon mukaan siitä päättää yksittäinen viranhaltija. Tämä johtuu tietenkin siitä, että nämä asiat eivät jouda odottelemaan lautakunnan laillista koollekutsumista. Myös lasten kiireellinen huostaanotto on niin nopea toimenpide, että se on säädetty viranhaltijan päätettäväksi.

Laillisuuden kannalta on aika omituista, että Avi tyytyy kunnanhallituksen selitykseen muuttaa hallintosääntöä siten, että päätökset joskus tulevaisuudessa voidaan tehdä laillisesti. Siihen asti ilmeisesti toivotaan, että mitään ikävää ja kiireellisiä toimenpiteitä vaativaa tilannetta ei satu.

Minä kyllä tiedän, miten tällaisessa mahdollisesti eteen sattuvassa tilanteessa pitäisi menetellä, mutta ihan piruuttani en kerro. Haluan nähdä, keksiikö kunta taas yhden laillisen tavan sijaan vähintään kaksi laitonta.

Kommentit (0)
  1. Tuommoista se on, kun pääministerikin Suomessa vaihtuu yhden puolueen puoluekokouksessa.

  2. Lyytieveliina
    12.2.2011, 00:12

    Noilla kunnan ja avin perusteilla lääkäriksikin voidaan valita hevosmies, kunhan ei tee lääkärin töitä. Niinkö? Muttamutta; taitaa olla kuitenkin niin, että valintahetken tilanne on se tarkasteluaika, johon asian oikeudellinen arviointi kohdistuu. Silloin oli tulla pätevä niihin tehtäviin joihin valinta tehtiin. Tehtävien muuttaminen jälkikäteen taikka puuttuvan koulutuksen hankkiminen jälkikäteen ei enää pelasta eikä tee virheellistä valintaa selittämällä taikka pelehtimällä virheettömäksi. Hevosmiesten tietotoimiston mukaan kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan päätös tulevat kaatumaan itsestään selviin ja lukuisia kertoja aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten vastaavissa tapauksissa testattuihn perusteluihin. Epäpätevää ei voida julkiseen virkaan valita. Siksikin oudoksuttaa, jos avi kerrotun mukaan kuittaa sille lailla annetun valvontavelvollisuuden esittämällä ratkaisuksi Juuan paisuvaan ongelmaan, että muuttakaa hallintosääntöä, niin saadaan epäpätevästä pätevä. Onkohan tuo linja ylemmän lainvartijan mieleen, jos joku sattuu kysymään avin ohjeen perään. Sekinhän voi aina olla mahdollista jos tunkio tongittaessa alkaa yhä enemmän haisemaan. Niin että kaikkeen se tuo juuan kunnanhallitus pystyykin. Kauankohan?