Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Yhä paranee

Juuan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan piti eilen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnan hallintosääntöä muutetaan poistamalla siitä kokonaan yksi kohta. Siinä kohdassa määrätään, että tahdosta riippumatonta huoltoa koskevissa asioissa päätöksen tekee sosiaalijohtaja. Tämän muutoksen tarkoitus oli tehdä vailla ammatillista pätevyyttä olevasta johtajasta pätevä, koska nykyinen sijainen ei lain mukaan epäpätevänä voi näitä päätöksiä tehdä.

Päivän aikana esityslista oli kuitenkin kokenut muodonmuutoksen, eikä minulla vielä ole tietoa siitä, tehtiinkö päätös uuden esityksen mukaisesti. Lähden siitä olettamasta, että tehtiin.

Korjatulla esityslistalla todetaan edelleen ihan oikein, että tahdosta riippumatonta huoltoa koskevaa päätöstä (lastensuojelulaki 38 §, 39 § ja 63 § ja päihdehuoltolaki 12 §) ei voi delegoida sosiaalihuoltolain 12 §:n nojalla lautakunnalta viranhaltijalle. Sitten väitetään, että lautakunta voi lastensuojelulain 13 § 2 momentin ja päihdehuoltolain 12 §:n mukaan delegoida valtaansa alaiselleen viranhaltijalle, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys. Kun ei näköjään kukaan halua vieläkään lukea lakikirjaa oikein, niin kopion lainkohdan tähän.

LastensuojeluL 13 § 2 mom: Kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 § 1 momentin mukainen kelpoisuus, tai johtavan viranhaltijan määräämä muu viranhaltija, jolla on mainitun lain 10 §:n 1 tai 2 momentin tai 3 §:n mukainen kelpoisuus, tekee päätöksen asioissa, jotka koskevat tämän lain 38 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiireellisen sijoituksen jatkamista, 43 § 1 momentissa tarkoitettua huostaanottoa ja siihen liityvää sijaishuoltoa, 43 § 3 momentissa tarkoitettua huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävää sijaishuoltopaikan muuttamista ja 47 §:ssä tarkoitettua huostassapidon lopettamista.

Missä tässä lainkohdassa sanotaan, että lautakunta voi yksittäispäätöksellä delegoida omaa valtaansa alaiselleen viranhaltijalle, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys? Aivan oikein, ei missään. Tässä säädetään nimenomaan, että päätökset näissä asioissa tekee johtosäännössä eli hallintosäännössä määrätty ammatillisesti pätevä johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä muu pätevä viranhaltija. Silti juuri tällä lainkohdalla  perustellaan ehdotusta lautakunnan päätökseksi.

Ja sitten lautakunnan vauhdilla muutettu päätösehdotus: Lautakunta päättää, että lautakunnan päätösvaltaa siirretään lastensuojelulain 38, 39 ja 63 § 2 momentin sekä päihdehuoltolain 12 §:n mukaisissa  henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevissa asioissa kulloinkin kunnan viroissa oleville, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukaisen pätevyyden omaavalle sosiaali- ja terveysjohtajalle ja kolmelle sosiaalityöntekijälle.

Lautakunta onnistui päätöksellään rikkomaan sekä lakia että kunnan omaa hallintosääntöä. Siteeratun lainkohdan mukaan lautakunta ei saa itse delegoida omaa valtaansa, vaan delegoinnin on tapahduttava johto- eli hallintosäännön kautta. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan – jota siis ei esitetäkään muutettavaksi – näistä asioista päättää kuitenkin sosiaali- ja terveysjohtaja, eikä kukaan muu.

Hallintosääntö on valtuuston hyväksymä, eikä lautakunta saa tehdä sen vastaisia päätöksiä varsinkaan vastoin voimassaolevaa lakia. Nyt kuitenkin näin tehtiin. Pikavauhdilla saatiin aikaan mukava umpisolmu, jonka avaaminen voi olla tuskallista.