Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Jarrua yksityistämiselle

Viime keväänä Korkein oikeus linjasi päätöksellään, että kiinteistön omistajalla on oikeus periä maksu pysäköinnistä ja määrätä myös valvontamaksu. Tästä sopimusoikeutta koskevasta päätöksestä hallitus innostui sorvaamaan lakiesityksen, jolla yksityinen pysäköinninvalvonta olisi täysin rinnastettu julkisen vallan vastaavaan toimintaan. Vartiointiliikkeet olisivat siis saaneet kirjoitella omalla vartiointialueellaan pysäköintivirhemaksuja kuten poliisi ja pysäköinninvalvojat konsanaan.

Onneksi perustuslakivaliokunta teki asiassa ainoan oikean ratkaisun. Valiokunnan lausunnon mukaan perustuslaki kieltää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antamisen muille kuin viranomaisille. Hallituksen lakiesitys olisi tehnyt yksityisestä pysäköinninvalvonnasta viranomaistoimintaa.

Nykyisellä hallituksella on ollut liian kova kiire yksityistää viranomaisten tehtäviä. Valiokunnan nyt tekemä ratkaisu kertoo selvää kieltään myös siitä, mitä tulee tapahtumaan aikeille yksityistää vankien kuljettamista ja vartiointia. Ne suunnitelmat ovat vielä selvemmin perustuslain vastaisia.

Nyt pysäköinninvalvonnassa näyttäisi olevan ristiriitainen tilanne. KKO:n päätös sallii yksityisen pysäköinninvalvonnan, mutta hallituksen yksityistämisesitys on todettu perustuslain vastaiseksi. Ristiriita on kuitenkin vain näennäinen, koska kyse on sopimusoikeuden ja viranomaistoiminnan välisestä erosta. KKO:n päätös koskee vain yksityisoikeudellista sopimista, mutta lakiesitys olisi yksityistänyt viranomaistehtävät.

Nykyinen tilanne siis jatkuu. Kiinteistön omistaja saa edelleen määrätä pysäköinnin maksulliseksi, kunhan ilmoittaa siitä näkyvällä kyltillä, jossa kerrotaan myös luvattomasta pysäköinnistä seuraava sanktio. Pysäköidessään tällaiselle alueelle autoilija on hiljaisesti hyväksynyt sopimusehdot ja sitoutunut niitä noudattamaan. Hallitus kuitenkin innostui tapansa mukaan liikaa eikä oikein ymmärtänyt KKO:n päätöstä. Aika moni muukin luuli, että KKO päätöksellään salli yksityisen harjoittaman viranomaistoiminnan.

Viime keväästä lähtien yksityinen pysäköinninvalvonta on saanut ihan villejä piirteitä, joita on lietsonut odotettavissa oleva -ja nyt siis tyrmätty- lakiesitys. Valvontaa suorittavat firmat ovat kilpailleet reviireistä häikäilemättä rahan kiilto silmissään. Kuvaavaa on, että noin 30 % valvontaa suorittavista yrityksistä on sellaisia, joilla on itsellään mm. maksamattomia pysäköintimaksuja perinnässä.

Mitä nyt sitten tulee tapahtumaan? Ei mitään muuta, kuin että nyt homma rauhoittuu. Jos kiinteistönomistaja haluaa periä maksun pysäköinnistä, niin hän saa sen tehdä. Ihan omassa harkinnassa on sitten se, millaisen valvojan hän palkkaa. Tärkeintä kuitenkin on, että viranomaistoiminta ja julkisen vallan käyttö pysyvät siellä, missä niiden pitääkin pysyä.