Sosiaalitoimen lainrikkojat

Päivän Helsingin Sanomien mukaan noin joka kymmenes sosiaali- ja terveystoimen päätös johtaa valituksiin. Vuonna 2008 oikeusriidoista tehtiin runsaat 10 000 ratkaisua, joista valtaosa koski toimeentulotukea. Jo tämä kertoo siitä, että monet kunnat rikkovat lakia rutiininomaisesti.

Sen sijaan kukaan ei tiedä, kuinka monesta päätöksestä olisi pitänyt valittaa lainvastaisuuden takia. Saadakseen lakisääteiset palvelut niitä pitäisi osata vaatia jopa hallinnollisin valituksin, mutta eniten apua tarvitseva on aina se heikoin ja avuttomin. Hän ei osaa hakea muutosta eikä usein edes tiedä, että se yleensä on mahdollista.

THL:n lakimiehen mukaan lainsäädäntö jää kunnissa talouden jalkoihin. Kuntien omat käytännöt ovat usein suorassa ristiriidassa lain kanssa, vaikka näin ei missään tapauksessa saisi olla. Tätäkin suurempi syy lainvastaisiin päätöksiin on sosiaalityöntekijöiden puutteellinen ammattitaito. Kaikki eivät kerta kaikkiaan hallitse oman alansa lainsäädäntöä, vaikka olisivat virkaansa päteviä.

Sitten on tietysti niitäkin, jotka tekevät lainvastaisia päätöksiä asennevammansa takia. Jokin aika sitten julkaistun tutkimuksen mukaan huomattavan suuri osa sosiaalityöntekijöistä pitää asiakkaitaan syyllisinä omaan tilanteeseensa. Ajatus lienee, että sellaista saa vähän simputtaa, kun kuntakin siinä säästää. Ikävien kuulopuheiden mukaan meidän kuntamme erään sosiaalityöntekijän asenne on kuin 1800-luvulta, jolloin väärään kuntaan eksynyt kerjäläinen kyydittiin takaisin kunnanrajalle. Meillä toiselta paikkakunnalta muuttaneelle asiakkaalle sanotaan suoraan, että mitäs tänne tulit kerjäämään, muuttaisit takaisin sinne mistä tulit.

Viranhaltijat tietävät hyvin, että heidän tekemänsä virheelliset päätökset muuttuvat valittamalla. Eivät tosin ensimmäisessä asteessa eli oman kunnan lautakunnassa, koska siellä ei ole asiantuntemusta sen enempää kuin viranhaltijoillakaan. Hallinto-oikeudesta oikeutta jo saa. Sen lisäksi jonkun oikein sydämistyneen asiakkaan pitäisi tehdä rikosilmoitus. Tässä tulevat valmiit perustelut:

Perustuslain 2 § 3 momentin mukaan julkisen vallan tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkasti lakia. Rikoslain 40 luvun 9 §:n mukaan tahallaan virkavelvollisuutensa rikkonut tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Lisäksi hänet voidaan tuomita viralta pantavaksi. Tuottamuksellisesti virkavelvollisuutensa rikkonut tuomitaan 10 §:n mukaan varoitukseen tai sakkoon. Tuottamus tarkoittaa samaa kuin huolimattomuus tai tietämättömyys velvollisuuksistaan ja lain määräyksistä.

Kyllä minä tiedän, mitä nyt ajattelette. Jos ihminen ei osaa tai jaksa edes valittaa päätöksestä, niin ei hän tietenkään vie asiaa näin pitkälle. Näinhän se on, mutta tulipahan taas kerran mieleeni tällainenkin mahdollisuus.

Kommentit (1)
  1. Kiitos tästä. Tärkeä apu kun kerron nuorille että virkamiehen päätös voi olla laitonkin.

Kommentointi suljettu.