Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Päätöksetön päätös

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan kunnanhallituksen piti eilen antaa lausuntonsa hallinto-oikeudelle sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisen valinnasta tehtyyn valitukseen. Tiedotuksesta ja lehtiuutisesta päätellen kunnanhallitus luulee näin tehneensä, mutta pöytäkirja osoittaa ihan muuta. Kunnanhallitus ei päättänyt yhtään mitään, vaan homma meni totuttuun tapaan ihan höpinäksi.

Kunnanhallituksen esityslistalla on tällainen päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa kunnallisvalituksen johdosta liitteenä olevan lausunnon liittäen oheen myös viransijaisuutta aiemmin hoitaneen Pirjo Raution selvityksen Juuan kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisällöstä. Kunta vastustaa päätöksen välitöntä täytäntöönpanokieltoa ja vaatii valituksen hylkäämistä. Kunta vastustaa päätöksen kumoamista ja vaatii valituksen hylkäämistä.

Pöytäkirjan mukaan tehtiin kuitenkin tällainen päätös: Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan valmistelemaan lopullisen Kuopion hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon.

Kunnanhallitus siis valtuutti kunnanjohtajan tekemään sen, mikä hänen virkatoimiinsa muutenkin kuuluu eli valmistelemaan lausunnon. Jos kunnanhallitus luulee päätöksellään valtuuttaneensa kunnanjohtajan antamaan tämän lausunnon, on kunnanhallitus pahasti väärässä. Hallinnon vakiintuneen kielenkäytön mukaan valmistelu tarkoittaa todellakin vain päätöksenteon valmistelua eikä mitään muuta. Tämän päätöksen mukaan kunnanjohtajan on siis valmisteltava lopullinen lausunto ja tuotava se uudelleen kunnanhallituksen päätettäväksi. Toivottavasti aika riittää tähän ylimääräiseen mutkaan.

Kunnanhallitukselta näyttää asiaosaamisen lisäksi olevan hukassa myös asioiden valmistelu, esittely, päätöksentekoprosessi ja pöytäkirjan pitäminen. Pöytäkirjasta ei nimittäin käy ilmi, mitä kokouksessa tapahtui.

Päätös poikkeaa ehdotuksesta perusteellisesti, mutta miten muutos tapahtui, jää kokonaan hämärän peittoon. Jos kunnanjohtaja poisti päätösehdotuksensa ja korvasi sen uudella, se pitäisi näkyä pöytäkirjassa. Jos kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan, pitäisi senkin näkyä pöytäkirjasta. Jos taas kokouksessa joku jäsen teki vastaehdotuksen ja se tuli lopulliseksi päätökseksi, pitäisi pöytäkirjasta löytyä ännestysselostus.

Mitään tällaista ei kuitenkaan näytä tapahtuneen, vaan päätös vain jostain salaperäisestä syystä poikkeaa täydellisesti käsittelyn pohjana olevasta ehdotuksesta.

Jos kunnanjohtaja tämän päätöksen perusteella laatii ja lähettää kunnanhallituksen vastineen hallinto-oikeudelle, hän syyllistyy vakavaan muotovirheeseen. Vielä kerrran, hänelle annettiin valtuudet vain valmistella asia, ei toteuttaa sitä.

Kunnanhallitus virkamiehineen pitäisi passittaa kunnallishallinnon alkeiskurssille. Tätä nykyä he suorastaan ojentavat lyömäaseet minun kaltaisteni rienaajien käteen.