Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Jäitä hattuun

Eilen kirjoitin Juuan kunnanhallituksen turhasta päätöksestä, jolla kunnanjohtaja valtuutettiin valmistelemaan vastine hallinto-oikeudelle sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuutta koskevaan valitukseen. Päättäjät luulivat oikeuttavansa kunnanjohtajan laatimaan ja antamaan kunnan vastineen, mutta eilen kunnanvirasto kertoi asian tulevan uudelleen päätettäväksi 29.3. pidettävään kokoukseen.

Pieni aikalisä onkin tarpeen. Luin nimittäin käsittelyn pohjana olleen ehdotuksen kunnan vastineeksi ja totesin sen laatijan olleen melkoisen tuohtunut. Niin kirjoittaa vain omassa asiassaan puhuja, joten tekstin pääasiallinen laatija lienee viransijainen itse. Ei menettelyssä mitään vikaa ole, koska kunnanjohtajan vastuulle teksti kuitenkin menee. Esittelijänä hän vastaa siitä, mitä kunnanhallitukselle esittää päätettäväksi varsinaisesta kirjoittajasta riippumatta.

Ensin vastineluonnoksessa kehutaan viransijainen maasta taivaaseen. Hän ennätti toimia ennen valintaansa viransijaiseksi vain vähän yli kaksi vuotta kunnan luottamushenkilönä, mutta sinä aikana hän uudisti ja kehitti sosiaalitointa enemmän kuin kukaan muu viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tekstin mukaan kunnassa on meneillään vanhuspalvelujen rakenneuudistus, jossa viransijainen on luottamushenkilönä ollut mukana muutoksen ohjausryhmässä. Vuoden 2010 loppuun asti hän oli mukana pienryhmäkotien rakentamista suunnittelevassa työryhmässä, vanhusneuvostossa, kunnanhallituksessa, kunnanhallituksen edustajana sosiaali- ja terveyslautakunnassa, osallistui ikäpoliittisen strategian laadintaan, osallistui (kuukauden verran) marraskuussa 2010 aloitettuun ikäosaamishankkeen valmisteluun ja kävi jopa maakuntaliitossa neuvottelemassa tästä hankkeesta.

Kaiken tämän hän ennätti tehdä kahdessa vuodessa henkikirjoittajan virkansa ohessa. Tietenkin ennätti, koska kunnanhallitus kokoontuu joka toinen viikko, sosiaali- ja terveyslautakunta noin neljä kertaa vuodessa ja työryhmät kokoontuvat satunnaisesti. Kun vielä käynti maakuntaliitossakin lasketaan erityisansioksi, saadaan ansioluettelo näyttämään komealta.

Sitten teksti alkaa lähestyä kunnianloukkausta. Viransijaisen puuttuvasta pätevyydestä valittanut on entinen kunnanjohtaja, joka nosti valituksessaan esille kunnan halintosäännön ja nykytilanteen ristiriidan. Hallintosäännön mukaan sosiaalijohtaja päättää lastensuojelulain ja päihdehuoltolain mukaisista tahdonvastaisista hoidoista. Näitä päätöksiä ei voi tehdä ilman sosiaalityöntekijän pätevyyttä, jota viransijaisella ei ole.

Vastineluonnoksessa käännetään asia siten, että syyllinen tähän epäkohtaan onkin yllättäen entinen kunnanjohtaja, siis valituksen tekijä. Juuri hän on aikoinaan valmistellut ja tuonut päätettäväksi sellaisen hallintosäännön, joka ei sovi yhteen lain kanssa. En nyt ole ihan varma, syyllistytäänkö tällä väitteellä kunnianloukkaukseen, mutta totta se ei ainakaan ole.

Kun hallintosääntö hyväksyttiin, ei ollut mitään ristiriitaa säännön ja lain suhteen. Silloisella sosiaalijohtajalla oli lain edellyttämä pätevyys ja se oli myös viran pätevyysvaatimuksena. Hallintosäännössä ei edelleenkään ole mitään vikaa, mutta viransijaisten pätevyyden suhteen on lipsuttu.

Toivottavsti kunnanhallitus ei sentään lähetä tällaista vastinetta oikeuteen asiassa, jossa on kysymys juridiikasta. Vastineluonnoksen mukaan kysymys tuntuu olevan enemmänkin suuttumisesta ja valittajan mustamaalaamisesta.