Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Sana on melko vapaa

Eduskunta hyväksyi juuri ennen vaalilomalle lähtöään rikoslain muutoksen, jonka mukaan palvelimen tai keskustelupalstan, jopa blogisivun pitäjä, voi joutua vastuuseen sivuilla esitetyistä kansanryhmää vastaan kiihottavista lausunnoista, vaikkeivat ne olisi hänen itsensä kirjoittamia. Näinhän tämä muutos voidaan yleisesti ottaen kuvata, mutta ei tässä sentään vielä sananvapautta viedä eikä ajatuspoliisia perusteta.

Vanha rikoslain 11 luvun 10 § oli peräisin ajalta, jolloin ilmoituksia naulattiin maitolaitureihin. Lakimuutosta voidaan ihan hyvin luonnehtia sanomalla, että nyt myös maitolaiturin omistaja on vastuussa siitä, mitä niissä julisteissa sanotaan, jos hän on niistä tietoinen eikä ole poistanut uhkaavia, panettelevia tai solvaavia julisteita.

Sananvapaus ei ole koskaan tarkoittanut oikeutta julistaa ihan mitä tahansa seuraamuksitta. Se tarkoittaa vain sitä, että ennakkosensuuria ei ole. Sanomisistaan voi sitten jälkikäteen joutua vastuuseen.

Uusi lainkohta kuuluu seuraavasti (muutetut kohdat vahvistettuna):

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisesti saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella, on tuomittava kiihotuksesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Avataanpa tätä uutta lainkohtaa vähän. Selvää on, että laki on muuttunut keskeiseltä osalta. Uuden sanamuodon mukaan näiden viestien saataville asettaminen ja saatavilla pitäminen tarkoittavat juuri nettipalstoja. Se on juuri se maitolaiturin omistajan uusi vastuu. Vaan mitä ovat ne lainvastaiset tiedot, mielipiteet ja muut viestit?

Lainsäätäjälle on tainnut sattua lipsahdus, kun laissa yhä edelleen puhutaan uhkaamisesta, panettelusta ja solvaamisesta. Sanamuoto on peräisin ajalta, jolloin herjaus ja solvaus olivat rikoslaissa erikseen määriteltyjä rikoksia. Nykyisin lain 24 luvun 9 ja 10 § puhuvat kunnianloukkausrikoksista. Laiton uhkaus on yhä säännelty erikseen.

Laittomaan uhkaukseen syyllistyy mm. se, joka uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy pelätä omasta tai toisen puolesta henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vaarassa.

Kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle. Teko on törkeä, jos se toteutetaan joukkotiedotusvälineillä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville.

Näiden laittomien viestien täytyy siis koskea jotain tämäntyyppisiä uhkauksia ja  solvauksia. En tiedä teistä, mutta minun mielestäni siihen tarvitaan jo melkoisen kovaa tekstiä. Lisäksi on muistettava rikoksen kolme kynnystä: Ensin poliisi tutkii, ylittyykö tutkintakynnys eli onko rikosta tapahtunut. Jos on, niin sitten syyttäjä tutkii, ylittyykö syytekynnys. Lopuksi tuomioistuin harkitsee, ylittyykö rangaistuskynnys.

Lainmuutos hyväksyttiin liian vähäisellä julkisella keskustelulla, mutta vasta aika näyttää, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ajattelun ja sanomisen vapaus pysyvät kuitenkin ihan entisellään, uutta on vain seinän ylläpitäjän vastuu.