Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Uutta hallintokulttuuria

Pohjoiskarjalainen Juuan kunta on ottanut käyttöönsä uuden tavan tehdä päätöksiä: kunnanhallitus käsittelee isot asiat ylimääräisessä kokouksessa, jonka esityslistaa ei julkaista etukäteen kunnan verkkosivulla. Edes kunnanhallituksen jäsenet eivät tiedä, mitä kaikkea kokouksessa tullaan päättämään, koska osa asioista tuodaan päätettäviksi ylimääräisinä vasta kokoukseen.

Tällainen kokous pidettiin viime tiistaina ja pöytäkirja on ollut luettavissa parin päivän ajan. Sen mukaan kokous kesti kolme tuntia ja käsiteltäviä asioita oli 15. Tässä ajassa kunnanhallitus ennätti perehtyä syvällisesti mm. sellaisiin asioihin kuin vuoden 2010 tilinpäätös, saman vuoden henkilöstöraportti, kunnan energiatehokkuushankkeen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisen valintaa koskevaan valitukseen. Tämän lisäksi käsiteltiin ylimääräisinä asioina kolme Coronarian oikaisuvaatimusta, jotka koskivat kunnan antamaa huomautusta lääkäreiden vaihtumisesta, korvausta saamatta jääneistä terveyskeskuspalveluista sekä terveyskeskuksen ulkoistamista koskevan sopimuksen purkamista.

Kun lisäksi samassa kokouksessa ennätettiin käydä keskustelu kunnanjohtajasopimuksen mukaisista tulostavoitteista ja päättää monta pienempää asiaa, täytyy ihailla kunnanhallituksen tehokkuutta ja asiantuntemusta.

Jokainen päätetty asia ansaitsee oman juttunsa, mutta nostan tällä kertaa esille vain kunnan energiatehokkuushankkeen hyväksymisen. Yksityiskohtiin puuttumatta se vaikuttaa hyvältä idealta, jonka tarkoituksena on pienentää kunnan kiinteistöjen energiankulutusta. Hanketta on suunnitellut konsulttitoimisto ja se toteutetaan vuonna 2012. Tänä vuonna kilpailutetaan yhteistyökumppanit ja allekirjoitetaan sopimukset. Hankkeen kustannukset kaksi miljoonaa euroa maksetaan käyttötalouden investointirahastosta. Itse päätöksessä ei maksamisesta puhuta mitään, mutta se käy ilmi esityslistatekstin yhdestä ainoasta lauseesta.

Minun tietääkseni käyttötalouden investointirahastoa ei ole olemassakaan. Se on jo sanaparina täysin absurdi eikä sellaista voi kirjanpitojärjestelmässä edes olla. Käyttötalous on käyttötaloutta ja investoinnit investointeja ja molemmilla on omanlaisensa rahoitusmenettely. Jos kunta investoi, siitä päättää aina kunnanvaltuusto investointiohjelmassa tai erillispäätöksin. Samalla valtuusto osoittaa myös rahoituksen, joka voi tulla tilinpäätöksen osoittamasta käyttötalouden ylijäämästä, aiemmista investointivarauksista tai vaikkapa velanotosta.

Nyt kunnanhallitus päätti investoida kaksi miljoonaa euroa ilman valtuuston päätöstä tai edes rahaa. Tätä voisi hyvällä syyllä luonnehtia toimivallan ylittämiseksi. Jos olen väärässä, ovat kunnallistalouden tietoni vanhentuneet. Jos olen oikeassa, on kunnanhallituksen käsiteltävä asia uudelleen ja esitettävä se valtuuston päätettäväksi. Jos valtuusto ei sitä hyväksy, niin se on aika ikävä juttu kunnanhallituksen kannalta. Ehkä kunnahallituksen jäsenet sitten panevat hatun kiertämään ja maksavat itse hankkeesta tähän mennessä aiheutuneet konsulttikulut.

Jos kunta aikoo esityslistat pimittämällä estää kansalaiskeskustelua, niin se ei onnistu. Pitää piiilottaa myös pöytäkirjat.