Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Sano mitä tarkoitat, tarkoita mitä sanot

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan verkkosivuilla oleva kunnanvaltuuston työjärjestys ei avaudu luettavaksi. Se on luultavasti joskus aikojen alussa ladattu sinne väärin, koska ei se ole auennut ennenkään. Tätä ei vuosien varrella kunnassa ole kukaan huomannut, joten ainakaan valtuutetuilla ja kunnan virkamiehillä ei viime aikoina ole ollut tarvetta tarkistaa menettelytapojen oikeellisuutta. Vai olisiko sittenkin?

Valtuuston työjärjestyksessä säädetään valtuutettujen aloiteoikeudesta näin:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Juukalaiset valtuutetut tekevät aloitteita ihan samaan tahtiin kuin valtuutetut muuallakin. Jotkin aloitteet johtavat johonkin ja jotkut eivät, tämäkin on ihan tavallista. Valtuuston pöytäkirjojen sanamuodon mukaan Juuassa aloitteita ei kuitenkaan tarvitsisi edes valmistella, vaan ne voitaisiin unohtaa saman tien.

Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteet vain tiedoksi, mutta ei lähetä niitä valmisteltavaksi. Työjärjestyksen selvän sanamuodon mukaan valtuuston pitäisi kuitenkin tiedoksi merkitsemisen lisäksi lähettää aloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Nykyisellään jokin aloite voitaisiin haluttaessa rypistellä roskakoriin heti tiedoksi saattamisen jälkeen. Sehän tuli jo käsiteltyä.

Ei näin tietenkään tehdä eikä virhe liene edes tahallinen. Aloitteet etenevät normaalisti ja tulevat aikanaan asianmukaiseen käsittelyyn. Kyse on taas kerran vain huolimattomuudesta perusasioissa. Olen ennenkin ehdottanut valmistelijoille, esittelijöille ja päättäjille kunnallishallinnon peruskurssia, koska asiatekstiä luetaan täsmälleen niin kuin sitä kirjoitetaan. Siksi on syytä sanoa mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo.

(Olen lähettänyt kunnan verkkosivulle palautetta linkin toimimattomuudesta, joten se asia ainakin korjattaneen)