Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Ne kunnallishallinnon perusteet…

Minun pitäisi varmaan lopettaa Juuan kunnan hallintoelinten pöytäkirjojen lukeminen ja keksiä itselleni jokin mukavampi harrastus. Pöytäkirjat nimittäin antavat masentavan kuvan kunnan päätöksenteon valmistelusta ja kokousmenettelystä.

Otetaan tällä kertaa esimerkiksi sivistyslautakunnan kokous 22.3.2011. Lautakunnan päätettäväksi tuli mm. peruskoulun ja lukion tuntiresurssien vahvistaminen lukuvuodelle 2011-12. Hallintosäännön selvän sanamuodon mukaan näin tulee vuosittain menetellä, koska asia kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Yksi lautakunnan asioita oikeasti seuraava jäsen huomasi, että vuonna 2010 ei tällaista asiaa esitelty lautakunnalle ollenkaan.

Syy tähän laiminlyöntiin ei ilmeisesti kokouksessa selvinnyt, mutta vaihtoehtoja on kaksi. Sivistysjohtaja nähtävästi unohti vuosi sitten tuoda asian päätettäväksi, jolloin viime syksystä lähtien on eletty ilman hyväksyttyä tuntiresurssijärjestelmää. Toinen vaihtoehto on, että sivistysjohtaja päätti asiasta itse ylittäen selvästi toimivaltansa, jolloin tilanne on yhtä lailla hallintosäännön vastainen.

Samainen sivistysjohtaja antoi näytteen ammattitaidostaan taannoisessa koulukiusaamisjutussa, kun hän kieltäytyi antamasta kaikkia tapaukseen liittyviä asiakirjoja kiusatun lapsen vanhemmille. Menettelystään hän sai aluehallintovirastolta huomautuksen.

Viime vuoden resurssipäätöksen kohtalon selvittämiseksi lautakunta päätti panna asian pöydälle tekemällä kokoustekniikan alkeellisimman virheen. Äänestykseen asetettiin vastakkain kannatettu pöydällepanoehdotus ja alkuperäinen päätösehdotus, joka siis koski tuntiresurssien hyväksymistä seuraavalle lukuvuodelle. Pöydällepano voitti äänin 7-0.

Tämä menettelyvirhe istuu kunnan toimielimissä harvinaiset sitkeästi. Viime kesänä valtuuston eräs päätös kaatui juuri samanlaisesta virheestä tehtyyn valitukseen, mutta asiasta ei näköjään laajemmin opittu mitään.

Annetaan vielä kerran tukiopetusta. Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu pöydällepanoehdotus, on keskustelu rajoitettava koskemaan vain pöydällepanoa. Äänestykseen asetetaan vastakkain asian käsittelyn jatkaminen ja pöydällepanoehdotus, ei koskaan pöydällepanoehdotusta ja asian lopullista ratkaisua koskevaa esittelijän ehdotusta. Ensin siis äänestetään pöydällepanosta ja mikäli asian käsittelyä päätetään jatkaa, äänestetään mahdollisesta vastaehdotuksesta ja esittelijän ehdotuksesta vastakkain. En ymmärrä, mikä tässä asiassa on niin mahdottoman vaikeaa.

Olen ennenkin ehdottanut valmistelijoille ja päättäjille kunnallishallinnon peruskurssia. Peruskurssi taitaisi olla oppilasainekselle liian vaativa, joten nyt ehdotan ihan alkeiskurssia.