Huteralla pohjalla

Sanomalehti Karjalainen kirjoitti tänään, että Rääkkylän kunnan suunnittelema sosiaali- ja terveystoimen yksityistäminen on nyt varmistunut, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Tarkempi lukeminen osoittaa, että sekä yksityistäminen että toimituksen kyky ymmärtää viranomaisten päätöksiä ovat yhtä huteralla pohjalla.

Nyt kunnat ovat päässeet sopimukseen siitä, että maanantaiaamuna terveyskeskuksen ovella ei synny tappelua siitä, hoitavatko potilaita liikelaitos Hellin vai yksityisen palveluntuottajan työntekijät. Rääkkylä saa ainakin toistaiseksi ostaa yksityisfirmalta nämä palvelut. Sosiaalitoimen lopullinen yksityistäminen sen sijaan on vielä monen mutkan takana.

Hallinto-oikeus päätti pikaratkaisuna, että kunnan yksityistämispäätökselle ei aseteta valittajien vaatimaa täytäntöönpanokieltoa. Vastoin toimittajien luuloa tämä päätös ei ratkaissut asiaa lopullisesti, vaan on vain eräänlainen aikalisä. Palvelutuotannon toimivuus varmistetaan sallimalla päätöksen täytäntöönpano toistaiseksi. Yksityistämisen lainmukaisuus tullaan ratkaisemaan vielä erikseen annettavalla päätöksellä.

Myös Valvira on joutunut antamaan asiassa nopean tilapäisratkaisun ihan samasta kiireestä johtuen. Senkään päätös ei ole lopullinen, vaikka näin halutaan uskoa. Suomennettuna päätös kuuluu suunnilleen, että tehkää nyt toistaiseksi näin, mutta varautukaa tulevaan lopulliseen päätökseen tältä pohjalta:

Kunta ei voi yksityistää sellaista toimintaa, johon sisältyy julkisen vallan käyttöä. Sosiaalitoimen julkisen vallan käyttäjä ei voi olla sekä virkasuhteessa kuntaan että työsuhteessa yksityiseen palveluntuottajaan, koska hänen päätöksensä vaikuttavat yksityisen yrityksen etuihin. Kahdella tuolilla istuja on siis päätöksenteossa esteellinen. Tämän takia kunnassa on oltava vain virkasuhteessa kuntaan olevia päätöksentekijöitä.

Valvira korostaa tilapäispäätöksessään, että tällä päätöksellä ei oteta kantaa siihen, ovatko palvelut riittäviä ja lainsäädännön vaatimukset täyttäviä. Se asia ratkaistaan vasta sitten, kun yksityinen yritys saa toimitettua edes lupahakemukset Valviraan. Jo tässä vaiheessa Valvira huomauttaa, että kunnan omat selvitykset ovat puutteelliset ja ristiriitaiset. Lisäksi on selvää, että Paras-lain väestöpohjavaatimus ei täyty.

Yksityistämisen puolestapuhujat ovat antaneet ymmärtää, että kaikki on kunnossa ja viranomaisluvat ja oikeuden päätökset on saatu.Totuus kuitenkin on, että nyt on annettu hyvin epäilevä lupa aloittaa toiminta, jonka lainmukaisuus tullaan tutkimaan suurennuslasilla.

Kommentit (4)
  1. Näyttää nuo väliaikaisetkin päätökset viestivän sitä, että lain noudattamisen aika Suomessa on ohi.

  2. Jarmo Vilponen
    30.4.2011, 08:50

    Onko nähty jossakin selitykset kunnanjohtaja Erosen ja ministerien välisistä keskusteluista, kun asiaa esiteltiin Helsinginmatkalla?
    Ja toisena erityisasiana tuo hallituksemme kaikenlainen erikoisuus yrityksiä kohtaan, se on osoittautunut vähintään omituiseksi ja joudun nyt tietenkin puhumaan oman kokemuspohjani ja osin erilaisen ajatusmaailmani pohjalta, jossa näin ehkä jotain enemmän asianosaisena käsittääkseni Tokmanninkengän ja KMS vaikutusten ja kytkentäkuvion myötä ja erilaisen tapojen maailmankuvasta, itäsuomalaisen ja länsisuomalaisen silmin katsottuna. (enemmän eroja kuin esim. englantilaisen ja saksalaisen tavoissa ja asiapainotuksissa)

Kommentointi suljettu.