Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Vähän oikeusoppia

En tiedä, mikä on viranomaisten toiminnassaan eniten rikkoma laki, mutta ensimmäisten joukossa on varmasti Toimeentulotukilain 10 §. Tässä pykälässä säädetään toimeentulotuen alentamisesta työstä, koulutuksesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisen perusteella.

Työttömyysturvalain 8 luvun 4a §:n mukaan ilman pätevää syytä kieltäytyvä 500 päivää työmarkkinatukea saanut menettää tämän tuen. Pätevä syy on suunnilleen vain kuolema tai kooma; mikään sellainen käytännön pikkuseikka kuin lasten hoidon ongelmallisuus tai mahdoton työmatka eivät ole päteviä syitä. Käytännössä menetys on lopullinen, koska tuen uudelleen saaminen edellyttää viiden kuukauden työssä tai koulutuksessa olemista. Tällainen henkilö joutuu turvautumaan kunnan toimeentulotukeen.

Sosiaaliviranomaiset luulevat oikeasti, että työmarkkinatuen menettämisestä seuraa automaatti, joka alentaa toimeentulotukea 20 %. Näin ei asia ole. Toimeentulotukilain 10 §:n 1-kohdan mukaan toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa enintään 20 % , mikäli henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Kyseessä on siis kaksi eri lakia ja kaksi eri sanamuotoa, jotka eivät ole sama asia.

Toimeentulotukea ei ole pakko alentaa, vaan se voidaan tehdä. Alennusprosentin ei tarvitse olla 20, vaan se voi olla mitä tahansa yhden ja kahdenkymmenen väliltä. Työttömyysturvalain pätevä syy ei tarkoita samaa kuin Toimeentulotukilain perusteltu syy. Henkilöllä voi olla toisen lain mukainen perusteltu syy, vaikka ei olekaan toisen lain mukaista pätevää syytä kieltäytymiseen.

Kuulostaako saivartelulta? Kerrotaan sitten konkreettinen esimerkki. Toistakymmentä vuotta ammatissaan koko ajan tietokonetta käyttänyt määrättiin työvoimapoliittisena toimenpiteenä tietotekniikan peruskurssille, jossa opetus aloitettiin koneen käynnistämisestä. Henkilö keskeytti turhan kurssin alkuunsa ja menetti työmarkkinatuen. Sosiaalitoimi alensi automaattisesti toimeentulotukea 20 %. Hallinto-oikeus katsoi, että henkilöllä ei ollut Työttömyysturvalain mukaista pätevää syytä kieltäytyä, mutta oli Toimeentulotukilain mukainen perusteltu syy. Kunta velvoitettiin maksamaan toimeentulotuki täysimääräisenä.

Toimeentulotukilain 10 §:n 4a-kohta määrää, että alennusta käytettäessä on aina laadittava, mikäli mahdollista yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Tämän lainkohdan ymmärtäminen vaatii äidinkielen pilkkusääntöjen osaamista.

Suunnitelma on aina laadittava. Yhteistyössä tuen hakijan ja eri viranomaisten kanssa se on laadittava, mikäli siihen on mahdollisuuksia. Suunnitelmaa ei siis voi jättää laatimatta edes silloin, kun asiakas on mahdoton. Siinä tapauksessa se laaditaan ilman asiakkaan myötävaikutusta. Jos suunnitelmaa ei ole laadittu, on päätös alennetusta toimeentulotuesta lainvastainen ja muuttuu varmasti viimeistään hallinto-oikeudessa.

Lehtiuutisen mukaan kuntien sosiaaliasiamiehet ovat ylityöllistettyjä. Sitä en ihmettele yhtään, koska kunnat tulkitsevat lakeja miten sattuu. Tämä juttu ainakin on hallinto-oikeudessa oikeaksi todettua tulkintaa.