Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Ei se ohi ole

Juuan kunta sai sanomalehti Karjalaisen verkkolehden mukaan synninpäästön Aluehallintovirastolta sosiaali- ja terveysjohtajan pätevyyttä koskevassa asiassa. Kunnanhallituksen ensi viikon esityslistalla asia on otsikoitu harhaanjohtavasti Avi:n päätös koskien sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusasiaa. Ikävää tuottaa pettymys, mutta eihän asia ole ollenkaan sitä, miltä sen halutaan näyttävän.

Tämä jatkokertomus vaatii hiukan taustan selvittämistä. Viime joulukuussa kunnanjohtaja valitsi sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaiseksi puolentoista vuoden määräajaksi varatuomarin, jolla ei ole sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sen sijaan hän oli kunnanhallituksen jäsen ja sen edustaja sote-lautakunnassa.

Kunnan jäsen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Lisäksi sama kuntalainen teki johtajan pätevyydestä selvityspyynnön Aluehallintovirastoon. Nyt Avi on antanut päätöksen, jossa ei millään tavalla oteta kantaa johtajan pätevyyteen. Avi toteaa päätöksessään näin:

Juuan kunta on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysjohtajan tehtäviä säätelevän kunnan hallintosäännön korjaamiseksi ja sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävän päätösvallan tarkistamiseksi. Tämä päätös tarkoittaa sitä, että Avi ei nyt puutu asiaan, mutta edellyttää kunnan saattavan tilanteen lainmukaiseksi muuttamalla hallintosääntöä.

Mitä sitten ovat nämä asianmukaiset toimenpiteet, joihin kunta on ryhtynyt? Viransijaisen valinnalla tilanne lipsahti laittomaksi. Kunnan hallintosäännön mukaan kiireellisissä lastensuojeluasioissa ja päihdehuoltolain mukaisissa tahdonvastaisissa hoidoissa päätökset tekee sosiaali- ja terveysjohtaja. Lain mukaan näiden päätösten tekijällä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Aiemmin ei mitään ongelmia ollut, koska johtajalta on tätä ennen vaadittu nimenomaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Tammikuun alusta lähtien ei kunnassa kukaan ole pystynyt tekemään näitä päätöksiä laillisesti.

Eikä muuten pysty vieläkään. Lautakunta päätti hätäratkaisuna 29.3. valtuuttaa sosiaalityöntekijät tekemään päätökset esimiehensä ohittaen. Tämä lautakunnan päätös on suoraan valtuuston hyväksymän kunnan hallintosäännön vastainen. Aville antamassaan selvityksessä kunta on luvannut muuttaa hallintosääntöään vastaamaan nykytilannetta kuluvan toukokuun aikana. Tämä ei tietenkään toteudu, koska hallintosäännön muuttamisesta päättää valtuusto. Sitä ennen muutos on käsiteltävä ensin lautakunnassa ja sitten kunnanhallituksessa. Asiaa ei ole vielä käsitelty edes lautakunnassa.

Se siitä synninpäästöstä, laiton tilanne jatkuu näillä näkymin ainakin syksyyn asti. Viransijaisen valinnasta tehty valitus tulee sitten aikanaan hallinto-oikeudesta. Siellä valinnan jälkeen tehdyt päätökset ja sääntömuutokset eivät paina, koska valitus koskee valitun pätevyyttä valintahetkellä.