Ei se ohi ole

Juuan kunta sai sanomalehti Karjalaisen verkkolehden mukaan synninpäästön Aluehallintovirastolta sosiaali- ja terveysjohtajan pätevyyttä koskevassa asiassa. Kunnanhallituksen ensi viikon esityslistalla asia on otsikoitu harhaanjohtavasti Avi:n päätös koskien sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusasiaa. Ikävää tuottaa pettymys, mutta eihän asia ole ollenkaan sitä, miltä sen halutaan näyttävän.

Tämä jatkokertomus vaatii hiukan taustan selvittämistä. Viime joulukuussa kunnanjohtaja valitsi sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaiseksi puolentoista vuoden määräajaksi varatuomarin, jolla ei ole sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sen sijaan hän oli kunnanhallituksen jäsen ja sen edustaja sote-lautakunnassa.

Kunnan jäsen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Lisäksi sama kuntalainen teki johtajan pätevyydestä selvityspyynnön Aluehallintovirastoon. Nyt Avi on antanut päätöksen, jossa ei millään tavalla oteta kantaa johtajan pätevyyteen. Avi toteaa päätöksessään näin:

Juuan kunta on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysjohtajan tehtäviä säätelevän kunnan hallintosäännön korjaamiseksi ja sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävän päätösvallan tarkistamiseksi. Tämä päätös tarkoittaa sitä, että Avi ei nyt puutu asiaan, mutta edellyttää kunnan saattavan tilanteen lainmukaiseksi muuttamalla hallintosääntöä.

Mitä sitten ovat nämä asianmukaiset toimenpiteet, joihin kunta on ryhtynyt? Viransijaisen valinnalla tilanne lipsahti laittomaksi. Kunnan hallintosäännön mukaan kiireellisissä lastensuojeluasioissa ja päihdehuoltolain mukaisissa tahdonvastaisissa hoidoissa päätökset tekee sosiaali- ja terveysjohtaja. Lain mukaan näiden päätösten tekijällä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Aiemmin ei mitään ongelmia ollut, koska johtajalta on tätä ennen vaadittu nimenomaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Tammikuun alusta lähtien ei kunnassa kukaan ole pystynyt tekemään näitä päätöksiä laillisesti.

Eikä muuten pysty vieläkään. Lautakunta päätti hätäratkaisuna 29.3. valtuuttaa sosiaalityöntekijät tekemään päätökset esimiehensä ohittaen. Tämä lautakunnan päätös on suoraan valtuuston hyväksymän kunnan hallintosäännön vastainen. Aville antamassaan selvityksessä kunta on luvannut muuttaa hallintosääntöään vastaamaan nykytilannetta kuluvan toukokuun aikana. Tämä ei tietenkään toteudu, koska hallintosäännön muuttamisesta päättää valtuusto. Sitä ennen muutos on käsiteltävä ensin lautakunnassa ja sitten kunnanhallituksessa. Asiaa ei ole vielä käsitelty edes lautakunnassa.

Se siitä synninpäästöstä, laiton tilanne jatkuu näillä näkymin ainakin syksyyn asti. Viransijaisen valinnasta tehty valitus tulee sitten aikanaan hallinto-oikeudesta. Siellä valinnan jälkeen tehdyt päätökset ja sääntömuutokset eivät paina, koska valitus koskee valitun pätevyyttä valintahetkellä.

Kommentit (0)
  1. Tehtyä ei avikaan saa tekemättömäksi
    28.5.2011, 12:21

    Sekin on unohtunut niin avilta kuin kunnalta, ettei jälkikäteen tehdyilla uusilla virityksillä ole merkitystä sitä arvioitaessa, oliko valittu Pekka Vainikka valintahetkellä viime vuonna tehtävään pätevä vaiko ei. Asia ratkaistaan tuolloin voimassa olleiden säädösten mukaisesti, ja siinä hallintosäännönkään muuttamisella ei enää ole mitään merkitystä. Mutta saappas kunnanhallitus valitusta puhumattakaan se ymmärtämään. Sillä, mitä avi kunnalle on kirjoittanut, ei ole mitään tekemistä synninpäästön kanssa, päinvastoin, avikin todistaa nyt, ettei asiat ole kunnossa, kun suoritettu valinta vaatii kunnalta merkittäviä toimenpiteitä, jotta sosiaalityö saataisiin edes jollekaan lain vaatimalle mallille. Avikin siis näkee, ettei valittu Vainikalla ole voimassa olevien säädösten mukaisia edellytyksiä viran hoitoon. Ja siitähän alun alkaen olikin kysymys, vain siitä. Kaikki muu on tapahtuneiden virheiden siloittelua.

  2. avitusta avi-tuskaan tarviis
    2.6.2011, 09:40

    varmaankin roimasti lisää,että juukan hallitus ymmärtäisi tästäkään asiasta jotain. mikäköhän merkitys on sillä, että aville antamassaan selvittely-yrityksessään kunnan viranomainen on antanut nyt jälkikäteen vääräksi osoittautuneen tiedon siitä,että kvalt muuttaa hallintosäännön epäpätevän johtajan pätemättömyyssyistä vastaamaan ao. lakisisältöä? Eikähän tuollaista lupausta ylipäätään voida kirjata toteutuvaksi,koska päätöshän edellyttää kvalt hyväksyntää, ja siihen on ao. piirien alustavasta jutustelusta vielä pitkä matka. Kuten osoittaa tuokin,ettei asiassa ole edetty vielä edes ltk-vaiheeseen. Mielenkiintoista nähdä,jos hallinto-oikeuden päätös tulee valituksen hyväksyvänä, mikä vaikuttaa todennäköiseltä, mitä takautuvia seuraamuksia sillä on itse päätökseen ja sen tekijöihin ja sitä puolustaviin.