Koventamisperuste

Huomenna rangaistuksen koventamista säätelevä Rikoslain 6 luvun 5 §:n 4 -kohta näyttää hiukan erilaiselta kuin tänään. Lainkohta ei koske mitään tiettyä rikosta, vaan sitä käytetään mitattaessa rangaistusta mistä tahansa rikoksesta, vaikkapa pahoinpitelystä. Jos tämä pykälä tulee sovellettavaksi, niin silloin rangaistus on ankarampi kuin se muuten olisi samasta teosta.

Tällä jutulla ei ole mitään tekemistä huomenna voimaan tulevien muiden lakimuutosten kanssa. Esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan olen kirjoittanut täällä: sana-on-melko-vapaa

Tänään tuo RL 6:5.4-kohta kuuluu näin: Rangaistuksen koventamisperuste on rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella.

Muistan opiskeluajoilta hieman epäkorrektin, mutta erittäin selvän muistisäännön. Jos lyö etniseen vähemmistöön kuuluvaa sen takia, että hän on paska jätkä, niin tätä lainkohtaa ei sovelleta. Jos lyö samaa henkilöä sen takia, että tämä on paska jätkä koska kuuluu siihen etniseen vähemmistöön, niin koventamisperuste on olemassa.

Huomenna lainkohta kuuluu näin: Rangaistuksen koventamisperuste on rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta.

Ainoa varsinainen muutos on, että vanhan lain käsitettä ”muu sellainen kansanryhmä” on täsmennetty koskemaan nimenomaan myös ihonväriä, syntyperää, uskontoa, vakaumusta, seksuaalista suuntautumista ja vammaisuutta. Tähän asti on jouduttu tulkitsemaan lakia koskemaan myös näitä vähemmistöjä, mutta enää ei tarvitse. Jo nyt käytetty tulkinta on vain kirjoitettu selvästi esille.

Sana ”vaikutin” tarkoittaa yksinkertaisesti teon motiivia ihan kuten entisen lain sana ”perusteella”. Vaikka lukisin näitä lainkohtia kuinka monta kertaa, niin en löydä muuta oleellista eroa kuin täsmällisemmän määrittelyn, joka vastaa hyvin nykyaikaa. Joku tietenkin näkee tässäkin enemmistön sortamista, mutta hän ei luultavasti ole ollut tietoinen vanhankaan lain sisällöstä.

Se vanha epäkorrekti muistisääntöni pätee siis edelleen.

Kommentit (1)
  1. Hyvä,että tarkentivat lain sisällön.Mutta on muutenkin ihmisten ajateltava,että ihminen ei voi valita vanhenpiaan,tai ihon väriään.Mielestäni kaikki ihmiset ovat todella ihmisiä.Ei se miksikkään muutu jos sattuu olemaan musta ,tai valkoihoinen,ne orjuuden ajat ovat mustaa menneisyyttä.

Kommentointi suljettu.