Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Varsinaista neuvontaa

Vastoin kuntamme sosiaalitoimen käsitystä Suomen laki ei edelleenkään salli kenenkään tappamista nälkään. Sosiaalitoimiston asiakkailleen antamista neuvoista päätellen kukaan ei ole koskaan lukenut toimeentulotukilakia tai jos on, niin ei ole ymmärtänyt lukemaansa. Toinen vaihtoehto on, että uudet asiakkaat karkoitetaan kertomalla heille tahallisesti täyttä puppua.

Eilen eräs neuvoja ja apua sosiaalitoimistosta kysynyt kertoi minulle tositarinan. Itsensä työllistävälle pienyrittäjälle sattui tapaturma, josta seurasi lääkärin toteama tilapäinen työkyvyttömyys ja sairausloma. Hän haki Kelasta asianmukaisesti päivärahaa, mutta sitä ei myönnetty. Syytä tähän en tiedä, eikä sillä ole merkitystäkään. Tunnetusti viranomaisemme aloittavat etuuksien käsittelyn etsimällä pykälän, jonka perusteella hakemus voidaan hylätä sen sijaan, että etsisivät perustelut myönteiselle päätökselle.

Henkilö otti yhteyttä sosiaalitoimistoon ja kysyi mahdollisuutta saada toimeentulotukea. Vastaus oli, että hän ei tule saamaan yhtään mitään ennen kuin on lopettanut yritystoimintansa ja ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työkyvyttömän sairauslomalaisen siis pitäisi ilmoittautua työnhakijaksi, näin sanoo kuulemma laki.

Ei sano. Toimeentulotukilain 2a §:n mukaan toimeentulotukea hakevan henkilön on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi, paitsi jos hän on työssä palkansaajana tai yrittäjänä. Ilmoittautumisvelvollisutta ei ole myöskään silloin, jos hän on lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä. Lisäksi hänellä voi olla joku näihin verrattava muu hyväksyttävä syy olla ilmoittautumatta työnhakijaksi.

Saman pykälän toinen momentti kertoo, että yleensä kenelläkään ei ole ehdotonta pakkoa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi saadakseen toimeentulotukea. Tällaisessakin tapauksessa tukea on myönnettävä, mutta sitä voidaan alentaa kieltäytymisen perusteella. Lain 10 §:n mukaan alennus on enintään 20 % enintään kahden kuukauden ajan. Jos kieltäytyminen toistuu, voidaan tukea alentaa 40 %. Sen alemmaksi ei missään tapauksessa voida mennä.

Asiakkaalle ei siis kerrottu totuutta. Neuvoni oli ja on, että tällaisessa tapauksessa on kielteinen päätös ehdottomasti pyydettävä kirjallisena. Hallinto-oikeus tulee kumoamaan päätöksen vuorenvarmasti ja lisäksi Aluehallintovirasto on kiinnostunut selvästi lainvastaisia päätöksiä koskevista kanteluista. Avi on muuten  kiinnostunut myös sellaisista kanteluista, jotka koskevat tietämättömyydestä tai tahallisesti annettuja vääriä neuvoja. On olemassa sellainenkin asia, kuin viranomaisen neuvontavelvollisuus.