Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Laatuosaamista

Juuan kunnan hallintoelinten esityslistojen ja pöytäkirjojen lukeminen pistää joskus epäilemään, että kuntaan on valittu virkamiehiksi ja päättäjiksi tiheällä seulalla kaikkein osaamattomimmat. Seuraava esimerkki saattaa aiheuttaa kunnallisalan lainsäädäntöä ja oikeita menettelytapoja vähänkään tunteville puistatusta.

Kyseessä on kehitysvammaisten palvelukeskuksen kosteusvaurioista kärsineen kiinteistön korjaaminen. Viime kesänä korjaustyöt alkoivat yllättäen ilman minkään hallintoelimen päätöstä. Päätöksen oli tehnyt luultavasti tekninen johtaja ylittäen toimivaltansa. Kun asia huomattiin, tuotiin asia tekninen lautakunta ohittaen suoraan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen ja pyysi valtuustolta lisämäärärahaa. Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Nyt tekninen lautakunta päätti hyväksyä hankken suunnitelmat ja niiden pohjalta laaditun kustannusarvion. Joitain lautakunnan jäseniä hiukan häiritsi se, että ”suunnitelmien pohjalta” laadittu kustannusarvio oli kuukauden vanhempi kuin itse suunnitelma. Kiire oli kuitenkin kova, joten asia runnottiin eteenpäin.

Kunnanhallitus päätti merkitä lautakunnan päätöksen tiedoksi ja ilmoittaa valtuustolle, että asia on kunnossa. Valtuustolla ei olisikaan asiassa mitään päätettävää. Viikkoa myöhemmin kunnanhallitus käytti kuitenkin otto-oikeuttaan, kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Tällä kertaa käskettiin ottaa huomioon myös sisäilmamittauksen tulokset.

Lautakunta totesi, että sisäilmamittausten perusteella kiinteistö on korjauskelpoinen ja esitti kunnanhallitukselle, että valtuustolta pyydettäisiin hankkeeseen lisämäärärahaa. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

Kunnanhallituksen kokoukseen oli eksynyt kuitenkin kiusallinen paperi. Työterveyslääkäri oli lausunnossaan todennut, että tilojen kelvollisuutta työtiloina voidaan arvioida vasta korjausten valmistuttua. Tätä lausuntoa ei lautakunnalle näytetty eikä siitä hiiskuttu sanaakaan, vaikka se oli annettu jo viikkoa ennen lautakuntakäsittelyä. Lausunto toimitettiin kunnanhallituksen jäsenille esityslistan mukana, mutta kunnan verkkosivujen esityslistalla sitä ei näkynyt. Asiakirjaa ei kuulemma ehditty digitoimaan kokousjärjestelmään.

Yksi kunnanhallituksen jäsen olisi halunnut palauttaa asian lautakunnalle puutteellisen valmistelun takia, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana ja vaihtui eriäväksi mielipiteeksi. Nyt siis valtuusto saa käsiinsä koko moneen kertaan sidotun ja puretun paketin.

Enpä viitsi kommentoida asiaa ollenkaan. Totean vain, että tässä olisi täydellinen oikeustapaus analysoitavaksi oikeustieteellisen tiedekunnan hallinto-oikeuden tentissä.