Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Persoonallista tulkintaa

Jos joku ajaa ylinopeutta tutkaan, niin poliisi antaa hänelle luvan peruuttaa taaksepäin ja ajaa uudelleen tutkaan sallittua nopeutta. Asia on sitten sillä selvä. Vaihtoehtoisesti poliisi antaa sakon, jonka voi riitauttaa oikeudessa. Oikeus sitten aikanaan toteaa, että nopeusrajoitus on määrätty liian alhaiseksi, joten ylinopeutta ei ollut ja sakko mitätöidään. Muissakin rikoksissa oikeus toteaa lain huonoksi ja jättää tuomitsematta.

Eihän se näin mene muualla kuin pohjoiskarjalaisessa Juuan kunnassa. Kun kunnan virkamiehet ja päättäjät rikkovat kunnanvaltuuston vahvistamaa hallintosääntöä, todetaan vian olevan hallintosäännössä. Se on vanhentunut, kaavamainen ja muutenkin kaikin puolin kelvoton, joten siitä ei tarvitse välittää.

Kuntaan valittiin sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaiseksi henkilö, jolla ei ole hallintosäännön edellyttämää sosiaalityöntekijän koulutusta. Aluehallintovirastolle antamassaan selvityksessä kunnanhallitus totesi, että hallintosääntö on huono ja sitä tullaan tältä osin muuttamaan. Avi tyytyi selitykseen, vaikka muutoksia sääntöön ei ole tehty. Hallinto-oikeus ei vielä ole antanut ratkaisua sijaisen valintapäätökseen. Samaa hallintosäännön kelvottomuutta on sinnekin tarjottu selitykseksi.

Kunnanjohtaja ylitti toimivaltansa myydessään etukäteen sähköliittymän kiinteistölle, jonka myynnistä valtuusto ei vielä ollut tehnyt päätöstä. Tarkastuslautakunta ei pelkästään tyytynyt sille annettuun selitykseen, vaan vieläpä julisti omana kantanaan, että vika on hallintosäännössä. Se kun ei oikeuta kunnanjohtajaa tekemään tällaisia kauppoja. Ensi tiistaina kunnanhallitus hyväksyy jälkikäteen kunnanjohtajan toiminnan ja ilmoittaa aloittavansa huonon hallintosäännön kokonaisuudistuksen.

Hallintosääntö ei ole laki, mutta se on kunnan ylimmän päätöksentekijän eli kunnanvaltuuston Kuntalain 7 luvun 50 §:n nojalla vahvistama.  Juuassa kuten useimmissa muissakin kunnissa on vahvistettu lähes sellaisenaan Kuntaliiton antama malli hallintosäännöksi. Siinä on määrätty tarkasti myös johtavien viranhaltijoiden toimivalta ja sen rajat. Se on lakiin rinnastettava sitova ohje, jota ei saa missään tapauksessa sivuuttaa.

Jos ja kun hallintosääntö on puutteellinen, vanha ja kunnan tarkoituksiin sopimaton, niin sitä pitää tietenkin muuttaa. Sitä on kuitenkin ehdottomasti noudatettava siinä muodossaan, jossa se kulloinkin on voimassa. Huonoa lakiakin on noudatettava niin kauan kuin se on voimassa. Mikähän tässä on niin vaikeaa ymmärtää?