Oikeus kieltäytyä

Työnhakukoulutus, työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja kaikki muut työvoimapoliittiset toimenpiteet ovat tuttuja useimmille työttömille. TE-toimistosta tulee yksiselitteinen määräys ilmoittautua tai hakea milloin mihinkin. Käskyä tehostetaan uhkauksella työttömyysetuuden menettämisestä.

Aika usein tällaiset määräykset perustuvat sopimusta laadittaessa tapahtuneeseen tiedon pimittämiseen tai suoranaiseen erehdyttämiseen. Jos sopimukseen ei näitä toimenpiteitä ole kirjattu, on määräys sopimuksenvastainen. Jos ne ovat sopimukseen tulleet virkailijan yksipuolisella kirjauksella ilman yhteisiä neuvotteluja, voi toimenpiteestä kieltäytyä.

Puhun nyt työttömälle laaditusta ja joka ilmoittautumiskerralla päivitettävästä työnhakusuunnitelmasta. Se on juuri se paperi, jonka työvoimavirkailija tuuppaa allekirjoitettavaksi ja joka kannattaa sitä ennen lukea. Jos siihen on automaattisesti ja neuvottelematta kirjattu näitä työvoimapoliittisia toimenpiteitä, niin sen allekirjoittamisesta voi kieltäytyä. Kun nimi on paperissa, on suunnitelmaa periaatteessa noudatettava eikä mistään voi enää kieltäytyä.

Tämä oikeus kieltäytymiseen perustuu julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin. Siellä sanotaan selvästi, että työnhakusuunnitelma on laadittava yhdessä työnhakijan kanssa, palvelutarve arvioidaan vuorovaikutuksessa ja palveluja tarjotaan sen mukaisesti, mitä on yhdessä sovittu.

Laissa säädetään myös, että työvoimapalvelujen on perustuttava asiakkaan tarpeisiin, vapaaseen valintaan ja sopimusvapauteen. TE-toimisto ei siis voi pakottaa ketään allekirjoittamaan mitään sellaista, mitä ei ole yhteisesti neuvottelemalla sovittu.

Tätä eivät TE-toimiston virkailijat kerro ja saattaapa olla, että he eivät sitä tiedäkään. He toimivat usein rutiininomaisesti ja omia ohjeitaan noudattaen. Heillekin saattaa tulla yllätyksenä se tosiasia, että heillä ei ole mitään saneluoikeutta suunnitelman sisältöön.

Kannattaa siis ehdottomasti lukea se eteen työnnetty paperi ennen allekirjoittamista.

Entä sitten, jos suunnitelma tuli allekirjoitettua lukematta? Jos virkailija on yksipuolisesti sisällyttänyt suunnitelmaan sellaisen toimenpiteen, josta ei ole yhteisesti sovittu, voi työnhakija irtisanoa suunnitelman välittömästi. Perusteena on, että suunnitelmaa ei laadittu yhdessä ja työnhakija joutui allekirjoittamaan suunnitelman pakotettuna tai erehdytettynä. Tällöin on laadittava uusi suunnitelma. Joka tapauksessa seuraavalla käynnillä se suunnitelma päivitetään, ja silloin on oltava tarkkana.

En minä halua yllyttää ketään kieltäytymään mistään työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Haluan vain kertoa, että työnhakijallakin on velvollisuuksien lisäksi myös oikeuksia. Osallistuminen oman tulevaisuuden suunnitteluun ei totisesti ole niistä vähäisin.

Kommentit (8)
  1. Sarkasmiako
    22.8.2011, 17:37

    ”Osallistuminen oman tulevaisuuden suunnitteluun ei totisesti ole niistä vähäisin”. Mitäpä jos sen tulevaisuuden tosiaankin suunnittelisi itse ja jättäisi menemättä sinne kirottuun TE-toimistoon. Eikä kai sinne kukaan pakota? Ottaisikin ohjat omiin käsiin ja olisi vapaa kaiken maailman pellekursseista, orjatöistä sun muusta kidutuksesta. Käärisi hihat ja hommaisi työpaikan. Vai onko se työnteko sittenkin sitä pahinta kidutusta?

  2. Saku Timonen
    22.8.2011, 18:11

    Nämä kommentit ovat ehdottomia suosikkejani; kuin suoraan Lapinlahden Lintujen vanhasta sketsistä: ”Mitä helvettiä ne työttömät valittaa, ettei ole töitä, menisivät töihin, niin ei tarviis, saatana, valittaa!”

Kommentointi suljettu.