Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Maanpettureita?

Verkkomedia kirjoittaa, että näinä päivinä tehdään kovia päätöksiä maamme kohtalosta ja yhä useampi kansalainen syyttää hallitusta jopa maanpetoksesta. Pitemmittä puheitta artikkelin laatija julkaisee Rikoslain maanpetosrikoksia koskevat pykälät ja kehottaa muodostamaan oman mielipiteen. Koko juttu löytyy täältä:news.asp?mode=5&id=1418

Toivottavasti luitte pykälät huolellisesti. Kun jotain lakia luetaan, niin sitä ei tulkita tunnekuohun vallassa, vaan joka ikisellä sanalla on merkitystä.

Itsemääräämisoikeuden vaarantamiseen syyllistyy 1 §:n mukaan se, joka yrittää saattaa Suomen tai osan siitä vieraan valtion alaiseksi, irrottaa osan Suomea muusta valtakunnasta tai muulla yhtä vakavalla tavalla yrittää rajoittaa Suomen valtiollista itsemäärämisoikeutta.  Ei riitä, että hallitus tekee vaikkapa tyhmiä päätöksiä, joilla itsemääräämisoikeus vaarantuu. Sen lisäksi on käytettävä väkivaltaa tai sillä uhkaamista taikka vieraan valtion  sotilaallista tai taloudellista painostusta tai tukea. Ilman tätä väkivaltaa, sillä uhkaamista tai vieraan valtion sotilaallista tai taloudellista painostusta tai tukea rikoksen tunnusmerkistö ei täyty.

Minä en näe hallituksen toimissa väkivaltaa enkä sillä uhkaamista. Vielä vähemmän näen vieraan valtion sotilaallista tai taloudellista painostusta tai tukea. EU on kyllä painostanut Suomea monilla tavoilla tekemään päätöksiä, mutta EU ei ole lain tarkoittama vieras valtio.

2 §:n määrittelemä sotaan yllyttäminen voidaan sivuuttaa lyhyesti. Siihen voi syyllistyä vain Suomea koskevan sotilaallisen ja kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa. Tarkoituksena on saattaa Suomi sotaan tai sotatoimien kohteeksi ja ne rikokseksi määritellyt teot löytyvät  pykälän sanamuodosta tyhjentävästi.

Maanpetoksesta ja törkeästä maanpetoksesta säädetään 3-4 §:ssä. Niihin voi Suomen kansalainen syyllistyä vain Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa. Mitään tällaista ei ainakaan tällä hetkellä ole, joten se siitä.

On tietysti hyvä ottaa kritiikissä avuksi myös lainsäädännöllinen näkökulma. Siinä on kuitenkin aina omat riskinsä ja se suurin riski on ylilyönnin vaara. Jos lakia ei lueta tarkasti ja jos sitä ei ymmärretä, menee koko touhu hyödyttömäksi huutamiseksi. Aion jatkossakin ohittaa maanpetosta koskevien julkilausumien allekirjoitusvaatimukset lakiin perustumattomina. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että hyväksyisin vaikkapa nykyhallituksen kaiken toiminnan.

Korostan vielä sitä, että en nyt ota mitään kantaa hallituksen päätösten hyvyyteen tai huonouteen. Haluan vain kertoa, että maanpetosta koskevat lainkohdat eivät voi tulla sovellettaviksi, ellei jotain hyvin dramaattista tapahdu.