Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Vaikea laji

Sananvapaus on vaikea laji. Sananvapauden määrittelee Perustuslain 12 § näin: Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Tämä tiedetään yleisesti, mutta sama lakipykälä jatkuu vielä: Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Meillä ei ole olemassa mitään erillistä sananvapauslakia. Sen sijaan Rikoslaissa on melkoinen määrä pykäliä, jotka rajoittavat sananvapautta. Ne eivät tietenkään estä ennakolta kenenkään sananvapautta, mutta saattavat aiheuttaa ikäviä jälkiseuraamuksia. Tässä on ihan nopealla selaamisella laadittu lista, joka ei missään tapauksessa ole kattava.

Laki säätää rangaistavaksi vaikkapa mihin tahansa rikokseen yllyttämisen, kiihottamisen kansanryhmää vastaan, julkisen kehottamisen rikokseen, uskonrauhan rikkomisen, väkivaltakuvanauhan levittämisen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisen, kunnianloukkauksen, laittoman uhkauksen, salassapidettävän asian julkistamisen ja tekijänoikeuden loukkaamisen. Kaikkiin näiin voidaan syyllistyä käyttämällä Perustuslain takaamaa sananvapautta. Nämä ovat niitä lailla annettuja rajoituksia.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yhtä pykälää lukemalla ei voi ymmärtää oikeusjärjestelmän sisältöä. Ymmärtääkseen perustuslakia tai rikoslakia täytyy tuntea myös muu lainsäädäntö ja ennen kaikkea oikeusjärjestelmän perusteet.

Otetaan mukaan vielä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuinen määritelmä sananvapaudesta, koska Suomi on sitoutunut noudattamaan EIT:n päätöksiä: Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi.  Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

Melkoista tasapainoilua sananvapauden tulkinta siis on. Kaikkein helpoimmalla pääsee, kun muistaa normaalit käytöstavat. Nettiinkään ei kannata kirjoittaa mitään sellaista, mitä ei kehtaa sanoa kirkkaassa päivänvalossa päin naamaa selvin päin ja julkisella paikalla.